Jak Cię widzą, tak u Ciebie kupują - AI przy personalizacji interfejsu e-sklepu

Fast White Cat
Fot. mat. pras.
Kiedy budujemy swój e-commerce, rozumiemy, jak ważny jest jego UX i użyteczny, estetyczny interfejs sklepu online. Dbamy więc o to, by wygląd sklepu był na tyle uniwersalny, aby podobał się wielu różnym klientom i pozwolił im komfortowo robić zakupy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Z drugiej jednak strony wiemy przecież, że o gustach się nie dyskutuje, bo… każdy klient ma swój. Dlaczego zatem nie zaoferować konsumentom różnych interfejsów tego samego sklepu i odpowiednio ich dopasować? Odpowiedź dotąd brzmiała prosto: “taka funkcja nie jest dostępna w żadnej z najpopularniejszych platform e-commerce”. To już jednak przeszłość. Teraz efekt różnych, personalizowanych interfejsów można osiągnąć zupełnie inaczej, niż zasobami platformy sprzedażowej.

Siła sztucznej inteligencji 

Jak? Dzięki sztucznej inteligencji. A ta przecież podbija rynek e-commerce i już od pewnego czasu wyraźnie na niego wpływa. Inteligentne maszyny i narzędzia nie tylko przymierzają się do wpływania na e-handel - taka przyszłość staje się wręcz teraźniejszością i życzeniem samych klientów. Już dziś oczekują oni automatycznych kas w supermarkecie, automatycznych odpowiedzi na proste zapytania telefoniczne i online oraz automatycznych płatności za parking, a z roku na rok będą liczyli na coraz więcej tego typu udogodnień – od kluczowej personalizacji rekomendacji produktów, przez rozszerzoną rzeczywistość, aż po hologramy. Jak jednak realnie wykorzystać te trendy w swoim e-commerce? Skupiając się na personalizacji interfejsu sklepu, by ten był dedykowany różnym grupom klientów, tj. mógł dostarczać zupełnie inny wygląd wyszukiwarki, rozkład tabel, uwypuklać ulubione filtry etc. 

Kilka twarzy Twojego e-sklepu

Podczas tworzenia interfejsu sklepu internetowego często pojawiają się pytania dotyczące wyglądu różnych elementów, wyboru lepszego wariantu, odpowiadającego na większość potrzeb uniwersalnych grup klientów czy też poprawy użyteczności strony. Podejście jest zazwyczaj podobne - staramy się zdefiniować pewnego uniwersalnego użytkownika, odpowiadającego naszym potencjalnym klientom. Ale ten kompromis nie będzie dłużej konieczny, jeśli skorzystamy z nowoczesnych narzędzi. - Tworzenie jednego, dedykowanego uniwersalnej grupie interfejsu sklepu nie jest już konieczne - można zaproponować warianty  różniące się np. ułożeniem bloków, umiejscowieniem czy wielkością wyszukiwarki, dedykowanymi filtrami, zakładkami na karcie produktu, ścieżką finalizacji zakupu w checkoucie. - wskazuje Adam Wasilewski, kierownik projektu badawczo-rozwojowego w Fast White Cat, Agencji Magento, wdrażającej sztuczną inteligencję w swoich projektach - W Fast White Cat, w ramach projektu “Autoadaptacja interfejsu sklepu internetowego do wymagań i zachowań klientów*”,  opracowaliśmy i przetestowaliśmy platformę nazwaną AIM2,  która dziś jest skutecznie wykorzystywana do segmentacji klientów z użyciem uczenia maszynowego i dostarczania im oczekiwanych, dedykowanych ich potrzebom wariantów interfejsu. W wyniku badań potwierdziliśmy także, że personalizowany interfejs zauważalnie zwiększa konwersję w e-sklepie - dzięki zastosowaniu platformy AIM2, znana firma z branży mody sportowej uzyskała konwersję wyższą od 20 do ponad 40%**.

Wyprzedź konkurencję

Pilotażowe wdrożenie nowego mechanizmu dostarczania spersonalizowanego interfejsu opartego na analizie zachowań i grupowaniu użytkowników za pomocą klastrowania aglomeracyjnego trwało od lipca do grudnia 2022 roku. W tym okresie w firmie Fast White Cat gromadzono około miliona rekordów, które zawierały informacje o zachowaniu kilkunastu tysięcy różnych użytkowników. Część zebranych danych wykorzystano w celach badawczych, podczas gdy inne posłużyły do weryfikacji hipotezy mówiącej, że spersonalizowany interfejs użytkownika może zwiększyć wskaźnik konwersji w sklepie internetowym. Kolejne miesiące roku 2023 pozwoliły na wielokierunkowe rozwinięcie narzędzia oraz jego dogłębną walidację i weryfikację.

Wniosek? Jeden, uniwersalny interfejs to nie tylko rozwiązania zbyt ogólne, ale też nie dające pełnej możliwości rozkwitu Twojego e-commerce i zwiększenia jego konwersji do maksymalnych wymiarów. Zaprojektowana platforma AIM2 pozwala na więcej - dzięki niej można wyjść poza ramy standardów i zaoferowanie klientom tego, czego nie oferuje konkurencja. Dostarczanie klientom spersonalizowanych interfejsów opartych na analizie ich zachowań i preferencji nie jest bowiem jeszcze dziś powszechną praktyką,  ale to z pewnością się zmieni.

Chcesz wyprzedzić konkurencję?

Napisz: [email protected]

*Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

**Wyniki wskazywały na wzrost konwersji od 20,8% do 41,2%, w zależności od iteracji.


FAST WHITE CAT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: “Autoadaptacja interfejsu sklepu internetowego do wymagań i zachowań klientów”. Celem projektu jest stworzenie i rozwój platformy e-commerce, charakteryzującej się autoadaptywnym interfejsem użytkownika. Wartość projektu 4 738 487, 64 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 3 111 325, 62 PLN

ZOBACZ RÓWNIEŻ