Polska firma będzie sprzedawać własne mikrosatelity. Technologie kosmiczne coraz popularniejsze

Kosmos
Fot. Pixabay.com
Zarząd Creotech Instruments S.A. zwołał Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego – publicznej emisji akcji o wartości 40-50 mln zł towarzyszącej przejściu notowań spółki na główny rynek GPW. Pozyskane środki pozwolą spółce ukończyć kluczowe projekty R&D, które zyskają poziom gotowości technologicznej TRL9 oznaczający możliwość pełnej komercjalizacji.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Realizacja planów strategicznych Creotech Instruments na kolejne lata pozwoli umocnić firmę na pozycji lidera polskiego sektora kosmicznego oraz jednego z wiodących graczy na rynku europejskim. Ukończona z sukcesem emisja akcji towarzysząca naszemu debiutowi na NewConnect istotnie przyspieszyła rozwój spółki – rozbudowaliśmy moce sprzedażowe i produkcyjne, ale przede wszystkim osiągnęliśmy istotne kamienie milowe w kluczowych projektach R&D, tj. HyperSat, EagleEye, Impact czy Grey. Wzrost spółki owocuje kolejnymi kontraktami, n.in. z Europejską Agencją Kosmiczną i szeregiem innych zamówień, skutkujących już 100 proc. obłożeniem wszystkich linii produkcyjnych na I kwartał 2022 roku – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. I dodaje: – Chcemy iść o krok dalej i pozyskać środki, które pozwolą nam rozpocząć szeroką komercjalizację mikrosatelitów Creotech na rynku o wartości 11 mld USD1, a następnie wejść do TOP8 producentów mikrosatelitów na świecie. Co więcej, w ciągu najbliższych 2 – 3 lat zamierzamy być wiodącym dostawcą danych do analizy ryzyka dla misji UAV oraz dostawcą pełnych systemów sterowania komputerami kwantowymi, jako jeden z kilku podmiotów na świecie.

Spółka do 2025 roku będzie dążyć do realizacji następujących celów:

- Kosmos: sukces misji kosmicznej EagleEye w zakresie umieszczenia na orbicie mikrosatelity do obserwacji Ziemi (uzyskanie pełnego space heritage) oraz zaawansowany stan misji PIAST realizowanej dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Spółka zakłada w tym okresie osiągnięcie 10-20 zamówień na mikrosatelity rocznie i chce być głównym dostawcą technologii kosmicznych z Europy Środkowej na rynek światowy.

- Atmosfera ziemska - główny dostawca systemów do analizy ryzyka, planowania i kontroli misji UAV (bezzałogowe statki powietrzne) w Polsce i znaczący w Europie oraz dążenie do bycia głównym polskim oferentem produktów wsparcia na rynku UAV.

- Ziemia – dostawca pełnego systemu sterowania dla komputerów kwantowych (jeden z kilku podmiotów oferujących takie rozwiązania na świecie), silna pozycja jednego z najważniejszych integratorów danych satelitarnych w Europie dzięki współpracy z EUSPA i KE oraz wprowadzenie systemu synchronizacji czasu do rozwiązań telekomunikacyjnych.

Spółka w IV kwartale br. osiągnęła pierwszy z trzech kamieni milowych (zakończenie przeglądu projektu, tzw. Preliminary Design Review - "PDR"), w programie budowy satelity obserwacyjnego EagleEye, którego planowane umieszczenie na orbicie okołoziemskiej ma nastąpić w 2023 roku. Drugim istotnym wydarzeniem było podpisanie aneksu do umowy konsorcjum realizującego projekt pt. "Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST – „Polish ImAging SaTellites", zwiększającego udział spółki w projekcie z 21,8 do 28,4 mln zł. Ponadto spółka zawarła umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) rozszerzającą kontrakt na obsługę repozytorium CreoDIAS (platforma chmurowa zapewniająca dostęp do danych satelitarnych i serwisów europejskiego programu Copernicus). Wartość kontraktu wyniesie od 0,5 do 2,2 mln EUR, a okres jego realizacji został przedłużony na 2022 rok. Co więcej, spółka Creotech została zaproszona przez Uniwersytet w Bernie w Szwajcarii do uczestnictwa w kolejnej misji Comet Interceptor przygotowywanej przez ESA. Zadaniem spółki będzie zaprojektowanie i wykonanie komponentów do jednego z urządzeń badawczych sondy. W 2029 roku zostanie ona umieszczona w głębokiej przestrzeni kosmicznej w celu badania składu i właściwości komet.

W zakresie projektów strategicznych Creotech, kluczowy jest mikrosatelita EagleEye, którego umieszczenie na orbicie okołoziemskiej planowane jest na 2023 roku. Jego celem będzie testowanie nowych technologii związanych z obserwacją Ziemi. Satelita ten powstaje na platformie HypeSat, umożliwiającej budowę satelitów obserwacyjnych, telekomunikacyjnych i naukowych o masach 10-60 kilogramów. Ponadto zebrane dane z obserwacji Ziemi mogą znaleźć zastosowania w takich obszarach jak: monitoring infrastruktury krytycznej, zasoby ropy, inteligentne rolnictwo, czy bezpieczeństwo.

- Naszym celem jest realizacja misji EagleEye w 2023 roku, dzięki której przeprowadzimy testy rozwiązania technologicznego HyperSat oraz dostarczymy serię zdjęć Ziemi o wysokiej rozdzielczości. W 2024 roku, chcemy umieścić na orbicie kolejne mikrosatelity, przygotowywane wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną w ramach projektu PIAST. Perspektywy rynkowe stojące przed segmentem space w naszej spółce są bardzo dobre, a jest on uzupełniany o równie obiecujące obszary skupione wokół rynku dronowego i komputerów kwantowych – dodaje Grzegorz Brona.

Aktualnie spółka posiada w swojej ofercie 29 produktów przeznaczonych dla komputerów kwantowych, co warunkuje wysoką komplementarność dostaw takich produktów na rynek. W obszarze dronowym, w najbliższych miesiącach ruszy komercyjny dostęp do systemu GREy (opracowywanego przez Creotech, DroneRadar i WIZIPISI), którego celem jest wsparcie użytkowników dronów w ocenie ryzyka planowanego lotu na nieznanym terenie i poza zasięgiem wzroku. Z kolei w kolejnych kwartałach testowany będzie także system Sample dedykowany dla lotnisk.

ZOBACZ RÓWNIEŻ