Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyprzedziło inflację po raz pierwszy od lipca 2022 r.

pensje
Fot. shutterstock.
W czerwcu 2023 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło 7335,20 zł brutto, co oznaczało wzrost o 11,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Co istotne, inflacja w tym samym okresie wyniosła 11,5%, co oznacza, że wzrost płac dogonił poziom inflacji po raz pierwszy od lipca 2022 roku. Jednak wpływ na tę sytuację mają premie w państwowych przedsiębiorstwach.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W czerwcu 2023 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło 7335,20 zł brutto, co oznaczało wzrost o 11,9% w porównaniu z rokiem poprzednim - podaje Główny Urząd Statystyczny. Co istotne, inflacja w tym samym okresie wyniosła 11,5%, co oznacza, że wzrost płac dogonił poziom inflacji po raz pierwszy od lipca 2022 roku.

Płace rosną, a inflacja spada – przewaga płac nad cenami

Portal Money.pl mówi o przełomowym momencie: wzrost płac przewyższa wzrost inflacji, co oznacza, że realne płace rosną. W maju 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 7181,67 zł brutto, a wzrost płac wyniósł 12,2% rok do roku, przy 13-procentowej inflacji. Teraz, pomimo że czerwcowy wzrost płac wyniósł 11,9%, nieco odbiegając od oczekiwanego wzrostu o 12,1%, analitycy wskazują, że od sierpnia wzrost realnych płac w sektorze przedsiębiorstw będzie normą.

Prognostyka wynagrodzeń na przyszłość

Analitycy BNP Paribas prognozują kontynuację wzrostu wynagrodzeń, a w kolejnych kwartałach konsumpcja ma odegrać kluczową rolę jako silnik napędzający wzrost gospodarczy w Polsce. Spadek inflacji, który przewiduje się na koniec roku, będzie dodatkowym czynnikiem wpływającym na poprawę siły nabywczej pracowników.

Lewe zwisy [FELIETON]

Premie w państwowych spółkach pompują średnią pensję

Warto zaznaczyć, że dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw są publikowane co miesiąc przez GUS i odnoszą się do firm zatrudniających powyżej 9 osób. Jednak wyniki te są zawyżane przez ciężki przemysł, gdzie pensje wzrastają szybciej niż w innych sektorach. Wartości premii w państwowych spółkach są czasami na tyle wysokie, że znacznie wpływają na wysokość przeciętnego wynagrodzenia w danym miesiącu.

Rekordowe wynagrodzenia w górnictwie

Przykładowo, w sekcji Górnictwo i wydobywanie w 2022 roku odnotowano rekordową średnią pensję w wysokości 11101,46 zł brutto miesięcznie. Rok do roku płace w tej branży wzrosły o 22,6%, co znacznie przekroczyło średnioroczną inflację (14,4%).

Wartość inwestycji venture capital w Polsce w II kwartale 2023 roku wyniosła 429 mln zł

ZOBACZ RÓWNIEŻ