Wellbeing pracowników – czas na kompleksowe podejście

Emilia Rogalewicz 
członek zarządu Benefit Systems.
Emilia Rogalewicz 
członek zarządu Benefit Systems. / Fot. mat. pras.
O trendach na rynku pracy, zmianach w postrzeganiu roli benefitów oraz popandemicznej ewolucji na rynku świadczeń pozapłacowych opowiada Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems, odpowiedzialna za strategię sprzedaży, rozwój produktów i usług oraz obsługę klienta.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 3/2024 (102)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Czy są już na świecie jakieś nowe trendy w benefitach pracowniczych, za którymi będziemy podążać, a może to Polska wyznacza trendy w tym zakresie?

Od lat obserwujemy rosnące zainteresowanie pracodawców różnymi aspektami dobrostanu pracowników i choć sam nurt wellbeingu nie jest niczym nowym, dziś myślimy o nim zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Wellbeing staje się bardzo konkretnym aspektem funkcjonowania firm i coraz ważniejszym elementem kultury organizacyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw. W efekcie w 2023 r. dla blisko połowy (46 proc.) firm na całym świecie wellbeing był jednym z trzech wiodących kryteriów, obok kosztów i personalizacji, które nadają ton strategiom benefitowym. Nie dziwi zatem rosnąca popularność pojęcia total wellbeing, czyli kompleksowego spojrzenia na dobrostan pracowników, które obejmuje wiele czynników, takich jak zdrowie fizyczne, psychiczne, rozwój osobisty i zawodowy, zdrowe odżywianie czy inteligencję finansową. Taka perspektywa jest nam wyjątkowo bliska, bo dbanie o dobry stan pracowników to wieloaspektowy proces, a nie jednorazowe działanie. Dlatego w Benefit Systems stworzyliśmy algorytm dobrostanu, czyli ekosystem wzajemnie uzupełniających się produktów. Do znanego wszystkim programu MultiSport dołączył MultiLife i MyBenefit, które pomagają pracodawcom holistycznie zadbać o wellbeing pracowników. Co jest dla mnie szczególnie ważne w tym podejściu to jego wymierne korzyści dla pracowników i pracodawców, a także niezwykle istotna analityka, zapewniająca informacje dotyczące dobrostanu w skali makro, jak i w poszczególnych zakresach dobrostanu.

Kiedy przygląda się pani rynkowi pracy, to co zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat?

Z perspektywy czasu pewnie ostatnie pół dekady będziemy mogli uznać za ewolucję, natomiast w perspektywie krótkoterminowej mamy prawdziwą rewolucję na rynku pracy. I choć na tym etapie pandemia i praca zdalna wydają się przebrzmiałym tematem, warto uświadomić sobie, że te zdarzenia wciąż silnie oddziałują na rzeczywistość, w jakiej dziś żyjemy. I to zarówno, jeśli patrzymy na sam rynek pracy, na zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym politykę i rozwiązanie benefitowe, jak i na postawę i kondycję samych pracowników. To właśnie u szczytu pandemii szczególną uwagę zwróciliśmy na zdrowie fizyczne pracowników, wybrzmiewać zaczął temat ich zdrowia psychicznego, na większą niż do tej pory skalę pojawił się problem wypalenia zawodowego czy cyfryzacji procesów w firmach. Te doświadczenia skondensowały się w zjawiskach, takich jak quiet quitting czy great resignation, które stanowią dziś ogromny problem i wyzwanie na rynku pracy. Według danych Instytutu Gallupa w 2023 r. podejście do pracy blisko 60 proc. pracowników wpisywało się we wspomniany już nurt quiet quitting. Są to niezaangażowani, minimalnie produktywni pracownicy, którzy bardziej niż inni poddają się stresowi czy wypaleniu zawodowemu.

Zakotwiczona już praca zdalna sprawiła też, że bardziej niż w nurcie work-life balance, zaczynamy żyć w zgodzie z coraz wyraźniej dochodzącą do głosu ideą work-life blending, czyli założeniem organizowania swojego tygodnia nie z podziałem na czas wolny i czas pracy, a pod kątem niezbędnych potrzeb zawodowych i prywatnych. Wiele w podejściu do pracy zmieni również wchodzące na rynek pracy nowe pokolenie pracowników – generacja Z, która ma bardzo konkretne oczekiwania dotyczące własnego dobrostanu i nie idzie w tym zakresie na kompromisy.

Wydarzyło się, a przede wszystkim, dzieje się naprawdę sporo. Zrewidowaliśmy zakres wellbeingu i dostrzegliśmy w nim odpowiedź na aktualne potrzeby pracowników i firm. Co szczególnie dla nas ważne, w Benefit Systems zwinnie zareagowaliśmy na tę zmianę optyki i stworzyliśmy zarówno nowy produkt w postaci platformy MultiLife, jak i przeorganizowaliśmy strategię wszystkich naszych usług, by jak najlepiej dopasować nasze rozwiązania do bieżących potrzeb pracodawców oraz wyzwań rynku pracy.

Wydarzenia i problemy, o których pani wspominała są bardzo poważne, namacalne i kosztowne, czy zatem wellbeing, który wydaje się dość niekonkretny, może być remedium na aktualne i przyszłe potrzeby pracodawców?

Potrzebujemy kompleksowych rozwiązań, które przygotują nas na kolejne wyzwania i jednocześnie będą nadążać za aktualnymi potrzebami pracowników i pracodawców. Dbałość o wellbeing jest tu zasadna i można ją osadzić w bardzo konkretnych ramach. Posłużę się obrazowym przykładem naszego produktu. MultiLife to system operacyjny dla pracodawców w pełni poświęcony wellbeingowi, a dla pracowników towarzysz w drodze do osiągania i utrzymania dobrostanu we wszystkich jego zakresach. Intensywnie pracujemy nad tym, by docelowo nasz program obejmował każdy z pięciu aspektów dobrostanu. Dzięki MultiLife pracownicy zyskują dostęp do wiedzy i ekspertów, mogą korzystać z e-kursów, webinarów, indywidualnych konsultacji z psychologiem, trenerem sportowym i finansowym, dietetykiem czy lektorem językowym. Ten benefit umożliwia także korzystanie z badań profilaktycznych, usług telemedycyny czy zewnętrznych aplikacji, takich jak Legimi, Focusly czy Youniversity.

Wszystko to świetnie spełnia oczekiwania pracowników, wśród których aż 73 proc. chce korzystać ze świadczeń pozapłacowych dopasowujących się do ich aktualnych potrzeb i możliwości zapewniających elastyczny wybór różnych usług w ramach jednego benefitu (66 proc.) oraz dostępnych online (51 proc.). To rozwiązanie wspiera jeszcze jedną, absolutnie kluczową potrzebę rezyliencji, czyli nabywania umiejętności dostosowywania się do nowych okoliczności i wyzwań poprzez wzmocnienie kompetencji osobistych i zawodowych pracowników. Stawiamy zatem na swego rodzaju profilaktykę. Wzmacniamy umiejętności pracowników, by byli bardziej odporni i lepiej radzili sobie w nowych sytuacjach, szczególnie tych, które znajdują się poza naszą kontrolą. A jeśli

nie wiedzą, jakie aktywności w ramach platformy MultiLife będą dla nich najlepsze, przygotowaliśmy specjalne programy czy raczej ścieżki działania dostosowane do konkretnych celów.Podobne podejście stoi za sukcesem karty MultiSport, która poprzez dostęp do szerokiej oferty sportowej, ułatwia prowadzenie aktywnego trybu życia, a tym samym dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno w niwelowaniu już powstałych problemów, jak i przeciwdziałaniu ich pojawieniu. Co czwarty użytkownik karty MultiSport traktuje aktywność fizyczną jako formę profilaktyki. W kontekście wsparcia wellbeingu o tej profilaktyce powinniśmy myśleć szerzej, bo do wypracowania jest świadomy styl życia, w którym wsparcie pracodawcy w każdym z czynników dobrostanu będzie realnie wpływać na dobrą kondycję pracowników, jak i na całą organizację.

Czy firmy dostrzegają korzyści wdrażania kompleksowej polityki wellbeingowej?

Najnowsze dane Willis Towers Watson wskazują, że dla ponad 60 proc. firm na świecie priorytetem jest dziś zarówno utrzymanie rynkowej konkurencyjności swojej firmy, jak i skupienie na wellbeingu pracowników. Jednak ze świadomością potrzeby wprowadzania kompleksowych rozwiązań wellbeingowych jest nieco gorzej. Jak dowiadujemy się z raportu Instytutu Gallupa z 2023 r., firmy na całym świecie wciąż skupiają się najbardziej na wellbeingu fizycznym. Instytut wskazuje, że to właśnie kompleksowe działania budujące równowagę dobrostanu przynoszą lepsze efekty w funkcjonowaniu ludzi zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dlatego w ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszy Wellbeing Summit, podczas którego eksperci wyjaśniali istotne dla naszego funkcjonowania procesy czy nawyki od snu, przez aktywność fizyczną po mikronawyki w dbaniu o mózg. Mamy świadomość, że zmiany na rynku zachodzą i chcemy być ich znaczącą częścią, kreować trendy i skutecznie odpowiadać na potrzeby pracodawców i pracowników zarówno jako partner merytoryczny niezmiennie edukujący rynek, dostawca kompleksowych rozwiązań i silne wsparcie dla pracodawców, jak i otwarty na zmiany i trendy twórca benefitów. Mamy już teraz silną podstawę w postaci ekosystemu produktów, by partycypować w zachodzących na rynku zmianach. Nasze działania w tym zakresie zasilają m.in. treści wideo i podcasty z ekspertami specjalizującymi się w różnych sferach dobrostanu i zarządzania zasobami ludzkimi, a także newsletter Wellbeing Lab.

Jednak to nie koniec, ponieważ już w kwietniu zaprezentujemy narzędzie do pomiaru dobrostanu, czyli Wellbeing Score. Nasz wskaźnik dobrostanu (Wellbeing Score) to innowacja w zakresie podejścia do benefitów i kolejny krok w budowaniu pełnego ekosystemu rozwiązań oferowanych przez Benefit Systems. Umożliwi on pracodawcom monitorowanie dobrostanu pracowników i wprowadzanie celowych rozwiązań na bazie pozyskanych wyników. Dodatkowo każdy będzie mógł zbadać swój poziom wellbeingu w kategoriach wypracowanych wraz z infuture.institute. Wiemy, że mamy nad czym pracować, gdyż z danych, które pozyskaliśmy wynika, że 12 proc. dorosłych Polaków nigdy nie odczuwało szczęścia. W wyjątkowo trudnej sytuacji pod względem dobrostanu jest tzw. pokolenie kanapki. Warto więc skupić się nie tylko na potrzebach pokolenia Z, ale także zwrócić szczególną uwagę na pokolenie obecnych 30–40-latków, którzy są u szczytu swojej kariery zawodowej i stanowią największą grupę pracowników.

My Company Polska wydanie 3/2024 (102)

Więcej możesz przeczytać w 3/2024 (102) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

Wellbeing w nowej odsłonie

Wellbeing w nowej odsłonie

#GreatResignation, wypalenie zawodowe, nowe oczekiwania pracowników, a do tego ich ciągły niedobór na rynku. Jak firmy mogą radzić sobie z tymi wyzwaniami podpowiada Izabela Kluzek-Kot, coach, ekspert ds. wellbeingu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ