Kary nakładane na firmy przez sanepid niezgodne z prawem. Przedsiębiorca odzyska 10 tys. złotych

Obostrzenia
Obostrzenia mocno dotknęły m.in. branżę fitness. Część firm działała mimio zakazu, fot. shutterstock
Przedsiębiorca z branży fitness odzyska 10 tys. złotych kary, które w kwietniu 2021 r. nałożyła na niego inspekcja sanitarna za naruszenie ograniczeń związanych z zapobieganiem skutków epidemii COVID-19. To kolejny wyrok, który potwierdza zasadę, zgodnie z którą nie można karać firm bez podstaw ustawowych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

O sprawie poinformował rzecznik MŚP, Adam Abramowicz.

W dniu 9 marca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie, do której Rzecznik MŚP przystąpił w obronie przedsiębiorcy z branży fitness, uchylił w całości decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Poznaniu oraz umorzył w całości postępowanie przeprowadzone przez Inspekcję Sanitarną w Poznaniu w przedmiocie wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej za naruszenie ograniczeń związanych z zapobieganiem skutków epidemii COVID-19.

Organy Inspekcji Sanitarnej nałożyły na przedsiębiorcę prowadzącego siłownię w kwietniu 2021 r. administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Kolejny wyrok COVID-owy

To kolejny wyrok korzystny dla przedsiębiorcy, a także utwierdzenie ukształtowanej już sądowej linii orzeczniczej, że zakazy działalności gospodarczej nie mogą być wydawane na podstawie legislacji podustawowej takiej jak Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Niejednokrotnie inspekcja sanitarna już na etapie postępowania administracyjnego umarzała postępowania w sprawie administracyjnych kar pieniężnych, bez konieczności angażowania sądów administracyjnych, o co wielokrotnie zabiegał Rzecznik MŚP.

ZOBACZ RÓWNIEŻ