Korzyści z przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej

Korzyści z przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej
W trakcie ostatniej dekady chmura zyskuje ogromną popularność, wywierając wpływ na wszystkie branże, nie tylko te związane z technologią. Usługi świadczone w chmurze stały się nieodzownym elementem nowoczesnych przedsiębiorstw. Technologie chmurowe, takie jak wirtualizacja, czy oprogramowanie jako usługa (SaaS) umożliwiły przedsiębiorstwom zmniejszenie nakładów kapitałowych, bardziej ekonomiczne działanie i rozszerzenie zasięgu na cały świat.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jedną z zalet przetwarzania danych w chmurze jest to, że płacisz tylko za zasoby z których korzystasz, co pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych. Dzięki temu możesz również efektywniej zarządzać swoją infrastrukturą.

Przyjrzyjmy się kilku istotnym zaletom przetwarzania w chmurze zarówno z perspektywy operatora telekomunikacyjnego jako dostawcy usług, jak i użytkownika.

Korzyści z przetwarzania w chmurze z perspektywy operatora jako dostawcy usług

Chmura wywarła znaczący wpływ na branżę telekomunikacyjną, pozwalając na zmniejszenie kosztów operacyjnych i administracyjnych. Wraz z jej pojawieniem się, operatorzy telekomunikacyjni mogą oferować różne rozwiązania platformowe, na przykład Unified Communication, czyli ujednoliconą komunikację przy zachowaniu niskich kosztów. Dzięki czemu możliwa jest komunikacja online za pośrednictwem poczty elektronicznej, głosu i wideo, a także udostępnianie plików i współpraca na dokumentach z klientami, sprzedawcami i współpracownikami. 

Co więcej, operator telekomunikacyjny jako dostawca usług, może dostarczać oprogramowanie po niższych stawkach. Dzieje się tak dzięki technologii wirtualizacji na której oparta jest chmura. W dużym skrócie pozwala ona na wydajny podział wielkich zasobów obliczeniowych serwerowni pomiędzy wielu użytkowników i partnerów. Bez niej konieczne byłoby korzystanie z osobnych serwerów dla każdej z aplikacji, a próby pogodzenia ze sobą różnych programów na jednym urządzeniu kończyły się uciążliwym bałaganem. Dzisiejsi operatorzy korzystają z efektu skali zakupując wydajne zasoby IT i dzieląc je pomiędzy wielu klientów. Pozwala to również na elastyczne zmiany, a co za tym idzie sprostanie obciążeniom szczytowym i wahaniom sezonowym.

Dzięki korzystaniu z technologii chmurowej zmienił się sposób świadczenia usług:

  • Model przetwarzania w chmurze: chmura udostępnia usługi informatyczne i komunikacyjne w dowolnej sieci (stacjonarnej, mobilnej, o zasięgu ogólnoświatowym) i może być używana przez urządzenia  użytkownika końcowego, takie jak: smartfony, komputery, telewizory itp.
  • Usługi komunikacyjne: chmura zapewnia szeroki zakres usług komunikacyjnych, takich jak połączenia audio, połączenia wideo i konferencje, wiadomości, transmisje itp.
  • Usługi sieciowe i bezpieczeństwo: chmura udostępnia wysokiej jakości usługi sieciowe, takie jak np. VPN, aby zapewnić bezpieczne i wysokowydajne usługi użytkownikom końcowym

Korzyści z przetwarzania w chmurze z perspektywy użytkownika

Chmura wpłynęła również na zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstw, zapewniając wydajne i efektywne przetwarzanie danych, ale także zwiększając ich bezpieczeństwo. W przyszłości chmura obliczeniowa będzie jeszcze bardziej zyskiwała na popularności, zwłaszcza ze względu na pojawiającą się architekturę serverless i sztuczną inteligencję. Firmy będą mogły skupić się na swojej podstawowej działalności, zamiast zajmować się zadaniami związanymi z zarządzaniem infrastrukturą IT. Co więcej, chmura jest szczególnie korzystna dla małych i średnich firm, które nie mają środków na inwestycje we własne serwerownie i oprogramowanie. 

Niektóre z zalet chmury z perspektywy użytkownika to:

  • Obniżenie kosztów sprzętowych dzięki możliwości zdalnego przechowywania danych, a także braku konieczności utrzymywania fizycznych serwerów. Szybsze przetwarzanie danych dzięki elastycznej naturze chmury, która pozwala na zwiększanie lub zmniejszanie dostępnych zasobów od ręki.
  • Brak konieczności zakupu sprzętu potrzebnego jedynie w krótkim okresie czasu – na przykład podczas zadań projektowych lub szczytów sprzedażowych.
  • Automatyczna aktualizacja oprogramowania dzięki możliwościom w zakresie zdalnego zarządzania oprogramowaniem na serwerach hostowanych.
  • Bardziej efektywne wykorzystanie danych dzięki zdolności do przechowywania danych w sposób rozproszony.
  • Mobilność usług: z usług w chmurze może korzystać każdy, kto ma dostęp do Internetu na urządzeniach, które są nie tylko komputerami stacjonarnymi, ale także telefonami komórkowymi. 
  • Zasoby dostępne od ręki, bez potrzeby oczekiwania na sprzęt, co jest niezwykle istotne w czasach zaburzonych łańcuchów dostaw.
  • Zabezpieczanie ważnych danych: chmura umożliwia  wygodne, natychmiastowe korzystanie z kopii zapasowych.

Technologie oparte na chmurze mogą znacząco poprawić działalność operacyjną każdej organizacji. Dzięki przechowywaniu danych, aplikacji i innych aktywów biznesowych w chmurze, możliwa jest szybsza reakcja na potrzeby klientów i zmniejszenie przestojów. Zamiast kupować, instalować i utrzymywać infrastrukturę serwerową, firma po prostu używa jej w zwirtualizowanym środowisku. Rozwiązania w chmurze charakteryzują się również większą elastycznością, umożliwiając organizacjom skalowanie w miarę rozwoju. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na przeniesienie całej swojej infrastruktury do chmury, aby poprawić efektywność przetwarzania i bezpieczeństwo danych. 

 

Jakub Bryła, Dyrektor Marketingu i Rozwoju Produktów Cloud, Orange Polska

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X