Warszawskie Centrum Pomocy Ukrainie otwarte!

CSR
Centrum Pomocy Ukrainie to dobry przykład społecznej odpowiedzialności biznesu.
Polski bank otwiera wyspecjalizowane centrum pomocy, gdzie obywatele Ukrainy znajdą kompleksowe wsparcie w różnych dziedzinach życia.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Już w pierwszych tygodniach po agresji Rosji na Ukrainę zdawaliśmy sobie sprawę, że po zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, będziemy musieli skupić się na szerzej zakrojonych formach wsparcia. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Alior Bank, który przeznaczył przestrzeń kilku swoich siedzib na Centra Pomocy Ukrainie.

Kompleksowa pomoc

- To miejsce długoterminowej pomocy – mówił Grzegorz Olszewski, wiceprezes Alior Banku. – Nasza siedziba będzie służyć różnym podmiotom do działań wspierających Ukraińców w zakresie m.in. nauki języka, poszukiwania pracy, usług finansowych, pomocy psychologicznej czy mieszkalnictwa. To będzie miejsce integracji różnych form wsparcia.

Warszawa jest drugim miastem po Zamościu, w którym utworzono podobną placówkę. Docelowo będzie ich 10 w całej Polsce. Uroczystość otwarcia CPU odbyła się w czwartek 19 maja. Wzięli w niej udział przedstawiciele stron zaangażowanych w działalność instytucji: warszawskiego samorządu, ministerstwa aktywów państwowych, organizacji pozarządowych (Caritas) oraz reprezentanci Ambasady Ukrainy.   

Otwarte serca Polaków

Do tej pory do Polski dotarło około 3 mln uchodźców z kraju ogarniętego wojną. Szacunki Ambasady Ukrainy mówią, że 95 proc. tej grupy to kobiety i dzieci. Dlatego w Centrum Pomocy Ukrainie będzie działać też punkt opieki nad dziećmi.  To ułatwi matkom załatwienie najpilniejszych spraw.

Maksym Muzyczko, I Sekretarz Ambasady Ukrainy wyraził wdzięczność za pomoc obywatelom jego ojczyzny. – Dziękuję za otwarcie serc narodowi polskiemu. To naprawdę niezwykle ważne miejsce. Przede wszystkim dla kobiet, które potrzebują wsparcia np. w znalezieniu pracy. Kiedy pomaga nam bank to wiemy, że ta pomoc jest bardzo mocna.

Zaawansowane formy wsparcia

- Wspieramy Ukrainę od pierwszego dnia wojny – mówił Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. – Dzisiaj przechodzimy do bardziej zaawansowanych działań pomocowych. Nie wiemy ile potrwa wojna na Ukrainie i choć wierzymy, że wyjdzie z niej zwycięsko musimy przygotować się na dłuży pobyt obywateli Ukrainy w Polsce. To miejsce pomoże im funkcjonować w miarę normalnie w nowych warunkach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ