Sieć Textilmarket uratowana? Jest porozumienie z wierzycielami

fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
Spółka TXM, zarządzająca siecią sklepów dyskontowych Textilmarket ma szansę na wyjście z procesu restrukturyzacji. Układ z wierzycielami jest już prawomocny, co umożliwi m.in. przywrócenie notowań akcji spółki na giełdzie.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W wyniku uprawomocnienia się decyzji sądu, dotyczącej zatwierdzenia układu z wierzycielami, formalnie zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne TXM. Z nazwy spółki usunięte zostało określenie „w restrukturyzacji” a firma zarządzająca siecią odzieżowych sklepów dyskontowych rozpoczyna etap realizacji układu.

- Uprawomocnienie się układu z wierzycielami jest dla nas kolejnym kamieniem milowym w procesie odbudowywania naszego biznesu. Kończymy fazę restrukturyzacji i rozpoczynamy wykonywanie postanowień układu. Dzięki zaangażowaniu, ciężkiej pracy i determinacji wszystkich pracowników konsekwentnie przechodzimy przez kolejne etapy programu naprawczego. Osiągnęliśmy już bardzo dużo. Naszym głównym celem jest obecnie rozwijanie handlu, czyli skoncentrowanie się na naszym podstawowym obszarze działalności. Skupiamy się na wzroście sprzedaży, poprawie atrakcyjności oferty i utrzymywaniu kosztów w ryzach - powiedział Marcin Łużniak, wiceprezes zarządu TXM. 

TXM będzie dokonywało zaspokojenia wierzycieli zgodnie z treścią układu. Pierwsza płatność nastąpi już we wrześniu br. na rzecz wierzycieli, którym należne są kwoty do 5 tys. zł. Spłata będzie jednorazowa i obejmie 100 proc. wierzytelności głównej. Spłata wierzycieli z pozostałych grup będzie realizowana zgodnie z harmonogramem, wynikającym z układu. Zacznie się od stycznia 2021 roku w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od końca czerwca 2021 roku w przypadku pozostałych wierzycieli w szczególności wierzycieli handlowych. Kwota zobowiązań objętych układem w wysokości 35,7 mln zł będzie miała charakter długoterminowy z horyzontem spłaty do 2027 roku.

Dodatkowo TXM podejmie niezwłocznie działania zmierzające do ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki wierzycieli, względem których układ przewiduje konwersję wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym. W konwekcji przyjęcia układu kapitał spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 71,4 mln zł w wyniku konwersji zobowiązań. Z kolei w konsekwencji umorzenia części zobowiązań kapitał wzrośnie o 15,9 mln zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wartość zobowiązań o taką samą kwotę.  

Zarząd TXM planuje również zwołanie w najbliższym czasie walnego zgromadzania akcjonariuszy w celu dokonania stosownych zmian statutu spółki, a także podjęcia kroków zmierzających do szybkiego przywrócenia notowań akcji TXM S.A na GPW.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY