Przedsiębiorcy stracą pomoc publiczną przez nieposłusznych klientów? Jest interwencja u wicepremiera

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, podjął interwencję u wicepremiera, Jarosława Gowina, w sprawie nowej ustawy, która umożliwi odmowę udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcy, który złamie rządowe obostrzenia wydane w ramach walki z pandemią. Kontrowersje budzi otwarty katalog naruszeń, pod który można podpiąć np. odmowę noszenia maseczki przez klientów.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak pisaliśmy kilka dni temu, kontrowersyjne przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw w sobotę, 29 listopada. Nawet jednorazowe naruszenie ograniczenia, zakazu lub nakazu związanego z epidemią przez przedsiębiorcę oznaczać będzie utratę pomocy publicznej. Poza tym grozi mu odpowiedzialność karna. 

Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik MŚP. Zaapelował on do wicepremiera Jarosława Gowina o wydanie objaśnień prawnych. - Od początku prac nad ustawą o Dobrym Samarytaninie niepokój przedsiębiorców wzbudzała regulacja przewidująca odmowę udzielenia pomocy publicznej w przypadku naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zarówno na etapie prac sejmowych, jak również senackich kierował swoje uwagi i zastrzeżenia do tej regulacji, postulując jej usunięcie - brzmi komunikat biura Rzecznika.

- W ocenie Rzecznika MŚP, w takiej sytuacji zasadne jest wyjaśnienie w drodze objaśnień prawnych, za naruszenie jakich obostrzeń i w jakich sytuacjach przedsiębiorcy mogą stracić wsparcie w postaci pomocy publicznej. Dlatego działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.), pismem z dnia 30 listopada 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr Jarosława Gowina wniosek o wydanie objaśnień prawnych wyjaśniających powyższe wątpliwości.

Zdaniem Rzecznika MŚP, przedmiotowe przepisy należy rozumieć w sposób nierozszerzający, mianowicie, że odpowiedzialność przedsiębiorcy będzie dotyczyć wyłącznie naruszenia tych obostrzeń, które wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością (np. podanie posiłku na miejscu w lokalu po godzinach, gdy jest to dozwolone), nie będzie zaś dotyczyła naruszenia takich obostrzeń, które pozostają bez związku z prowadzoną działalnością oraz po godzinach pracy przedsiębiorstwa (np. nieprzestrzeganie obowiązkowej kwarantanny lub naruszenie ograniczeń związanych z uczestniczeniem w zgromadzeniach publicznych). Przedsiębiorcy nie powinni również odpowiadać za naruszenia dokonane przez osoby, za które nie ponoszą odpowiedzialności (np. klientów sklepu niestosujących się do obowiązku zakrywania ust i nosa), co wydaje się oczywiste, ale na gruncie przedmiotowej regulacji budzi wątpliwości - pisze w oświadczeniu.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY