Czy aktywność funduszy VC zmniejsza atrakcyjność polskiej giełdy? Wywiad z Maciejem Trybuchowskim

Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Pap
Grzegorz Sadowski, redaktor naczelny My Company Polska i Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Inwestycje funduszy venture capital czy private equity to często zbawienie dla firm szukających finansowania. Z drugiej strony może to ograniczać chęć wejścia np. na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Czy to realny problem? Odpowiada Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Rynek kapitałowy w Polsce jest rynkiem dojrzałym z punktu widzenia jakości usług post-transakcyjnych - komentuje Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Jak zaznaczył, rynek kapitałowy, mimo doskonałego przygotowania, nie odgrywa takiej roli w finansowaniu rozwoju gospodarki, jak np. w Europie Zachodniej. Mimo to obserwujemy pozytywny trend, np. szybko rosnącą liczbę uczestników na rynku.

- Pandemia była wyzwalaczem aktywności inwestorów. Środowisko niskich stóp procentowych i praktycznie nieoprocentowanych depozytów zachęciło inwestorów do wejścia na rynek. Udział inwestorów indywidualnych na polskim rynku jeszcze od dawna nie był tak wysoki - dodaje.

Coraz większa aktywność inwestorów z branży venture capital i private equity może dać efekt synergii polskiej giełdzie. - Tak, jak dojrzałe spółki mogą wchodzić na rynek publiczny i zaoferować swoje akcje szerokiej publiczności, o tyle startupy czy małe spółki technologiczne, które nie mogą być finansowane kredytem bankowym, w pierwszych fazach rozwoju są finansowane kapitałem własnym właścicieli, a potem np. funduszy venture capital. Giełda jest bardzo istotnym elementem zamykającym lub uzupełniającym ten proces pozyskiwania kapitału - komentuje Maciej Trybuchowski.

Giełda daje nie tylko możliwość finansowania inwestycji, ale i wyjścia funduszy venture capital ze swojej inwestycji i pozyskiwania kapitału na kolejne projekty. - To jeden proces, nie mamy tu przeciwstawnych celów, to po prostu ekosystem rynku finansowego - podsumowuje Trybuchowski.

Zobacz całą rozmowę przeprowadzoną podczas Europejskiego Kongresu Finansowego:

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ