Mnożenie przez zero może się opłacać

Ekologiczne rozwiązania
Ekologiczne rozwiązania, fot. materiały prasowe
Głośno mówi się na świecie o potrzebie wdrożenia rozwiązań prowadzących do gospodarki zeroemisyjnej. Coraz ważniejszy w tej dyskusji staje się głos branży nieruchomości. Dlaczego? Bo aż 40 proc. emisji dwutlenku węgla pochodzi z tego sektora.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 4/2022 (79)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

O tym, że raportowanie niematerialne ESG stanie się dla firm wymogiem – już niedługo powszechnym – mówi się coraz częściej. O tym, jak bardzo potrzebne są działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu dyskutują najwięksi światowi przywódcy i przedstawiciele biznesu. Ale dyskusje te coraz częściej przenoszą się na forum lokalnych firm i samorządów. Dziś największym wyzwaniem jest to, aby tę dyskusję uporządkować i zamienić ją na język liczb, rekomendacji, ale też realnych decyzji z myślą o korzyściach zarówno dla otoczenia, jak i realizacji celów biznesowych.

Ochrona środowiska to tylko jeden z trzech elementów ESG. Ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny, jako spójna całość, mają coraz bardziej mierzalny wpływ na biznes, a rozwój wszystkich tych aspektów jest nie tylko koniecznością, ale również szansą na transformację przedsiębiorstw czy nawet całych gospodarek.

– Już dziś wielki kapitał trafia na rynek, wspierając rozwiązania proekologiczne, a skala tych inwestycji będzie z pewnością rosła. Patrząc z tej perspektywy na Polskę, możemy zakładać, że istnieje potencjał, by duża część tego kapitału trafiała nad Wisłę. U nas ciągle energia pochodzi z węgla, a nieruchomości odpowiadają za dużą część emisji. Jeżeli pomyślimy o tym, że na świecie rocznie 5 bln dol. ma być przeznaczane na zieloną transformację gospodarki, to jest, o co się bić. Jestem przekonany, że ten trend pozostanie z nami na długo i będzie znacząco wpływał na rynek – komentuje Mateusz Bonca, prezes zarządu firmy doradczej JLL, która już dziś przekonuje swoich klientów do zmiany myślenia o zasobie, jakim są nieruchomości.

W miastach, gdzie koncentruje się aktywność deweloperska i inwestycyjna, udział generowanej przez nieruchomości emisji dwutlenku węgla sięga nawet 60–70 proc. Jest to zatem więcej niż w przypadku rolnictwa czy transportu lotniczego. Znaczna część tej emisji generowana jest również w czasie użytkowania budynków: w ramach ogrzewania, wentylacji czy oświetlania. Rynek pilnie potrzebuje nowych metod budowania, ale także optymalizacji procesów użytkowania budynków. Wprowadzenie bardziej zrównoważonych rozwiązań ze strony inżynierii, energetyki, architektury, corporate finance czy zarządzania miejscem pracy wymaga jednak stworzenia nowych strategii zgodnych z realnymi kryteriami. Nie tylko z powodów środowiskowych, związanych z nowymi regulacjami w zakresie polityki klimatycznej, ale także ze względu na oczekiwania społeczne wynikające ze zmian demograficznych, wyzwań związanych z poczuciem przynależności i różnorodnością. Konieczne jest holistyczne podejście do zarządzania wszystkimi tymi elementami.

– Jesteśmy w szczególnym momencie, w którym wciąż możemy podejmować decyzje przynoszące realne zmiany. Dla żadnej firmy lub inwestora w tym dziesięcioleciu nie będzie większego wyzwania niż zielona transformacja i związane z nią pytania dotyczące nowych technologii, alokacji kapitału, optymalizacji zasobów i angażowania pracowników, a także projektowania środowiska pracy – dodaje Mateusz Bonca, zarządzający firmą JLL w Polsce.

Firma doradcza JLL jest nie tylko światowym liderem stojącym w awangardzie firm, które podjęły zobowiązania osiągnięcia do 2030 r. neutralności klimatycznej. JLL w Polsce przyjął też nową strategię, której założeniem jest wspieranie klientów w transformacji i wdrażanie najlepszych praktyk zrównoważonego rozwoju. Stając się rzecznikiem ESG sektora nieruchomości, JLL podkreśla jak istotne jest kompleksowe doradztwo i wprowadzanie konkretnych rozwiązań na każdym etapie i na wielu równoległych płaszczyznach, wskazując, że transformacja biznesu zgodnie z zasadami ESG przynosi mierzalne korzyści.

My Company Polska wydanie 4/2022 (79)

Więcej możesz przeczytać w 4/2022 (79) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY