Przepisy regulujące pracę zdalną skierowane do konsultacji. Pracodawca opłaci dostęp do Internetu?

praca zdalna
Fot. Pixabay.com
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało o skierowaniu projektu dotyczącego pracy zdalnej do konsultacji międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowe przepisy mają być jednym z elementów Polskiego Ładu.

Chcemy, aby praca zdalna zaczęła funkcjonować na stałe po 3 miesiącach od ustania stanu zagrożenia epidemicznego - zapowiada wiceminister Iwona Michałek

Praca zdalna w Kodeksie pracy będzie wykonywana w warunkach typowych, nie zaś w nadzwyczajnych. Zmiany w przepisach obejmą wszystkich pracowników i pracodawców, do których zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa pracy.

Według nowych przepisów, pracodawca będzie zobowiązany:

- dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
- pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (przede wszystkim koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych),
- zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Ponadto projekt zakłada m.in. zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z uwagi na odmowę lub zaprzestanie przez niego wykonywania pracy zdalnej oraz zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY