Polacy są coraz bardziej otwarci na AI. Szczegółnie tam gdzie może zatąpić nudne czynności

Polacy są coraz bardziej otwarci na technologie oparte na AI.
Polacy są coraz bardziej otwarci na technologie oparte na AI. / Fot. shutterstock/AI.
Polacy są coraz bardziej otwarci na technologie oparte na AI. Tak wynika z raportu firmy doradczo-technologicznej Future Mind „Żyjesz w Phygital, choć o tym nie wiesz”. Za jedno z głównych ułatwień związanych z rozwojem AI Polacy uważają brak konieczności wykonywania powtarzalnych i nudnych czynności. Wskazało tak niemal dwie trzecie badanych w wieku 15-26 lat oraz ponad połowa respondentów z innych grup wiekowych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W dzisiejszym świecie coraz większą rolę odgrywa integracja technologii cyfrowych z życiem codziennym, co prowadzi do powstania tzw. phygitalu, czyli połączenia fizycznego i cyfrowego świata na poziomie spersonalizowanych doświadczeń dostarczanych ludziom. Jednym z głównych czynników tej rewolucji jest rozwój sztucznej inteligencji (AI), która coraz częściej i dogłębniej dotyka różnych aspektów życia społecznego.

Polacy wierzą, że AI zapewni poprawę jakości życia

W przyszłości możemy spodziewać się, że AI będzie jeszcze bardziej zintegrowana z naszym codziennym życiem, oferując nie tylko znaczące ulepszenia w obszarach, takich jak zdrowie, edukacja, transport czy bezpieczeństwo, ale także stając się nieodłączną częścią naszej codzienności w sposób jeszcze bardziej subtelny i złożony. Dzięki postępom w uczeniu maszynowym i przetwarzaniu języka naturalnego, interakcje z AI staną się bardziej naturalne i intuicyjne, co umożliwi tworzenie bardziej spersonalizowanych i efektywnych usług.

– Już teraz Polacy są w stanie docenić wiele zalet i korzyści, jakie przynosi coraz większa powszechność rozwiązań opartych na AI. Na pozytywny odbiór sztucznej inteligencji wpływa przede wszystkim widoczny potencjał poprawy jakości życia, który zauważa dwie trzecie badanych, a także usprawnienia procesów produkcyjnych oraz usługowych (70 proc. wskazań) – komentuje Izabela Franke, Head of Advisory w Future Mind, autorka raportu. – Większy sceptycyzm widać z kolei w przypadku pozytywnego wpływu AI na rozwiązanie globalnych problemów takich jak najpowszechniejsze choroby czy globalne ocieplenie. Tu nieco mniej niż połowa badanych wierzy, że sztuczna inteligencja faktycznie może przynieść realne zmiany na lepsze.

Firmy finansowe przeznaczą w 2024 r. od około 5 do 20% budżetu cyfrowego na rozwój Gen-AI

Wyzwania AI: Ochrona tożsamości, bezpieczeństwo i prywatność cyfrowa

Z drugiej strony, do głosu dochodzą także obawy społeczeństwa związane z dalszym rozwojem AI. Kwestie prywatności, bezpieczeństwa danych oraz odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez algorytmy będą wymagały nie tylko głębokiej refleksji, ale przede wszystkim nowych regulacji prawnych. Bez względu na ich postawę wobec technologii, niemal trzy czwarte Polaków uważa, że kwestie AI powinny być regulowanie odgórnie. Co więcej pojawienie się już AI w modelu Open Source, a więc pozbawionej de facto jakiejkolwiek kontroli z czyjejkolwiek strony pokazuje, że wszystkich nas dotknie przekleństwo “życia w ciekawych czasach”.

– Wśród najczęściej wymienianych obaw respondenci biorący udział w naszym badaniu wskazywali na wzrost dezinformacji (72 proc. wskazań), wykorzystanie AI w celach militarnych (także 72 proc. wskazań), czy też umocnienie pozycji globalnych koncernów (69 proc. wskazań). Kolejną, istotną w kontekście sztucznej inteligencji kwestią, są coraz częściej pojawiające się wśród Polaków głosy mówiące o tym, że AI odbierze ludziom pracę. Zadeklarowało tak siedmiu na dziesięciu uczestników naszego badania – dodaje Izabela Franke.

Finał finansowej epoki PiS? Komisja Europejska uruchomi procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

Sprawne wykorzystanie AI zależy od poziomu edukacji społeczeństwa

Niezależnie od wieku, Polacy biorący udział w badaniu Future Mind zgodnie przyznają, że edukacja i budowanie świadomości społecznej na temat możliwości i zagrożeń związanych z AI są kluczowe dla kształtowania przyszłości, w której technologia ta służy ludzkości w sposób zrównoważony i etyczny. Wskazało tak od 78 do 84 proc. badanych we wszystkich grupach wiekowych. Wdrażanie odpowiednich rozwiązań edukacyjnych, które przygotują obecne i przyszłe pokolenia do życia i pracy w świecie zdominowanym przez AI, będzie miało zasadnicze znaczenie.

– Mimo tego, że Polacy dostrzegają potencjał i korzyści, jakie płyną z wykorzystania sztucznej inteligencji, nie zmienia to faktu, że jednocześnie nie czują się z nią w pełni komfortowo. Dlatego tak istotne jest, aby w debacie publicznej na temat AI uwzględniać głosy zarówno jej zwolenników, jak i przeciwników – podsumowuje Izabela Franke.

ZOBACZ RÓWNIEŻ