ZUS rozpoczął przekazywanie przedsiębiorcom informacji o stanie rozliczeń za rok 2023

ZUS
Planowana podwyżka ZUS dla mikroprzedsiębiorców będzie najwyższą w historii, fot. shutterstock.
ZUS rozpoczął w piątek przekazywanie do ponad 3,3 mln płatników składek informacji o stanie rozliczeń na ich kontach za rok 2023 – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Informacja będzie zamieszczona na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

""Płatnik, który rozliczał i wpłacał składki w 2023 r. otrzyma informację, czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata czy też saldo zerowe"" – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dodał, że ZUS poda również, w jakiej wysokości płatnik przekazał wpłaty w roku 2023 i jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. ""Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w ratach, otrzymają informację o kwocie pozostałej jeszcze do spłaty"" – podkreślił Żebrowski.

Zaznaczył, że jeśli przedsiębiorca ma zaległości, może skorzystać z ulg. ""Jeżeli płatnik nie jest w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia, powinien złożyć wniosek o rozłożenie jego spłaty na raty. Więcej informacji na ten temat udzieli doradca ds. ulg i umorzeń"" – powiedział.

Zaznaczył, że doradca przedstawi najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Przypomniał także, że z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić na e-wizytę.

""Niewielkie zaległości należy spłacić poprzez zwiększenie bieżącej wpłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Odsetki można obliczyć w kalkulatorze odsetkowym dostępnym dla płatników składek"" – dodał Żebrowski.

ZUS przypomina, że kiedy na koncie jest nadpłata, płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności składek. Może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot (wniosek RZS-P). ZUS zwróci nadpłatę na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika.

W informacji są uwzględnione wyłącznie deklaracje rozliczeniowe albo opłacone składki zapisane na koncie płatnika do 31 grudnia 2023 r. Jeżeli płatnik korygował dokumenty rozliczeniowe albo wpłacał składki po tej dacie, to aktualne saldo konta może sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS.

ZOBACZ RÓWNIEŻ