Raport o innowacyjności naszego biznesu

SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK
Brak zachęt podatkowych, zaniżanie wydatków na badania i rozwój oraz emigracja specjalistów to najważniejsze bolączki polskiego biznesu, wynika z raportu „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Brak zachęt podatkowych, zaniżanie wydatków na badania i rozwój oraz emigracja specjalistów to najważniejsze bolączki polskiego biznesu, wynika z raportu „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem”, przygotowanego przez Polską Radę Biznesu wraz z interdyscyplinarnym Instytutem DELab Uniwersytetu Warszawskiego. 

Według raportu zaniżanie wysokości wydatków na B+R to efekt oddziaływania prawa podatkowego na krajowe standardy rachunkowości, które cechuje tendencja do włączania tych wydatków w koszty rachunku zysków i strat. W ten sposób tylko 4 proc. firm wykazuje nakłady na innowacje, co w konsekwencji obniża pozycję Polski w rankingach, choć aż dwie trzecie dużych przedsiębiorstw deklaruje, że wprowadza innowacje. Jednocześnie wdraża je tylko 21 proc. firm z sektora MSP, podczas gdy przeciętna dla 31 państw OECD wynosi tu 49 proc. Nasze mniejsze przedsiębiorstwa są w tym gronie na ostatnim miejscu. 

Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalna Adamed Pharma, zauważyła podczas konferencji prezentującej raport, że w ostatniej dekadzie z Polski wyjechało kilkadziesiąt tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, głównie z powodu niskich zarobków w ojczyźnie. To ogromny problem, ponieważ nie jesteśmy w stanie, jako kraj, dłużej konkurować tylko tanią siłą roboczą. Zdaniem Adamkiewicz dobrym rozwiązaniem na zatrzymanie własności przemysłowej i intelektualnej jest tzw. patent box, który umożliwia całościowe lub częściowe zwolnienie z opodatkowania przychodów ze sprzedaży towarów lub usług objętych patentami. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY