Rusza rozliczenie subwencji w ramach tarczy finansowej 2.0. Ważne chwile dla 50 tys. firm

Tarcza finansowa organizowana przez PFR
Tarcza finansowa organizowana przez PFR, fot. PFR
PFR poinformował o rozpoczęciu procesu rozliczenia i umorzenia subwencji w ramach tarczy finansowej 2.0. Proces obejmie prawie 50 tys. firm, które otrzymały pomoc sektorową zorganizowaną w II połowie minionego roku.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Proces dotyczy 40,6 tys. mikrofirm oraz 7,1 tys. małych i średnich firm, działających pod jednym z 54 kodów PKD. Otrzymały one w ramach programu 7,1 mld zł. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100 proc. umorzenia.

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

Rozliczenie subwencji z tarczy finansowej 2.0

Rozliczenia małych i średnich firm

Od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.

Rozliczenia mikrofirm

Od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.

Firmy na decyzję PFR poczekają do kwietnia 2022 roku. Wówczas PFR może podjąć jedną z trzech decyzji: całkowite umorzenie lub też określenie kwoty subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu, wezwie do zwrotu całej subwencji albo wezwie przedsiębiorców o dalsze wyjaśnienia.

Zasady rozliczenia subwencji w ramach tarczy finansowej 2.0

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba poniższe warunki: 

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Mikrofirmy. Jak rozliczyć subwencję z tarczy finansowej 2.0

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki: 

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję. 

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

Jak deklaruje PFR, niebawem rozpoczną się szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu rozliczania subwencji. Ponadto dostępna jest infolinia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ