ZAiKS, ZPAV, STOART - co trzeba wiedzieć o opłatach za muzykę?

Fot. Pixabay.com Fot. Pixabay.com
W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele nieścisłości w związku z naliczaniem opłat za muzykę. Przedsiębiorcy żalą się, że zapłacą za miesiące, kiedy byli zamknięci, a organizacje bronią się, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Kilka dni temu otrzymaliśmy od przedsiębiorców - ich zdaniem - kopie błędnie naliczonych faktur przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi: ZAiKS, ZPAV i STOART. Postanowiliśmy zapytać u źródeł, z czego wynika całe zamieszanie.

ZAiKS, ZPAV, STOART - różnice

Różnice między tymi trzema organizacjami najlepiej tłumaczy Bogusław Pluta, dyrektor Organizacji Zbiorowego Zarządzania ZPAV: - Wszystkie trzy organizacje zajmują się ochroną praw tych, dzięki którym powstaje muzyka. ZAiKS zajmuje się twórcami (ci, którzy napisali tekst i melodię), STOART zajmuje się artystami (ci, co śpiewają i grają), a ZPAV – producentami (ci, którzy nagrywają, wytwórnie). W momencie, kiedy muzyka gra w sklepie – z płyty, z radia – prawa do czerpania zysków mają wszyscy z wymienionych - wyjaśnia Pluta w rozmowie z portalem mycompanypolska.pl.

ZAiKS - stanowisko wobec naliczania opłat

Anna Klimczak, rzecznik prasowa ZAiKS-u, przyznaje, że za okresy, w których z powodu zakazów lub ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej muzyka nie była/nie jest przez przedsiębiorcę odtwarzana, wynagrodzenie na rzecz twórców reprezentowanych przez ZAiKS nie jest należne. Faktury nie są też wystawiane podmiotom, które zawiadomiły ZAiKS o zaprzestaniu prowadzenia działalności. Jednakże za miesiące, w których muzyka była/jest odtwarzana, wynagrodzenie należy uregulować (w marcu 2020 roku Ustawodawca nie wprowadził zwolnienia z obowiązku uiszczania wynagrodzeń, jedynie wstrzymał ich pobieranie).

Przedsiębiorców, którzy otrzymali fakturę za okres, kiedy byli objęci zakazem działalności, prosimy o kontakt z właściwą Dyrekcją Okręgową ZAiKS-u w celu wyjaśnienia sprawy - zachęca Klimczak.

Rzecznik prasowa ZAiKS-u zwraca również uwagę, że w całej tej dyskusji zapomina się o artystach. - Jeśli chodzi o art. 15l jednej z ustaw antycovidowych: wstrzymanie poboru wynagrodzeń autorskich wprowadzone na mocy tego przepisu obowiązywało od marca 2020 roku i dotyczyło m.in. przedsiębiorców, którzy przed pandemią na bieżąco regulowali zobowiązania za wykorzystanie muzyki w działalności biznesowej. Latem restauratorzy wrócili do prowadzenia działalności (choć w tzw. reżimie sanitarnym), tymczasem wstrzymanie poboru wynagrodzeń nadal obowiązywało. Środowisko artystyczne wiele razy podkreślało w tym okresie, że ustawowo zostało pozbawione wynagrodzeń. Wszystkich dotykają konsekwencje pandemii, ale grupa twórców, artystów wykonawców i producentów nie dość, że nie mogła wrócić do swojej normalnej działalności, była też dramatycznie poszkodowana wstrzymaniem poboru opłat stanowiących ich wynagrodzenia. Co więcej, przepisy te były również niekorzystne dla przedsiębiorców, bowiem gdyby wszystkie faktury zostały wystawione dopiero po zakończeniu epidemii, mogłoby to być bardzo dotkliwe - tłumaczy Anna Klimczak.

Przypomnijmy, że Ustawodawca zmienił opisane powyżej przepisy dopiero w grudniu 2020 roku. Co za tym idzie, przedsiębiorcy, do których miało zastosowanie wstrzymanie poboru wynagrodzeń, a którzy nie są obecnie objęci zakazami prowadzenia działalności, przestali być objęci wstrzymaniem. Przedsiębiorcy otrzymali faktury w ostatnich tygodniach, ponieważ ZAiKS jest zobowiązany do wystawienia faktur za cały uprzednio niezafakturowany rok 2020 między innymi przepisami ustawy o VAT określającej terminy na wystawienie faktur.

- W pełni rozumiemy, że obecnie, podczas zimowego lockdownu, przedsiębiorcy znów są w bardzo trudnej sytuacji, dlatego wystawiając faktury za okresy zaprzeszłe deklarujemy gotowość rozmów o warunkach zapłaty (np. rozłożenie płatności zobowiązań na raty) - podsumowuje rzecznik prasowa ZAiKS-u.

STOART - stanowisko wobec naliczania opłat

Agnieszka Parzuchowska-Janczarska - dyrektor biura wykonawczego ZAW STOART - poinformowała nas, że STOART wystawił faktury za 2020 r. w związku ze zmianą art. 15l ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), która weszła w życie z dniem 16 grudnia 2020 r. W związku z tą zmianą wstrzymanie inkasa zostało ograniczone tylko do przedsiębiorców objętych całkowitym zakazem prowadzenia działalności (a nie częściowym ograniczeniem). - Przypominamy też, że wstrzymanie poboru wynagrodzeń ma charakter tymczasowy i nie oznacza zwolnienia z obowiązku ich zapłaty po ustaniu przesłanek wstrzymania, jeżeli w tym okresie była odtwarzana muzyka. Wynagrodzenie nie jest natomiast należne za okresy, w których z powodu zakazów albo ograniczeń muzyka w lokalu nie była odtwarzana (czyli np. w razie braku możliwości podawania posiłków i napojów do spożycia „na miejscu” w lokalu gastronomicznym) - tłumaczy przedstawicielka STOART-u.

I dodaje: - Potwierdzamy, że dla branży gastronomicznej, z uwagi na obowiązujące ograniczenia w 2020 nie naliczaliśmy opłat za miesiące: IV, V, XI, XII. Za miesiąc marzec 2020 r. skorygowaliśmy faktury wystawione przed wprowadzeniem stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego o 50 proc. Nie mamy zgłoszeń od użytkowników, iż zostali nieprawidłowo zafakturowani za te miesiące, nie mniej oczywiście gdyby taka sytuacja miała miejsce prosimy o kontakt – skorygujemy rozliczenia i faktury.

Agnieszka Parzuchowska-Janczarska zapyta o pomoc dla przedsiębiorców, jaką może udzielić STOART, odsyła do instytucji państwowych.

ZPAV - stanowisko wobec naliczania opłat

Stanowisko ZPAV-u niewiele różni się od tego, które przekazał nam STOART - instytucje niemal identycznie zareagowały na pandemię. Więcej w temacie ZPAV-u dowiecie się z naszego wywiadu z Bogusławem Plutą, dyrektorem OZZ ZPAV.

Hasło Facebook: SIŁA KONCENTRACJI (nie wiecie, o co chodzi? Zerknijcie na nasz facebookowy profil, do wygrania są książki!)

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY