Powstanie „Indeks Łukasiewicza”. Zmiany na Giełdzie Papierów Wartościowych

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Sieć Badawcza Łukasiewicz i Giełda Papierów Wartościowych podjęły wspólpracę w celu rozwoju innowacyjności polskich firm. W tym celu powstanie m.in. specjalny indeks giełdowy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Według wstępnych założeń w skład indeksu wejdą spółki notowane na Głównym Rynku oraz na rynku NewConnect, które współpracują z Łukasiewiczem. Aktualizacja listy uczestników będzie przeprowadzana co pół roku. Wartości indeksu będą obliczane raz dziennie na podstawie kursów zamknięcia. Ambicją autorów projektu jest, aby pierwszy skład portfela indeksu został opublikowany 1 kwietnia 2021 r., w drugą rocznicę powołania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

- Poziom innowacyjności nie od dziś bezpośrednio wpływa na jej rynkowy sukces i przyciąga uwagę inwestorów. Inicjując, wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, powołanie indeksu najbardziej innowacyjnych firm na warszawskim parkiecie, chcemy docenić i wyróżnić ich zaangażowanie w działalność badawczo- rozwojową oraz zachęcić pozostałe firmy do rozwijana własnego potencjału w oparciu o wiedzę i kompetencje naukowców Łukasiewicza, największego w Polsce dostawcy innowacyjnych rozwiązań B+R. Chcemy, aby naturalnym odruchem każdej spółki, która myśli o modernizacji swojej firmy i wzroście wartości dla akcjonariuszy stało się rzucenie wyzwania Łukasiewiczowi. Cieszę się, że możemy realizować ten ambitny cel wspólnie z instytucją, której zasługa w promowaniu innowacyjności wśród polskich firm jest nieoceniona – uzasadnia inicjatywę powołania nowego indeksu giełdowego, Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

- Wprowadzenie „Indeksu Łukasiewicza” grupującego najbardziej innowacyjne spółki na GPW wpisuje się w trendy zachodzące w gospodarce oraz na rynku kapitałowym. My również stawiamy na nowoczesne rozwiązania i technologie, a jedną z naszych najważniejszych innowacji jest nowa wersja kalkulatora indeksów giełdowych stosowanego przez GPW Benchmark. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli od II kwartału 2021 roku zwiększyć zakres usług „fabryki szytych na miarę” indeksów i wskaźników referencyjnych dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych - mówi Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

- Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to firmy, które z jednej strony są najbardziej na rynku transparentne, a z drugiej nie boją się podejmować ryzyka i już dziś posiadają własne innowacyjne technologie, często unikatowe na skalę świata. My chcemy ten gen nowoczesności wzmocnić, oferując to co w Łukasiewiczu najcenniejsze – zespół ponad 4500 kreatywnych ludzi, którzy tworzą z pasją rozwiązania dla biznesu poszukującego innowacyjnych rozwiązań. Dwanaście starannie wyselekcjonowanych, gotowych do wdrożenia projektów nowoczesnych technologii zaprezentowaliśmy dziś uczestnikom Debiutu Łukasiewicza. Są wśród nich rozwiązania dotyczące elektrochemioterapii, czyli chemioterapii nowotworowej wspomaganej elektroporacją, technologie odzysku ciepła odpadowego z procesów przemysłowych czy miniautobus elektryczny z funkcją cargo. Jestem przekonany, że już wkrótce będą one pracować na zyski spółek, które zdecydowały się w nie zainwestować – podkreślił Piotr Dardziński.  

Na ofertę Sieci Badawczej Łukasiewicz składa się unikalny system Wyzwań Łukasiewicza, dzięki któremu grupa naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przygotowuje dla przedsiębiorcy propozycję opracowania skutecznego rozwiązania wdrożeniowego w ramach czterech kierunków działalności – transformacji cyfrowej, inteligentnej mobilności, zdrowia oraz zrównoważonej gospodarki i energii. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze.

 

Lista projektów zaprezentowanych podczas konferencji:

 

I. Zdrowie:

Poszukiwanie nowych celów molekularnych w terapii depresji;

Technologie leków generycznych zabezpieczających dostępność terapii chorób cywilizacyjnych; 

Elektrochemioterapia (ECT), czyli chemioterapia nowotworowa wspomagana elektroporacją odwracalną.

 

II. Transformacja Cyfrowa

Inteligentna fabryka – magazyny i zapasy;

Inteligentna fabryka - sieć dystrybucji i logistyka;

Inteligentna fabryka - cyfrowe łańcuchy dostaw.

 

III. Inteligentna Mobilność

EV600 - Mini autobus elektryczny z funkcją Cargo przeznaczony do transportu zbiorowego w obszarach podmiejskich, turystycznych, uzdrowiskowych, lotniskach;

Platforma Autonomiczna Wsparcia Operacyjnego poruszająca się w trybie zdalnego sterowania lub w trybie autonomicznym; 

Inteligentne zatoczki rozładunkowe redukujące kongestię i poprawiające bezpieczeństwo w centrum miasta.  

 

IV. Zrównoważona gospodarka i energia

Polimery i biododatki do biodegradowalnych tworzyw sztucznych nowej generacji; 

Technologia odzysku ciepła odpadowego z procesów przemysłowych;

Opracowanie metod odzysku jonów metali ze strumieni technologicznych i ścieków procesowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ