Polskie Nagrody Różnorodności. Wystartował konkurs redakcji My Company Polska!

Polskie Nagrody Różnorodności
Polskie Nagrody Różnorodności, nowy konkurs My Company Polska, fot. Shutterstock
Od początku marca ruszyły zgłoszenia do Polskich Nagród Różnorodności/Polish Diversity Awards 2023. To specjalny konkurs organizowany przez redakcję My Company Polska. Chcemy pokazać firmy i osoby, których praktyki i doświadczenia mogą służyć za przykład dla innych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Polskie Nagrody Różnorodności to przyznawane przez redakcję „My Company Polska” wyróżnienia dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w odniesieniu do otoczenia biznesowego.

Zgłoszenia już ruszyły! Jeśli chcesz wskazać osobę lub firmę, która Twoim zdaniem zasłużyła na wyróżnienie, wypełnij formularz klikając w tym miejscu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 maja 2023 r. Uroczystość wręczenia nagród przewidziana jest w miesiącu dumy i różnorodności – gala odbędzie się 6 czerwca 2023 r.

 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Wiek

Na polskim rynku pracy brakuje nam około 1.5 mln. pracowników. Tymczasem osoby aktywne zawodowo w wieku 60 plus stanowią u nas zaledwie 8.1 proc. osób aktywnych zawodowo. Przez to tracimy wielki potencjał gospodarczy. Według Komisji Europejskiej, mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników aktywnego starzenia się.  

Zwycięzca zostaje wskazany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz polityki senioralnej, „silver economy” oraz dialogu międzypokoleniowego w miejscu pracy. 

Niepełnosprawność

Każda firma może aktywnie zapobiegać wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Najważniejsze są dobre praktyki, które przyczyniają się do aktywizacji osób z niepełnosprawnością, w tym do włączania ich do zespołów.

Zwycięzca zostaje wskazany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz włączenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, a także integracji takich osób w społeczeństwie. 

Płeć

Strategie i polityki zarządzania różnorodnością, sieci pracownicze kobiet (a ostatnio coraz częściej też mężczyzn), kobiece programy mentoringowe. Działania biznesu na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn to już nie moda, ale konieczność. Firmy coraz częściej rozumieją, że zespoły zróżnicowane płciowo dużo lepiej sobie radzą w szybko zmieniającej się rzeczywistości. A to oznacza także lepsze wyniki finansowe. Szacuje się, że w Europie podjęcie działań promujących równouprawnienie płci może stworzyć do 2050 r. do 10,5 mln nowych miejsc pracy!

Zwycięzca zostaje wskazany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz równania praw kobiet i mężczyzn, zarówno w biznesie, jak i społeczeństwie.

LGBT+

Przedsiębiorstwa w Polsce w coraz większym stopniu dostrzegają swoją rolę we wspieraniu osób LGBT+ w miejscu pracy. Rośnie w tym rola działów HR, które w coraz większym stopniu odpowiedzialne są za projektowanie tego typu rozwiązań. To nie tylko właściwe, ale także mądre posunięcie. Udowodniono bowiem, że różnorodny sposób myślenia poprawia przedsiębiorczość i kreatywność. Integrując pracowników o rożnym pochodzeniu, doświadczeniu i perspektywach biznes nie tylko pozytywnie zmienia rzeczywistość, ale też buduje inkluzywną i efektywną ekonomię. 

Zwycięzca zostaje wskazany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz stworzenia miejsca pracy przyjaznego osobom LGBT+, a także takiej zmiany społecznej, która dąży do poprawy położenia osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie.

Dialog międzykulturowy

Praca zdalna, sprawiająca, że pracodawca może łatwiej zatrudniać osoby z zagranicy, postępująca globalizacja, a także wojna w Ukrainie i wiążące się z nią pojawienie się na rynku pracy tysięcy Ukrainek i Ukraińców. Wszystko to sprawia, że polskie firmy stają się coraz bardziej wielokulturowe.

To dobra wiadomość. Z badań wynika bowiem, że firmy, w których pracują ludzie różnych narodowości czy religii są bardziej efektywne, mogą czerpać bogatszej puli talentów, doświadczeń i umiejętności. Dzięki temu zespoły w takich organizacjach są bardziej kreatywne i skuteczniej wdrażają zmiany. W dodatku firmy promujące kulturową różnorodność w miejscu pracy są postrzegane jako bardziej etyczne i odpowiedzialne społecznie.

Zwycięzca zostaje wskazany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz integracji pracowników innych kultur i narodowości, a także poprawy położenia mniejszości kulturowych, etnicznych i wyznaniowych w społeczeństwie.

 

Oprócz tego nagradzane są osoby w czterech kategoriach specjalnych:

Przedsiębiorstwo Różnorodności

Dla firmy, która działa na rzecz różnorodności, zarówno w swojej organizacji, jak i społeczeństwie.

Menadżer(ka) Różnorodności

Dla menadżera/menadżerki, który/a wyróżnia się oryginalnymi działaniami na rzecz promowania różnorodności w swojej organizacji.

Ambasadorka(or) Różnorodności

Dla osobistości życia publicznego (aktor/ka, artysta/ka, dziennikarz/rka itp.), którego  działania publiczne przyczyniają się do promowania różnorodności w społeczeństwie.

Inicjatywa społeczna  

Dla organizacji pozarządowej, osoby indywidualnej lub grupy nieformalnej, której inicjatywa lub akcja społeczna przyczyniła się w danym roku do promowania różnorodności w społeczeństwie.

 

Wyniki konkursu

Po zamknięciu zgłoszeń (1 maja br.) kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli redakcji My Company Polska oraz pięciu zaproszonych przez nią uznanych ekspertów specjalizujących się działalności antydyskryminacyjnej w poszczególnych kategoriach nagrody (wiek, niepełnosprawność, płeć, dialog międzykulturowy, LGBT+) wyłoni po pięć nominacji w każdej kategorii. Oficjalne ogłoszenie nominowanych nastąpi w czerwcowym numerze magazynu My Company Polska oraz na stronie internetowej mycompanypolska.pl. 

Zwycięzców wraz z naszą kapitułą wyłonimy podczas oficjalnej gali, która odbędzie się 8 czerwca 2023 r. Podczas wydarzenia odbędzie się m.in. specjalny panel dyskusyjny „Różnorodność. To się opłaca!”, w którym zaproszeni przez nas eksperci odpowiedzą na pytanie: dlaczego promowanie włączającej kultury organizacji przynosi efekty biznesowe. 

Różnorodność powered by My Company Polska

W najbliższych miesiącach przeprowadzimy specjalną akcję promującą różnorodność w firmach. Już w marcu odbędzie się dyskusja „Jak stworzyć inkluzywną firmę. Dobre praktyki”, w której wezmą udział eksperci oraz przedstawiciele firm wyróżniających się inkluzywnością. Dodatkowo w kolejnych numerach miesięcznika „My Company Polska” opublikujemy cykl tekstów poświęconych włączającej kulturze organizacji („Firma przyjazna seniorom”, „Firma przyjazna niepełnosprawnym”, „Firma przyjazna osobom LGBT+”, „Firma dbająca o równość płci”). W artykułach przedstawimy przykłady dobrych praktyk firm, które w formie konkretnych działań promują kulturę różnorodności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ