Słyszymy głos pracowników

PGE
PGE, fot. mat. prasowe
Najlepszym sposobem na budowanie pozycji dobrego pracodawcy jest dobra komunikacja. Od niej zaczyna się przyjazne środowisko pracy – przekonuje Magdalena Wyrzykowska-Glezner z PGE Polska Grupa Energetyczna SA.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 9/2022 (84)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Pozyskiwanie talentów i wysoka retencja pracowników to wyzwanie, które stoi przed działami HR. Jak im sprostać? 

To wyzwania, przed którymi stoją nie tylko działy HR, ale całe firmy. Zdajemy sobie sprawę, że postrzeganie pracodawcy – i wewnątrz, i na zewnątrz organizacji – zależy od wszystkiego, co się dzieje w firmie. Nasze działania opieramy na wartościach Grupy PGE: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Są one widoczne w naszych codziennych działaniach i komunikacji. Tworzymy przestrzeń do rozmowy, opowiedzenia o potrzebach i do angażowania się w zachodzące zmiany. 

Wielu pracodawców deklaruje, że to robi, ale w rzeczywistości bywa różnie... 

W PGE rzeczywiście ma to miejsce. Dla nas ważne jest systemowe podejście, dlatego nasz dialog z pracownikami odbywa się na wielu płaszczyznach. Są to m.in.: spotkania zespołowe, akcje profilaktyczne, spotkania z przedstawicielami pracowników. W sposób szczególny rozwijamy dwa narzędzia: Badanie Opinii Pracowników (BOP) – wystandaryzowane narzędzie mierzące wskaźniki dotyczące zaangażowania pracowników i dające możliwość zebrania ich opinii o organizacji, a także ankietę – Profil Lidera – dotyczącą kompetencji przywódczych menedżerów. Sami opracowaliśmy pytania i metodologię, którą co roku usprawniamy na podstawie wniosków wyciągniętych z minionych badań. 

Czy rzeczywiście udało się dotrzeć do szerokiego grona pracowników?

W pierwszym roku w BOP wzięło udział 93 proc. pracowników, w drugim już 97 proc. W Profilu Lidera było to odpowiednio 74 proc. i 84 proc. Wzrost po pierwszych edycjach obu badań był dla nas  potwierdzeniem, że idziemy w dobrą stronę. 

To bardzo wysoka frekwencja, jak udało się ją osiągnąć?

Nie chodzi tylko o to, by zebrać odpowiedzi w ankiecie, ale żeby wyciągnąć z nich wnioski. Po obu edycjach BOP zaplanowano w sumie ponad 70 działań doskonalących. Pracownicy komunikują, że zmiany na lepsze widać na bieżąco. Dbamy też o to, by nasi menedżerowie byli otwarci na dialog. Organizujemy różne programy rozwojowe służące rozwijaniu kompetencji liderskich. Pomocni są także HR Biznes Partnerzy, których rolą jest wspieranie dialogu, chociażby przez bycie naturalną pierwszą linią kontaktu. Ważna jest też całkowita anonimowość badania. Zastosowaliśmy model, który nie umożliwia dostępu do danych niezagregowanych, tzn. indywidualnych odpowiedzi. Wypełnione ankiety trafiają do zewnętrznej firmy, a my otrzymujemy tylko zebrane wyniki. Nie ma możliwości, abyśmy dowiedzieli się, jakich odpowiedzi udzielił konkretny pracownik.

Czyli każdy może powiedzieć, co myśli. To czasem może być trudne, zwłaszcza dla ocenianych menedżerów?

To jest przede wszystkim konstruktywne i daje pole do rozwoju. Bardzo dbamy o to, by wyniki każdego badania były szeroko komunikowane i kaskadowane. Pamiętamy o tym, że przeprowadzenie nawet najlepszego badania to za mało. Kluczowe jest wyciągnięcie wniosków. Oczywiście nie wszystkie sugestie pracowników da się wprost wdrożyć, ale każda taka rozmowa to dobry początek. Potwierdza to również to, że BOP i Profil Lidera zostały uznane za dobre praktyki w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu. Pokazuje to, że dzięki tej rozmowie zachodzą zmiany, które są podstawą sukcesu firmy i zadowolenia pracowników. 

---------------------------------------

Sektor energetyczny to wyzwanie, dlatego PGE poszukuje osób ambitnych i kreatywnych, które chcą zmieniać oblicze polskiej energetyki i być częścią cywilizacyjnych przemian związanych z zieloną energetyką. 

My Company Polska wydanie 9/2022 (84)

Więcej możesz przeczytać w 9/2022 (84) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ