17-18 maja odbędzie się V Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

17-18 maja odbędzie się V Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG
O czynnikach konkurencyjności finansowej spółki, roli CFO w kreowaniu wartości spółki oraz bezpiecznych strategiach zarządzania ryzykiem walutowym będą dyskutować 17 i 18 maja w Jachrance dyrektorzy finansowi spółek giełdowych podczas V Kongresu CFO Spółe

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

O czynnikach konkurencyjności finansowej spółki, roli CFO w kreowaniu wartości spółki oraz bezpiecznych strategiach zarządzania ryzykiem walutowym będą dyskutować 17 i 18 maja w Jachrance dyrektorzy finansowi spółek giełdowych podczas V Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG.

Kiedyś zarządzanie finansami było stosunkowo proste, ale od lat staje się ono coraz większym wyzwaniem z uwagi na coraz silniejszą walkę konkurencyjną i coraz mniej przewidywalne otoczenie biznesowe. Właściwe zaplanowanie przepływów finansowych w spółce wymaga bardzo dobrej wiedzy na temat wszystkich aspektów jej funkcjonowania, dlatego też CFO jest najczęściej drugą po prezesie osobą, która ma kompletne spojrzenie na spółkę czy też na grupę kapitałową. Podczas piątego już spotkania dyrektorów finansowych spółek giełdowych będziemy rozmawiać o bieżących wyzwaniach stojących przed CFO m.in. natury legislacyjnej – opowiada Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszania Emitentów Giełdowych.

Część merytoryczną pierwszego dnia kongresu wypełnią trzy dyskusje panelowe. Podczas pierwszej, „Czynniki konkurencyjności finansowej spółki”, zostaną omówione takie zagadnienia jak: zarządzanie ryzykiem należności, optymalizacja podatkowa czy umiędzynarodowienie biznesu. „Rola CFO w kreowaniu wartości spółki” to druga sesja, podczas której będzie toczyła się dyskusja na temat wyceny wartości przedsiębiorstwa, relacji modeli finansowania do wartość spółki i budowania przewagi konkurencyjnej. Tematy trzeciej dyskusji panelowej, „Bezpieczne strategie zarządzania ryzykiem walutowym”, to: czynniki makroekonomiczne oraz ich wpływ na kursy walut w 2016 roku, minimalizacja kosztów dzięki uproszczeniu hedgingu oraz uwarunkowania współpracy między spółką a Międzynarodową Instytucją Płatniczą.

Po części merytorycznej odbędzie się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego. Uczestnicy będą zbierać środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Podczas wieczornej gali gość specjalny Juliusz Machulski opowie o biznesowych aspektach produkcji filmowej.

Drugiego dnia kongresu odbędą się warsztaty tematyczne pogłębiające wiedzę narzędziową, która ułatwia podejmowanie codziennych wyzwań dyrektorom finansowym. Omawiane będą między innymi takie zagadnienia jak: zarządzanie ryzykiem walutowym w średnich i mniejszych spółkach giełdowych; rozliczenia i zabezpieczenie ryzyka walut egzotycznych; finansowanie projektów inwestycyjnych przez bank; rola projektów PPP w przedsięwzięciach infrastrukturalnych; kluczowe zmiany w środowisku podatkowym 2016–2017; jak zmienić problem w element strategii; jak przygotować spółkę do zwiększonej presji ze strony organów podatkowych; IT – broń strategiczna biznesu; zarządzanie ryzykiem w spółkach kapitałowych.

Część merytoryczną kongresu zamknie debata nt. nowej rzeczywistości regulacyjnej spółek giełdowych, podczas której zostaną omówione takie zagadnienia, jak: zmiany w raportowaniu informacji gospodarczych i korporacyjnych; finansowe, pozafinansowe, zintegrowane – zmiany w raportach okresowych wynikające z dyrektyw Transparency II oraz 2014/95/UE; gromadzenie informacji o członkach władz oraz ich powiązaniach rodzinnych i biznesowych; drastyczne sankcje na spółki i osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje na temat V Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY