GPW wspiera emitentów w raportowaniu ESG

Inwestowanie? Sprawdź Giełdę Papierów Wartościowyc
Inwestowanie? Sprawdź Giełdę Papierów Wartościowych, fot. Adobe Stock
Giełda Papierów Wartościowych we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Ten dokument ma wesprzeć emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów. GPW jest jedną z 56 giełd na świecie, które opublikowały przewodniki o raportowaniu czynników ESG.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 7/2021 (70)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Skrót ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G). ESG zastąpiło pojęcie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), obejmując szerszy zakres niefinansowych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu oraz na nowo określiło znaczenie wartości firmy.

Badania sugerują, że 79 proc. konsumentów kieruje się w decyzjach zakupowych takimi kwestiami, jak odpowiedzialność społeczna firmy, inkluzywność oraz jej wpływ na środowisko. Dziś kredytodawcy, kandydaci do pracy, konsumenci i inwestorzy na całym świecie, w tym w Polsce, zwracają dużą uwagę na to, w jaki sposób firma dba o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Silnymi motywatorami są także nowe możliwości biznesowe, takie jak rosnący popyt na zrównoważone produkty i usługi, chęć poprawy swojej atrakcyjności biznesowej na rynku pracy oraz odpowiedź na zmieniające się zachowania konsumentów.

– Obecnie wiadomo już, że raportowanie danych niefinansowych stanowi kluczowy element decyzji inwestycyjnych. Zjawisko to nabrało tempa w 2020 r., gdy globalna pandemia COVID-19 uświadomiła nam wszystkim, jak bardzo jesteśmy zależni od świata natury i jaki wpływ ma na nas degradacja środowiska naturalnego oraz wynikające z niej konsekwencje społeczne. Giełdy na całym świecie, jako podmioty odpowiedzialne za organizowanie obrotu, są najbardziej predysponowane do tego, by reagować na zmieniające się potrzeby i zobowiązania w obszarze ESG. Działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie również wpisują się w te globalne trendy, a ich wynikiem jest publikacja przewodnika „Wytyczne do raportowania ESG”– mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Najlepszy raport zintegrowany

Pomimo że kwestie ESG czasem nazywane są również niefinansowymi lub pozafinansowymi, to od tych stricte finansowych różnią się tylko stopniem trudności przedstawienia ich za pomocą mierników finansowych. Na przykład lepsze gospodarowanie zasobami może przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii. Z kolei optymalizacja wykorzystania surowców w procesie produkcyjnym może pozytywnie wpływać na ograniczenie ilości generowanych odpadów, tym samym zmniejszając koszt ich utylizacji.

Jest wiele sposobów raportowania o ESG. Kwestie te mogą zostać opublikowane w rocznych sprawozdaniach z działalności. Jednak zwykle tego typu informacje ograniczone są do kilku najważniejszych tematów i wskaźników, aby dopasować je do stylu i formatu sprawozdań finansowych. Dodatkowe informacje mogą zostać ujawnione za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez odesłanie do odpowiednich dokumentów. 

Dziś najczęściej wybieranym sposobem raportowania w firmach na całym świecie jest jednak osobny raport zrównoważonego rozwoju. Pozwala on zebrać wszystkie informacje na temat kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego w jednym dokumencie. Wybór takiej formy raportu daje firmom większą swobodę przedstawienia podejmowanych działań ESG i ich rezultatów w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom.

Inną metodą jest raport zintegrowany. Łączy w jednym dokumencie zarówno elementy raportu finansowego, jak i kwestie zrównoważonego rozwoju, pokazując jak strategia i model budowania wartości firmy wpływają na podejmowane działania ESG i ich rezultaty. Z tego też powodu sposób ten częściej wybierany jest przez bardziej zaawansowane firmy o dobrze rozwiniętym systemie zarządzania kwestiami ESG. Raportowanie zintegrowane jest promowane przez organizację International Integrated Reporting Council (IIRC).

Jak to dobrze zrobić

Ponieważ inwestorzy, analitycy i agencje ratingowe coraz częściej poszukują informacji o działaniach ESG firm, ważne jest, aby emitenci potrafili odpowiedzieć na ich potrzeby informacyjne. Oto kilka elementów, które charakteryzują raportowanie ESG zorientowane na potrzeby rynków kapitałowych.

 

 Istotne

Zastosowanie wnikliwej analizy istotności pomaga zidentyfikować główne kwestie ESG i nadać im odpowiednią wagę zgodnie z prawdopodobieństwem i wielkością ich potencjalnego wpływu na działania firmy.

 Obiektywne i wyważone

Należy unikać zafałszowań lub pominięć informacji istotnych.

 Strategiczne i wybiegające perspektywą w przyszłość

Ogólnikowe, rutynowe informacje są mało przydatne dla inwestorów i analityków.

 Jasne i zwięzłe

Raportowanie zbyt dużej ilości informacji lub tych nieistotnych może utrudnić użytkownikom zrozumienie treści raportu lub sprawić, że ważne informacje nie zostaną zidentyfikowane.

 Porównywalne i rzetelne

Dane ilościowe są często preferowane przez inwestorów, ponieważ łatwo je zestawić z wynikami innych firm z tej samej grupy porównawczej.

 Weryfikowalne

Zewnętrzna weryfikacja raportowanych danych ESG pomaga zwiększyć ich wiarygodność i jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów. 

 

Więcej informacji na temat raportowania ESG na poświęconej temu stronie GPW

My Company Polska wydanie 7/2021 (70)

Więcej możesz przeczytać w 7/2021 (70) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ