Zacznijmy patrzeć na ESG przez pryzmat korzyści

Magdalena Obłoza
Magdalena Obłoza
– Raportowanie ESG nie jest celem, ale efektem odpowiedzialnego zarządzania – mówi Magdalena Obłoza, ekspertka koordynująca proces raportowania ESG w Banku BNP Paribas.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2024 (101)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Co będzie największym wyzwaniem dla firm w zakresie raportowania ESG w 2024 r.?

O raportowaniu ESG jest głośno już od dawna, wokół tematu narosło wiele mitów i obaw. Na szczęście pod koniec 2023 r. długo wyczekiwane regulacje zostały oficjalnie przyjęte. W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej ostatecznie przyjmujące Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Rok 2024 upłynie pod hasłem: „Sprawdzam!”. Przyszła pora na działanie i praktyczne wdrożenie wymogów w firmach, które czeka wiele wyzwań procesowych. Tworzenie raportu zrównoważonego rozwoju jest złożonym procesem przenikającym przez wiele jednostek w organizacji. Znacząco łatwiej będzie sprostać tym wymogom firmom, które mają dobrze zaplanowywane i realizowane działania z zakresu ESG (środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu zarządczego), co powinny odzwierciedlać strategie i jasny podział kompetencji w ramach struktur.

Jakie kroki firmy powinny podjąć w pierwszej kolejności, aby sprostać tym wyzwaniom?

Zanim rozpoczniemy proces raportowania, warto odpowiedzieć na kluczowe pytania: po co właściwie raportujemy oraz czemu i komu to ma służyć? Kluczowym celem dyrektywy jest zapewnienie ujawniania przez firmy istotnych, porównywalnych i wiarygodnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju dla inwestorów i innych interesariuszy. W tym założeniu są dwa słowa klucze, które porządkują proces raportowania: interesariusze i istotność. Raport zrównoważonego rozwoju powinien być publikacją użyteczną dla naszego otoczenia. W tym celu firmy powinny poznać, zrozumieć i skutecznie reagować na potrzeby i oczekiwania interesariuszy, takich jak klienci, inwestorzy, pracownicy czy społeczności lokalne. Prowadzenie otwartego, ciągłego dialogu z interesariuszami jest kluczowe w ocenie istotnych tematów, które uwzględnimy w raporcie. Z jednej strony musimy ocenić, jak nasz biznes wpływa na środowisko i otoczenie społeczne, a z drugiej jak te aspekty integrują się z naszą strategią i czy mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu i wyników finansowych. To jest idea badania podwójnej istotności, kluczowego etapu do wyznaczenia zakresu raportowania. To, jak przebiegnie identyfikacja najistotniejszych kwestii ESG dla konkretnej firmy i jej interesariuszy, wymaga starannego rozważenia. Standard unijny daje nam pewne ramy (np. kryteria skali czy też zakresu lub prawdopodobieństwa oddziaływania danego aspektu), jednak wagę oceny powinniśmy dostosować do naszego procesu i charakteru firmy.

Jakiś czas temu w wywiadzie mówiła pani, że dzięki raportowaniu firmy powinny się nauczyć lepiej wyznaczać cele ESG, mierzyć ich realizację i obserwować trend na przestrzeni lat. Czy ten proces już się dzieje?

Podtrzymuję swoje słowa. Raportowanie ESG nie jest celem, ale efektem odpowiedzialnego zarządzania wpływem środowiskowym i społecznym, nie tylko dla dobra otoczenia, ale też dla dobra firmy. Badanie podwójnej istotności jest świetnym przykładem. Niezależnie od tego, czy dana firma jest objęta obowiązkiem raportowania, czy nie, biznes funkcjonuje w określonym systemie środowiskowo-społecznym. Zrozumienie tych zależności i wpływów pomaga lepiej określić szanse, wyznaczyć strategiczne działania, a także odpowiednio zarządzić ryzykiem ESG. Wierzę, że gdy opadnie kurz regulacyjny, zaczniemy patrzeć na raportowanie ESG przez pryzmat korzyści.

Jakie wyzwania czekają Bank BNP Paribas w tym zakresie?

W Banku BNP Paribas raportujemy informacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem od 2011 r. zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania GRI (Global Reporting Initiative). Od 2017 r. jesteśmy jako instytucja finansowana zobowiązani również do raportowania wyników niefinansowych na podstawie dyrektywy NFRD. Nowe wymogi wynikające z CSRD traktujemy bardziej jako ewolucję i dalszy rozwój tej praktyki niż zmianę rewolucyjną. Wśród największych firm w Polsce raportowanie ESG jest już dobrze ugruntowane, dlatego warto sięgać do przykładów i dobrych praktyk. Jako doświadczona organizacja w tym zakresie z chęcią dzielimy się wskazówkami i wspieramy naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych w sprostaniu nowym wyzwaniom. 

My Company Polska wydanie 2/2024 (101)

Więcej możesz przeczytać w 2/2024 (101) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ