Ważne zmiany w prawie. Przedsiębiorca nie może odmówić płatności gotówkowej

Zmiany w prawie dla przedsiębiorców
Zmiany w prawie dla przedsiębiorców, fot. Adobe Stock
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Nowe przepisy wprowadzają ważne zmiany dla przedsiębiorców.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Celem nowych przepisów jest  zobowiązanie przedsiębiorców akceptujących bezgotówkowe instrumenty płatnicze do akceptacji również znaków pieniężnych – czyli banknotów i monet – emitowanych przez NBP.

Na mocy wprowadzonych przepisów akceptant będący przedsiębiorcą (np. sprzedawca) nie będzie mógł uzależniać zawarcia umowy z konsumentem od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej. Od tej zasady przewidziano jedynie nieliczne wyjątki, np. działalność prowadzoną w Internecie czy bez obecności personelu.

Z wnioskiem o zainicjowanie prac legislacyjnych w tym zakresie zwrócił się do prezydenta RP prof. Adam Glapiński, Prezes NBP. Według badań NBP, przeprowadzonych w 2020 r., 18,3 proc. dorosłych Polaków, tj. 5,8 mln osób, nie ma karty płatniczej, a ponad 11 proc. Polaków nie ma kont bankowych. Ponadto w 2020 r. około 8–9 proc. ankietowanych osób spotkało się z odmową akceptowania gotówki.

Powołana przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego Rada do spraw obrotu gotówkowego pracuje nad projektem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Strategia ma zabezpieczyć możliwość swobodnego dostępu do gotówki wszystkim osobom chcącym korzystać z tego instrumentu płatniczego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ