Polski Pakt Plastikowy - firmy w walce o ekologię

Fot. Pixabay.com
Fot. Pixabay.com
Celem Polskiego Paktu Plastikowego jest m.in. ograniczenie użycia tworzyw sztucznych. Inicjatywę tworzy 12 firm wspieranych przez grono instytucji - organizacji branżowych, pozarządowych i ze świata nauki.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Program proponowany przez Polski Pakt Plastikowy zakłada sześć strategicznych celów, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.

Pierwszym celem jest identyfikacja, a następnie eliminacja wskazanych, nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy. Drugi natomiast obejmuje dążenie do zmniejszenia o 30 proc. użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.

Trzeci cel zakłada, że do 2025 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Kolejne zobowiązania odnoszą się do zwiększenia surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do 25 proc., a także efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55 proc. na rodzimym rynku.

Ostatni cel mówi o podniesieniu jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

Członkami Polskiego Paktu Plastikowego są: Alpla Polska, Carrefour, Grupa Spółek Danone w Polsce, Jeronimo Martins Polska, Kaufland Polska Markety, Korporacja KGL, Lidl Polska, LPP, Nestle Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Polska oraz Unilever Polska. Inicjatorem powołania Paktu jest CSR Cosulting.

- Wierzymy, że angażowanie kolejnych film, instytucji i administracji, a także realna i efektywna współpraca wszystkich stron może doprowadzić do zmiany modelu wykorzystania tworzyw sztucznych w naszym kraju - mówi Małgorzata Greszta, partner zarządzająca CSR Consulting, inicjator "Kampanii 17 Celów".

Przedsięwzięcie jest o tyle ważne, bo - jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym - od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie blisko 10 mld ton plastiku, który w większości, po jednorazowym użytku, trafiał na wysypiska śmieci lub do oceanów. Problem nadmiernego zanieczyszczenia planety plastikiem dostrzegają również polscy konsumenci - 59 proc. z nich wskazuje go jako jedno z pięciu najważniejszych wyzwań środowiskowych.

Polski Pakt Plastikowy jest częścią światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur, z którą współpracuje ponad 400 firm odpowiedzialnych za wprowadanie 20 proc. opakowań na globalne rynki. Przedsięwzięcie wspierają również rządy wielu krajów, organizacje pozarządowe i branżowe, ośrodki naukowe oraz inwestorzy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X