Wziąłeś "L4"? Dostaniesz pensję w ratach, żeby odciążyć firmę

ZUS i przedsiębiorcy
Emerytury będą niższe. / Fot. shutterstock.
Rząd przygotowuje grunt pod znaczące zmiany w obszarze wypłaty świadczeń chorobowych, które mają zrewolucjonizować dotychczasowe obciążenie finansowe ponoszone przez pracodawców.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Planowane reformy, zakładają przejęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty zasiłków chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego pracownika. Nowe regulacje z pewnością pomogą przedsiębiorcom, a według ustawodawcy miałyby obowiązywać wraz z początkiem 2025 roku.

Zmiany w prawie pracy: Ulga dla przedsiębiorców

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, to pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za wypłatę świadczeń chorobowych pracownika przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego, lub 14 dni dla pracowników po 50. roku życia. Rząd ma zamiar to zmienić. Jego intencją jest przekierowanie tego obowiązku ZUS-owi, który będzie pokrywał koszty świadczeń już od pierwszego dnia nieobecności pracownika, co ma stanowić zdecydowaną ulgę dla budżetów przedsiębiorstw.

Finansowy wymiar zmian: miliardowe oszczędności dla pracodawców

W 2022 roku pracodawcy przekazali na świadczenia chorobowe swoich pracowników łącznie 11 miliardów złotych. Nowe przepisy mają zmniejszyć to obciążenie, przenosząc finansową odpowiedzialność na ZUS - relacjonuje portal Bankier.pl. Choć szczegóły dotyczące zakresu zmian nadal pozostają niejasne. Przede wszystkim brakuje informacji, czy dotkną one wszystkich kategorii przedsiębiorstw czy skupią się na mikroprzedsiębiorcach?

IBM zwalnia pracowników marketingu: Zastąpi ich sztuczna inteligencja

Praktyczne konsekwencje: Wynagrodzenie w ratach?

Nowa metoda wypłaty świadczeń może wprowadzić zmiany w harmonogramie otrzymywania wynagrodzeń przez pracowników. Pracodawcy będą teraz rozliczać tylko dni przepracowane, zaś ZUS przejmie na siebie obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego w ciągu 30 dni od zgłoszenia. To może oznaczać, że pracownicy na zwolnieniu lekarskim otrzymają swoje wynagrodzenie w ratach – część od pracodawcy, a część w postaci zasiłku chorobowego od ZUS. Daty wypłat mogą się w tym przypadku różnić - ostrzega portal Bankier.pl.

Rewolucja czy ewolucja?

Planowane zmiany w wypłacie świadczeń chorobowych, mające na celu odciążenie pracodawców i uproszczenie procedur, rysują nowy obraz polskiego rynku pracy. Przesunięcie obowiązku finansowego na ZUS może być postrzegane jako krok naprzód w ochronie finansowej przedsiębiorstw, jednak rodzi także pytania o wpływ na płynność finansową pracowników. 

Polska ustanawia rekord na rynku dolarowym: Gigantyczna emisja obligacji

ZOBACZ RÓWNIEŻ