Trzy czwarte firm w Europie zmienia podejście do pracy zdalnej

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Nowa rzeczywistość epidemiczna wymusiła na firmach długofalową zmianę podejścia do pracy i biura. Trzy czwarte najemców w Europie Środkowo-Wschodniej zwiększyło udział pracy zdalnej i wdrożyło technologie, które ją ułatwiają – wskazuje raport CBRE „CEE Occupier Survey”.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zmniejszenie zagęszczenia osób w biurze długofalowo planuje 45 proc. zapytanych, co zdaniem ekspertów CBRE oznacza konieczność inwestycji w większe biura. Polskie przedsiębiorstwa planują przede wszystkim wprowadzanie technologii, które usprawnią działanie spoza siedziby firmy – zadeklarowało tak 76 proc. zapytanych.

- Najbardziej powszechnym sposobem radzenia sobie z potrzebą utrzymywania dystansu społecznego w pracy w czasie pandemii jest rotacyjny system działania, w którym w jednym tygodniu część osób pracuje z domu, a część z biura, a w kolejnym następuje zmiana. By utrzymać dobry kontakt między pracownikami i płynność projektów, wiele firm coraz chętniej inwestuje w dodatkowe rozwiązania technologiczne. Część firm wymaga jednak stałej obecności pracowników na miejscu, co tworzy potrzebę zwiększania przestrzeni biurowej, by zachować odpowiednie odstępy. Dlatego w Europie obserwujemy wzrost zainteresowania większymi biurami. W naszym regionie niemal połowa pracodawców ma w planach zmniejszenie zagęszczenia biurek w swoich siedzibach przy jednoczesnym wsparciu technologii do pracy zdalnej – mówi Krzysztof Mogielski,  szef zespołu Transformacji Cyfrowej CBRE w Polsce.

Wśród polskich najemców biur największą popularnością ze wszystkich rozwiązań na czasy epidemii cieszą się nowe technologie, dzięki którym możliwa jest efektywna praca zdalna. Takie długofalowe inwestycje zamierza poczynić 76 proc. wszystkich zapytanych przez CBRE. Nieco słabiej, niż średnia w Europie Środkowo-Wschodniej, wypadła popularyzacja pracy zdalnej. Wśród polskich firm długofalowy wzrost udziału pracy zdalnej prognozuje 69 proc.. Mniej kolorowo widzimy też rozwój elastycznych biur, tzw. coworkingów. Tylko 14 proc. zapytanych prognozuje wzrost ich znaczenia, podczas gdy w całej Europie Środkowo-Wschodniej przewiduje tak 22 proc. respondentów.

 

Popularyzację pracy zdalnej jako długofalowy skutek pandemii najczęściej wskazywały firmy z Czech i Słowacji – odpowiedziało tak 85 proc. z nich. Na trzecim miejscu znalazły się Niemcy, gdzie trzy czwarte przedsiębiorców w ten sposób widzi przyszłość. W sumie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej większy udział pracy spoza biura przewiduje 76 proc. firm. Z kolei inwestować w technologie, usprawniające elastyczne systemy pracy zamierza 100 proc. respondentów z Niemiec, niemal 8 na 10 ze Słowacji i 64 proc. z Czech. Łącznie takie wydatki będą dotyczyć trzech czwartych wszystkich najemców biur z regionu CEE.

ZOBACZ RÓWNIEŻ