Pomoc dla branży gastronomicznej w dużych miastach. Ulgi czekają na przedsiębiorców

Fot. Pixabay.com
Fot. Pixabay.com
Branża gastronomiczna zmaga się z kolejnym kryzysem - znów zabroniona jest stacjonarna działalność. Wciąż nie wiadomo, jak długo utrzyma się zakaz, zwłaszcza, że komentatorzy mówią o drugim lockdownie. Władze największych miast wychodzą na przeciw potrzebom restauratorów i oferują programy pomocowe.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zebraliśmy dla was informacje dotyczące ulg i wsparcia, na jakie w największych miastach mogą liczyć przedstawiciele branży gastronomicznej. Lista będzie aktualizowana wraz z otrzymaniem przez nas odpowiedzi na pytania od władz kolejnych miejscowości.

Bielsko-Biała

Jarosław Klimaszewski - prezydent Bielska-Białej - już w kwietniu umożliwił przedsiębiorcom najmującym lokale stanowiące własność miasta ubieganie się o obniżenie czynszu. Pierwsze zarządzenie prezydenta z dnia 26 marca 2020 r. dotyczyło miesięcy od kwietnia do czerwca 2020 r. - można było starać się o zmniejszenie czynszu do zaledwie złotówki netto. Obniżka dotyczyła wyłącznie czynszu, natomiast opłaty za media najemca zobowiązany był uiszczać we własnym zakresie. Warunkiem uzyskania obniżki był spadek przychodu o co najmniej 30 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, a jeżeli działalność nie była prowadzona w roku poprzednim to do średniej z trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii.

Kolejne zarządzenie prezydenta miasta z dnia 30 lipca 2020 r. wprowadzało możliwość ubiegania się o obniżenie czynszu najmu na okres od lipca do września 2020 r., warunkiem uzyskania obniżki czynszu był spadek przychodu o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, a jeżeli działalność nie była prowadzona w roku poprzednim to do średniej z trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii. Czynsz najmu za lokal był obniżony o tyle procent, o ile uległy obniżeniu przychody przedsiębiorcy w danym miesiącu, nie więcej jednak niż o 75 proc.

Trzecie zarządzenie prezydenta miasta z dnia 26 października 2020 r. przewiduje dla branży gastronomicznej możliwość ubiegania się o obniżenie czynszu najmu do 1zł netto. Obniżka dotyczy wyłącznie czynszu, opłaty niezależne od wynajmującego będą normalnie płatne przez najemcę. Warunkiem uzyskania obniżki czynszu jest spadek przychodów o co najmniej 30 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, a jeżeli działalność nie była prowadzona w roku poprzednim to do średniej z trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii.

Bielsko-Biała wynajmuje 53 lokale z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

Gdynia

Powrócił Falochron, czyli zwolnienie z czynszu dla restauratorów prowadzących działalność w miejskich lokalach. - Wiele barów, kawiarni i restauracji działa w lokalach właścicieli innych niż miasto. Gorąco apeluję, by zdecydowali się na takim sam krok i pozwolili przetrwać gastronomikom - zaznaczał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

W zasobach miasta jest w sumie 50 lokali oddanych w najem i budynków posadowionych na gruntach oddanych w dzierżawę, przeznaczonych na działalność gastronomiczną. Łączny miesięczny przychód z tego tytułu wynosi prawie 250 tysięcy złotych netto. Pomoc udzielna jest na wniosek danego podmiotu - według szacunków może ona wynieść nawet 100 tys. złotych w skali miesiąca.

- Branża gastronomiczna jest dla nas niezwykle ważna to bardzo istotny element przemysłu spotkań, na którym od dawna koncentruje się miasto. Choć Falochron jest obciążeniem dla budżetu miasta, to w gruncie rzeczy stanowi inwestycję, bo pozwoli gastronomii kontynuować swoją działalność, kiedy epidemia wreszcie nas opuści - tłumaczy Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Ponadto miasto promuje poprzez miejskie kanały informacyjne - takie jak strona www czy media społecznościowe - lokale oferujące jedzenie na wynos znajdujące się na Kulinarnym Szlaku Centrum Gdyni. - Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami branży i staramy się na bieżąco reagować oferując taką pomoc jaka jest w danym momencie potrzebna i możliwa dla nas do zrealizowania. Jednak pamiętamy o tym, że szacowany miesięczny ubytek w dochodach miasta to niebagatelna kwota i gdyby jednak lockdown miał trwać bardzo długo, może się okazać, że budżet miasta, bardzo już dotknięty obciętym pitem oraz kredytowaniem edukacji, przestanie to wytrzymywać - podsumowuje Gruszecka-Spychała.

Gorzów Wielkopolski

- Jesteśmy w trakcie przygotowań nowego programu pomocowego dla przedsiębiorców. Uzgadniamy to z radnymi i instytucjami pomocnymi w jego realizacji, jak urząd pracy. Przygotowania do uruchomienia programu i przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców powinny ruszyć w przyszłym tygodniu - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Można się spodziewać, że nowy pakiet pomocowy będzie wzorowany na programie "Gorzowska Dycha", który został wprowadzony wiosną (wsparcie szacowano wówczas na 10 mln złotych, stąd nazwa). Obejmował on m.in.:

- Odstąpienie od naliczania opłat czynszowych dla najemców lokali komunalnych;
- Odstąpienie od naliczania czynszu za dzierżawę nieruchomości - dla dzierżawców gruntów miejskich;
- Odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;
- Ulgę w spłacie podatków lokalnych - podatek od nieruchomości i od środków transportu.

Miasto ma wynajętych 20 własnych lokali pod usługi gastronomiczne. Przychód z ich czynszów to 12 tys. zł miesięcznie.

Kraków

- Do momentu odwołania stanu pandemii w Polsce można wnioskować o obniżenie o 50 proc. stawki czynszu za najem lokali w zasobie ZBK - mówi Grażyna Rokita z wydziału komunikacji społecznej UMK.

Wobec sytuacji, w jakiej znalazł się biznes w czasie pandemii, w celu pomocy dla przedsiębiorców w marcu ogłoszony został program Pauza, który doprecyzowano już w kwietniu. W ramach miejskiego wsparcia zaoferowane zostały przedsiębiorcom następujące działania i zestawy działań, a także różnego rodzaju projekty i przedsięwzięcia aktywizujące:

- ulgi w zakresie czynszów i opłat za dzierżawę nieruchomości;
- ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych;
- Mapa Jestem Aktywny, skupiająca kilkuset przedsiębiorców krakowskich, którzy pomimo trudnej sytuacji spowodowanej przez epidemię, nadal oferują swoje produkty i usługi., Mapa aktualizowana jest na podstawie udostępnionej przedsiębiorcom ankiety. W jej ramach stworzony został specjalny serwis skierowany do gastronomii
- Punkty Doradztwa Kryzysowego – udzielające informacji o dostępnym wsparciu, działające w formule online i telefonicznie.
- Kampania „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”. Jest ona skierowana w głównej mierze do lokalnej społeczności, a jej celem jest pobudzenie lokalnej gospodarki i włączenie mieszkańców Krakowa w proces przywracania miastu miana turystycznej stolicy Polski.

Nie bez znaczenia w niesieniu pomocy firmom jest pakiet środków rządowych dystrybuowany przez Grodzki Urząd Pracy poprzez mikropożyczki, dofinansowywanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz osób samozatrudnionych.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją programu Pauza. Ma ona obejmować dotychczasowe metody wsparcia, jak i inne formy pomocy, które w kontekście rozmów z biznesem powinny zostać wprowadzone, a które z perspektywy prawnej i finansowej leżą w gestii samorządu lokalnego.

Lublin

Z myślą o lokalnym biznesie wdrożono Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych, który daje m.in. możliwość skorzystania z ulg dla podmiotów będących dzierżawcami bądź najemcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin. Zaoferowano pomoc dla przedsiębiorców w zakresie podatków lokalnych, w postaci odraczania terminów płatności bądź rozłożenia zapłaty podatków lokalnych na raty. Miejski Urząd Pracy w Lublinie cały czas przyjmuje wnioski i realizuje zadania wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej. Do tej pory MUP wypłacił dotacje na kwotę ponad 166 mln zł dla ponad 25 tys. przedsiębiorców.

Plan pomocy dzierżawcom oraz najemcom nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lublin, będących przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody na skutek epidemii przewiduje następujące ulgi:

- Obniżka stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy, na czas epidemii Dzierżawcom/Najemcom, którzy nie prowadzą działalności z związku z zakazami wynikającymi z przepisów;
- Możliwość obniżenia stawki czynszu do 90 proc. w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.,
- W przypadku dzierżaw sezonowych (np. letnich – za ogródki gastronomiczne) Dzierżawcom, którzy nie będą prowadzili działalności w związku z zakazami – nie będzie za ten okres naliczany czynsz,
- Dzierżawcy prowadzący działalność, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. będą mieli możliwość obniżki czynszu do 50 proc. w porównaniu do czynszu ustalonego na podstawie umowy,
- 50 proc. obowiązującej stawki dla stoisk handlowych w pasie drogowym. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Lublin, od 1 czerwca do końca bieżącego roku przedsiębiorcy prowadzący stoiska handlowe usytuowane w pasie drogowym, wnoszą opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 50 proc. obowiązującej stawki. Dotyczy to przede wszystkim ogródków gastronomicznych, ale też innych obiektów handlowych znajdujących się w pasie drogowym (kioski, pawilony piekarnicze, kwiaciarnie) działające m.in. przy cmentarzach oraz na Starym Mieście,
- Możliwość rozłożenia na raty lub odraczania terminów płatności czynszu.

Spośród 674 lokali należących do Gminy Lublin i pozostających w najmie, 28 lokali wynajętych jest na działalność związaną stricte z branżą gastronomiczną. Przychód z tytułu najmu pod ten rodzaj działalności za miesiąc wrzesień wyniósł 96 tys. zł brutto.

Łódź

Prezydent Miasta Łodzi podjęła decyzję obniżce czynszów do symbolicznej złotówki dla łódzkiej gastronomii i klubów fitness. W listopadzie właściciele lokali gastronomicznych oraz klubów fitness i siłowni wynajmujący pomieszczenia pod prowadzenie działalności od miasta zapłacą tylko 1 zł czynszu za cały miesiąc. - Dodatkowo, samochody realizujące dowozy z restauracji mają możliwość wjazdu na ulicę Piotrkowską, po to, aby maksymalnie ułatwić realizowanie zamówień na wynos, które od kilku dni są podstawowym źródłem utrzymania dla tysięcy łodzian pracujących w branży gastronomicznej - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi.

Ulga w czynszu będzie udzielana na wniosek najemców lokali, a warunkiem uzyskania bonifikaty będzie brak zaległości wobec miasta (m.in. w dotychczasowych płatnościach za czynsz, media czy w podatku od nieruchomości).

Opole

Opole - zgodnie z przyjętą w dniu 26 marca 2020 r. uchwałą - wprowadziło możliwość zwolnienia najemców, którzy nie mogli prowadzić działalności w lokalu, z ponoszenia opłat czynszowych za najem lokali. Ponadto na podstawie zapisów uchwały z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie i odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, istnieje możliwość udzielenia przedsiębiorcom ulgi w spłacie należności z tytułu najmu, dzierżawy, opłat i podatków lokalnych (podatek od nieruchomości) w postaci rozłożenia zadłużenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia należności bądź odstąpienia od dochodzenia należności.

Aktualnie miasto wynajmuje 16 komunalnych lokali użytkowych, z przeznaczeniem na lokale gastronomiczne. Miesięczne naliczenie czynszu za ww. lokale wynosi 88.308,50 zł.

Poznań

- Proponujemy obniżenie stawek czynszowych w przypadku ograniczenia działalności o 25 proc., a w przypadku wyłączenia możliwości funkcjonowania o 50 proc. Na bieżąco śledzimy sytuacje najemców lokali gastronomicznych oraz działania rządu, który deklarował wsparcie dla branży gastronomicznej. Pracujemy nad różnymi scenariuszami, bierzemy pod uwagę kilka wariantów i będziemy dostosowywać nasze działania do aktualnej sytuacji w kraju. Nadal nie wiemy, czy czeka nas drugi lockdown, który niewątpliwie wpłynie na cały lokalny biznes, nie tylko branżę gastronomiczną - mówi Łukasz Kubiak, rzecznik ZKZL-u.

Lokale miejskie, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna w Poznaniu stanowią niski procent w porównaniu do lokali wynajmowanych od właścicieli prywatnych. Zyski z tytułu najmu trafiają do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, który zarządza tymi lokalami a nie bezpośrednio do miasta.

Sopot

Sopot po raz kolejny uruchamia pakiet pomocowy dla przedsiębiorców - wsparcie miasta będzie polegało na obniżeniu stawek czynszu. Miasto umożliwi również zawieszenie opłat za odbiór odpadów, ponadto promuje sopockie restauracje oferujące dania na wynos. – Pierwsze pakiety wsparcia dla sopockich przedsiębiorców wprowadziliśmy w życie w kwietniu, na początku pandemii. 37 gastronomików skorzystało wówczas z terenów zielonych oddanych do ich dyspozycji i możliwości powiększenia ogródków gastronomicznych – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Sopoccy przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną i dzierżawiący nieruchomości gruntowe lub wynajmujący lokale będące własnością Gminy Miasta Sopotu mogą liczyć na wsparcie polegające na obniżeniu czynszu. Na mocy zarządzenia prezydenta Sopotu, czynsz dzierżawny dla takich podmiotów został obniżony do symbolicznej złotówki (1 zł netto) za miesiąc. Przedsiębiorcy z Sopotu będą płacić symboliczne opłaty do czasu odwołania obostrzeń tj. do odwołania zakazu prowadzenia działalności gastronomicznej w strefie czerwonej.

O obniżenie czynszu może wnioskować każdy dzierżawca lub najemca, który został zmuszony do zawieszenia działalności gastronomicznej ze względu na wprowadzone obostrzenia. Warunkiem obniżenia opłat jest złożenie przez dzierżawcę lub najemcę oświadczenia o obniżeniu czynszu do 1 zł netto poddzierżawcy lub podnajemcy. Ponadto wsparcie polegające na obniżce czynszu będzie udzielane tylko wtedy, gdy w miejscu prowadzenia działalności nie stwierdzono samowoli budowlanej i nielegalnie powieszonych reklam.

Możliwe będzie również pomniejszenie opłaty za śmieci. W obecnej sytuacji każda z firm lub instytucji, która zawiesza działalność może złożyć deklarację korygującą na mniejszą lub zerową ilość odpadów do odbioru. Deklarację korygującą trzeba złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie działalności, w tym przypadku do 10 listopada.

Od marca z pomocy miasta skorzystało 170 podmiotów. Udzieliliśmy wsparcia na kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł.

Toruń

Miasto przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym każdy najemca, w każdej branży - także w gastronomii - otrzyma 70 proc. obniżki czynszu, jeśli jego działalność zostanie ograniczona i spowoduje to spadek jego przychodów o 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. - Przewidujemy, że sytuacja epidemiczna może zakłócać normalne funkcjonowanie do kwietnia 2021 r., stąd uchwała obejmuje okres od listopada br. do kwietnia 2021 r. Utrata wpływów z tego tytułu wyniesie ok. 42 tys. zł miesięcznie. Opłata za najem ogródków gastronomicznych nie jest pobierana od połowy października - informuje Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Torunia.

W zasobach miasta znajduje się 13 lokali wynajmowanych pod działalność gastronomiczną. Przychody z tego tytułu wpływają do ZGM (administrator) i wynoszą 54,5 tys. zł. miesięcznie.

Sosnowiec

Władze miasta pracują obecnie nad propozycjami dla najemców, którzy prowadzą działalność w należących do miasta powierzchniach. - Najdalej we wtorek powinniśmy coś wiedzieć - deklaruje Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Warszawa

W związku z brakiem poprawy sytuacji epidemiologicznej w czerwcu bieżącego roku znowelizowało przepisy dot. najmu lokali użytkowych tak, aby obniżki za czynsz w nieruchomościach dzierżawionych od miasta mogły być udzielane przez cały okres epidemii, a nawet do 30 dni po jej zakończeniu. Do chwili obecnej udzielono obniżek ponad 3900 przedsiębiorcom, prowadzącym działalność w miejskich lokalach użytkowych. Obniżki dotyczą szerszej grupy przedsiębiorców, nie tylko tych prowadzących działalność gastronomiczną. Do chwili obecnej obniżono czynsz ponad 3400 przedsiębiorcom na kwotę blisko 26,3 mln zł.

Ponadto stołeczni przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi podatkowe - do Centrum Obsługi Podatnika wpłynęło 665 wniosków przedsiębiorców o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, w których jako powód ich złożenia podatnicy wskazali problemy z płynnością finansową spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii.

7 października ruszyło Net_Smolna 2020. To program wspierający mikro i małe firmy oraz przedsiębiorstwa społeczne. To cykl spotkań sieciujących on-line, połączonych z warsztatami i webinariami. Strategia marki firmy, pozyskiwanie partnerów zagranicznych czy budowanie relacji z klientem to kilka tematów, które poruszą eksperci.

Wrocław

W marcu, po rozpoczęciu lockdownu, miasto uruchomiło Wrocławski Pakiet Pomocowy. Dzięki niemu przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa ucierpiała, mogą zostać zwolnieni z zobowiązań podatkowych i cywilnoprawnych wobec miasta. Pakiet obejmuje odroczenie lub rozłożenie na raty terminów płatności za lokale komunalne, podatek od nieruchomości czy dzierżawę terenu. Miasto zarezerwowało kwotę 50 mln zł w ramach uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z koronawirusem. Jak dotąd, kwota pomocy wynosi ponad 17 milionów złotych. Z programu skorzystało ok. 2000 podmiotów.

W ramach pakietu pomocowego, przedsiębiorcy mogli również do końca września płacić złotówkę za czynsz w lokalach gminnych. Łączna kwota wsparcia miasta to ponad 4,1 mln zł. Ze zwolnień skorzystało 383 przedsiębiorców. Średnio, jeden przedsiębiorca został zwolniony opłat czynszu na kwotę 9476 złotych.

Częścią pakietu były także zwolnienia z opłat za ogródek znajdujący się przy lokalu gastronomicznym. Z możliwości skorzystało 36 właścicieli na łączną kwotę 130 tysięcy złotych.

Ci przedsiębiorcy, których płynność finansowa ulegnie w pogorszeniu w kolejnych tygodniach, ponownie mogą korzystać z zapisów uchwały. Nieustannie wsparciem służy Centrum Wsparcia Przedsiębiorcy, działające od początku pandemii przy ul. Kotlarskiej 41. W jednym miejscu wrocławscy przedsiębiorcy mogą uzyskać sprawdzoną i kompleksową wiedzę o przysługującym im dodatkowym wsparciu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ