Jak przeprowadzać rozmowę rekrutacyjną? Ekspertka radzi

Katarzyna Turowska-Lange, Hays
Katarzyna Turowska-Lange, Hays
Sztuka weryfikacji, czy kandydat rzeczywiście nadaje się na pracownika, może być trudna. Katarzyna Turowska-Lange, Senior Manager, Hays Poland radzi, jak poprowadzić rozmowę rekrutacyjną, by sprawdzić rzeczywiste kompetencje osób, które chcą dołączyć do naszej firmy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Choć obecnie rozmowa rekrutacyjna ma wiele definicji, to jej głównym celem zawsze jest poznanie kandydata i zweryfikowanie, czy chce się z nim współpracować. W tym miejscu warto podkreślić, iż jest to proces decyzyjny obu stron, gdyż w trakcie spotkania to również aplikujący ocenia i poznaje potencjalnego pracodawcę. W dobie rynku pracownika, kandydaci z odpowiednimi kompetencjami mogą wybierać najlepszą ofertę spośród wielu. Bardzo świadomie podchodzą również do procesu rekrutacji, a decyzję o tym, czy chcą podjąć współpracę z daną firmą, opierają na wielu czynnikach.

Przygotuj się do rozmowy

Wobec powyższego, warto jest przeprowadzać rozmowę rekrutacyjną w taki sposób, aby doświadczenia kandydata były bardzo pozytywne. W tym celu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się do spotkania. Osoba prowadząca rozmowę powinna wcześniej dokładnie zapoznać się z CV kandydata oraz zdefiniować pytania, które zada w trakcie rozmowy.

Należy zastanowić się zarówno nad kwestiami związanymi z doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami czy znajomością programów specjalistycznych, jak również aspektami osobowościowymi czy motywacją kandydata. Warto pamiętać, iż tworząc przyjemną, partnerską atmosferę w trakcie spotkania, kandydat będzie czuł się swobodniej.

Rozmowa rekrutacyjna jest uznawana za jedną z bardziej stresujących sytuacji w życiu. Otwarta i serdeczna postawa przedstawiciela firmy może zatem spowodować, że aplikujący z większą pewnością siebie i autentycznością będzie odpowiadał na pytania, co ułatwi zbudowanie relacji.

Sprawdź także: Co oznacza słowo nepotyzm?

Jak zacząć rozmowę rekrutacyjną?

Skuteczne może być rozpoczęcie rozmowy od zachęcenia kandydata do opowiedzenia o sobie. Jest to bardzo otwarte pytanie, a kwestie, do których odwoła się w swojej odpowiedzi aplikujący (życie zawodowe, sukcesy w pracy, zainteresowania itd.), pozwoli pracodawcy dostrzec, jaką osobą jest kandydat. Ponadto, korzystne może być kierowanie się zasadą „od ogółu do szczegółu”.

Po krótkim, mniej formalnym wprowadzeniu, kandydaci czują się pewniej w realiach spotkania rekrutacyjnego, co pozwala na sprawne przejście do oficjalnej części rozmowy. Wówczas łatwiej jest uzyskać informacje o konkretnym doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i kompetencjach.

Pytania w czasie rozmowy rekrutacyjnej

Należy pamiętać, że im precyzyjniejsze będą zadawane pytania, tym lepiej zostaną one zrozumiane. Zapytani o obowiązki pełnione na poprzednim stanowisku, kandydaci nierzadko opowiadają o firmie lub pracy całego zespołu czy działu. W takiej sytuacji zawsze należy doprecyzowywać, jakich informacji się poszukuje, zadając pytania pogłębiające: „Jak była konkretnie Pana ówczesna rola?”, „Czym Pani się wówczas zajmowała?”, „Jaki był cel tego projektu? Czy udało się go zrealizować?”, „Czy było to dla Pana trudne? Dlaczego?”. Warto również zapytać kandydatów o ich cele zawodowe, osiągnięcia z poprzedniej czy obecnej pracy. Cennym pytaniem jest to dotyczące największego dla kandydata sukcesu zawodowego. Zdarza się, że po stronie aplikującego pojawiają się wątpliwości czy niepewność. Wówczas warto przeformułować pierwotne pytanie, zadać więcej pytań pogłębiających, zapytać o inny projekt czy też poprosić o uargumentowanie odpowiedzi.

Badając kompetencje miękkie kandydata, przydatne mogą być pytania o jego mocne strony i obszary wymagające rozwoju, elementy pracy, które lubi, oraz te, które chciałby w przyszłości wyeliminować. Wartościowym pytaniem jest również to dotyczące oczekiwań rozmówcy względem przyszłego pracodawcy. Warto zapytać kandydata, co jest dla niego ważne, gdy podejmuje decyzję o zmianie pracy. Chociaż jest to bardzo ogólne pytanie, to pomoże określić czy to miejsce pracy spełni jego oczekiwania.

Zbuduj relację już od rozmowy rekrutacyjnej

Warto również pamiętać, że po drugiej stronie zawsze jest człowiek, który ma różne zawodowe i prywatne doświadczenia. Tym samym prowadząc spotkanie, należy wykazywać się otwartością i cierpliwością, a także tworzyć przestrzeń na zadawanie pytań. Rozmowa rekrutacyjna ma bowiem pomóc w zbudowaniu relacji. Jest to pierwsze spotkanie obu stron i od tego, jakie będą miały wrażenia, zależy czy w przyszłości będą w stanie skutecznie współpracować na zasadach partnerstwa. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ