Większa innowacyjność to wyższe przychody? Mamy dowody! Raport

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Liderzy innowacji technologicznych osiągają dwukrotnie większe wzrosty przychodów – wynika z badania Accenture. W ramach badania „Full Value. Full Stop” przebadano ponad 8 300 organizacji, szukając korelacji pomiędzy wdrożeniami innowacji technologicznych a wynikami finansowymi firm.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Firmy oceniono w 3 wymiarach: status wdrożeń technologicznych, zakres wdrożeń i gotowość organizacji na zmiany. Na tej podstawie wyłoniono firmy, które uzyskały miano Liderów (10 proc. firm z najwyższymi wynikami) oraz Maruderów (25 proc. firm, które uzyskały najniższe wyniki). Mierząc wskaźniki sukcesu w latach 2015-2023 (prognozowany) badanie pozwoliło zidentyfikować relację między wdrożeniami technologicznymi a wynikami finansowymi. Okazało się, że wzrost przychodów w przypadku Liderów jest dwukrotnie wyższy niż Maruderów. Co więcej, tylko w 2018 roku Maruderzy stracili 15 proc. rocznych przychodów i jeśli ich wewnętrzna kultura oraz podejście do technologii nie zmienią się, a przedsiębiorstwa nie będą gotowe na zmianę, szacuje się, że do 2023 roku stracą aż 46 proc. przychodów. 

Liderzy, to przedsiębiorstwa, które wychodzą z założenia, że ludzie i technologie się uzupełniają w celu maksymalizacji efektywności. To środowisko, w którym projektowane są systemy przyszłości: nieograniczone, łatwe w adaptacji i zaprojektowane z myślą o człowieku. Powyższe kryteria zdefiniowano na potrzeby ankiety w następujący sposób:

  • Nieograniczone systemy: to takie, które zyskują dzięki zacierającym się granicom – w obszarze rozwiązań IT, relacji między firmami, a nawet między ludźmi a maszynami. Systemy te tworzą przestrzenie, w których nowe pomysły i partnerstwa mogą się rozwijać.
  • Łatwe w adaptacji: takie systemy uczą się i ulepszają, eliminując tarcia i usuwając przeszkody, które hamują rozwój biznesu i umożliwiając ludziom podejmowanie lepszych decyzji, a także przyspieszając proces decyzyjny.
  • Ludzkie: to systemy, które mówią, słuchają, widzą i rozumieją tak jak ludzie, pozwalając wznieść interakcję człowiek-maszyna na wyższy poziom.

Badanie Accenture „Full Value. Full Stop” pokazuje, że istnieje wyraźna różnica w sposobie zarządzania i myślenia o wykorzystaniu technologii przez organizację między Liderami a Maruderami. Liderzy charakteryzują się tym, że:

  • Szybko wdrażają technologie: 98 proc. Liderów wykorzystuje potężne technologie takie jak AI, podczas gdy odsetek wśród Maruderów wynosi tylko 42 proc. Liderzy stosują także rozwiązania bazujące na rozproszonych danych, infrastrukturze i aplikacjach. Podczas gdy 97 proc. Liderów wykorzystuje technologie tak jak DevSecOps, mikrousługi czy konteneryzację, korzysta z nich tylko 30 proc. Maruderów.
  • Wykorzystują chmurę obliczeniową: Liderzy dystansują pozostałe firmy wykorzystując rozwiązania chmurowe jako sposób na skuteczne wykorzystanie innych technologii, takich jak AI czy analityka. Aż 95 proc. Liderów postrzega chmurę jako katalizator innowacji w przeciwieństwie do zaledwie 30 proc. wśród Maruderów. 
  • Traktują dane jako zasoby firmy: 90 proc. Liderów podejmuje kroki, aby gromadzić wyselekcjonowane, jakościowe dane. Według 94 proc. Liderów informacje te są wystarczająco wiarygodne, aby opierać na nich swoją strategię rozwoju. Podczas gdy uważa tak tylko 64 proc. Maruderów.
  • IT jest interdyscyplinarne: Liderzy osiągają lepsze wyniki w zarządzaniu inwestycjami w IT dzięki zniesieniu granic między IT a innymi działami.
  • Rozwijają kadry: Liderzy korzystają z uczenia się poprzez doświadczenie trzy razy częściej niż Maruderzy (73 proc. vs 24 proc.). AI i zaawansowana analityka w takich obszarach jak personalizowane uczenie, przewidywanie poszukiwanych u pracowników cech czy połączenie między umiejętnościami pracownika a programami szkoleniowymi są wykorzystywane przez 87 proc. Liderów i tylko 35 proc. Maruderów.

 

- Migracja do chmury obliczeniowej to ważne narzędzie, z którego korzystają firmy będące liderami – aż 95 proc. z nich postrzega ją jako katalizator innowacji. Zwiększa zwinność i elastyczność firmy, pozwalając jej łatwo i szybko przystosowywać się do zmiennego otoczenia biznesowego. Chmura obliczeniowa to także przejrzystość finansowa – możliwe do osiągnięcia oszczędności oraz klarowny system rozliczeń z dostawcami. Stworzenie kompleksowego ekosystemu i wykorzystanie tych możliwości pozwala organizacji na szybszy wzrost – mówi Mariusz Chudy, dyrektor zarządzający Accenture odpowiedzialny za rozwiązania chmurowe i transformację infrastruktury IT.

- Firmy często sięgają po nowe technologie szukając w nich alternatywnych kanałów dotarcia do swoich klientów czy poprawy efektywności. Wyzwaniem jest jednak myślenie „wyspowe” – budowanie rozwiązań punktowo rozwiązujących dany problem. Kluczem do sukcesu jest umiejętność szybkiego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w pełnej skali. Wymaga to szeregu kompetencji technologicznych, ale również zarządzania zmianą i budowania nowego środowiska pracy otwartego na nowe pokolenia pracowników– mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce. 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY