Nasz cel. Inkluzywna przyszłość dla wszystkich

Cisco
Cisco, fot. mat. prasowe
Celem Cisco jest tworzenie inkluzywnej przyszłości dla wszystkich. Aby to osiągnąć , wykorzystujemy technologię i inspirujemy naszych ludzi do pozytywnego wpływania na społeczności na całym świecie.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2022 (77)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Postrzegamy technologię jako pomost między nadzieją a tym, co możliwe. W biznesie oznacza to inspirowanie nowych możliwości – takich jak tworzenie aplikacji, zabezpieczanie danych, przekształcanie infrastruktury i wzmacnianie zespołów. W Cisco wszystko, co robimy, ma na celu pomóc ludziom w rozwoju. Naszym celem jest wspieranie równości na naszej planecie, inspirującego środowiska oraz usuwanie barier stojących na drodze do realizacji tych celów. W 2020 r. nadaliśmy temu celowi nazwę: tworzenie inkluzywnej przyszłości dla wszystkich.

Inkluzywna przyszłość

Inkluzywna Przyszłość oznacza uczynienie środowiska pracy miejscem, gdzie panuje wsparcie i uczciwość oraz pokazanie pracownikom i klientom, że nasza firma działa, biorąc pod uwagę różne aspekty społeczne. Dotyczy to zarówno nas, ale także odpowiedzialności i wpływu na naszych partnerów, klientów czy społeczności. Nasze działanie opiera się na wiarygodnym zarządzaniu, przejrzystej komunikacji i zrównoważonych praktykach. Fakt, że zatrudniamy 77 tys. pracowników w 95 krajach, znaczy, że realizując nasze cele, mamy oparcie w całej rzeszy liderów i zespołów.

Dbamy o naszych ludzi nie tylko w godzinach pracy. Wiemy, że to, co robią w Cisco, jest tylko częścią tego, kim są, dlatego nasza zdolność do holistycznego myślenia o nich jest niezwykle ważna i wyznacza sposób, w jaki współpracujemy z nimi i w jaki udzielamy im wsparcia.

Wielki eksperyment hybrydowy

Naszą ambicją w Cisco jest uczynić najlepsze miejsce pracy na świecie najlepszym hybrydowym miejscem pracy dla wszystkich. Trzy lata temu postawiliśmy wspieranie zdrowia psychicznego na pierwszym miejscu, dzięki czemu nasi pracownicy zdecydowanie lepiej radzą sobie z wyzwaniami i obawami wywołanymi przez pandemię. Covid-19 sprawił, że świat pracy się zmienił, a wraz z tym wymagania wobec liderów. Preferujemy model przywództwa oparty na empatii i elastyczności. 

Jaki będzie nowy świat pracy, który tworzymy? Będzie hybrydowy dla każdego pracownika Cisco. Nie chcemy jednego centralnego modelu, który narzucałby, jak i gdzie pracują poszczególne osoby lub zespoły. Przecież one same najlepiej rozumieją, czym jest praca i jaki sposób jej wykonywania najlepiej im odpowiada. Umożliwiamy zespołom i liderom decydowanie o sposobie wykonywania pracy, biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe oraz jakie są preferencje i potrzeby poszczególnych osób. To wzmocnienie pozycji naszych zespołów i liderów nie jest niczym nowym. Jest to możliwe dzięki naszej kulturze, wartościom i dojrzałemu przywództwu. 

Connected Poland i Inclusive Communities

W Cisco Polska, zatrudniającym już 2,5 tys. pracowników, nasza kultura i wartości są dodatkowo pielęgnowane przez Connected Poland i Inclusive Communities. Są to organizacje, w których różne grupy pracowników – bez względu na swoje pochodzenie, staż pracy czy funkcje, jakie pełnią w organizacji – łączą się organicznie, budują nowe silne relacje, odkrywają swoje unikalne pasje i talenty, wprowadzają innowacje i doskonalą się, aby kreować wartość dodaną na wielu płaszczyznach zawodowych, społecznych czy personalnych.

Connected Poland to organizacja pracownicza skupiająca osoby ze wszystkich ścieżek życia i na różnym etapie kariery, które łączy co najmniej jedna pasja – pomaganie społeczności (zarówno Cisco, jak i lokalnej) i robienie czegoś wartościowego także poza pracą.

Inclusive Communities to inna ważna organizacja pracownicza, która jest zarządzana jak każda komórka w firmie, dzięki czemu ma zasoby pomagające w bliższej integracji z codzienną działalnością firmy Cisco. Rekomendacje wypracowane przez Inclusive Communities są wykorzystywane, kiedy wykonujemy zadania oraz odpowiadamy na problemy dotyczące równości i inkluzywności.

My Company Polska wydanie 2/2022 (77)

Więcej możesz przeczytać w 2/2022 (77) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ