Inwestuj z zyskiem - grunt to wiedza 

Inwestuj z zyskiem - grunt to wiedza 
97
19 września 2019 r. w Warszawie w Restauracji Belvedere odbędzie się konferencja Uniwersytet Inwestycji Ziemskich. Jest ona branżowym spotkaniem, na którym możliwa będzie wymiana doświadczeń i wiedzy związanej z inwestowaniem w nieruchomości gruntowe.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

19 września 2019 r. w Warszawie w Restauracji Belvedere odbędzie się konferencja Uniwersytet Inwestycji Ziemskich. Jest ona branżowym spotkaniem, na którym możliwa będzie wymiana doświadczeń i wiedzy związanej z inwestowaniem w nieruchomości gruntowe.

Społeczno-edukacyjny charakter tego wydarzenia wyraża się w promowaniu traktowania zakupu ziemi jako najbezpieczniejszej i najbardziej zyskownej formy oszczędzania. Jak słusznie zauważył jeden z prelegentów, Bogdan Paterek, zakup nieruchomości gruntowych wyróżnia się od innych metod inwestycyjnych tym, że nie jest narażony na całkowitą utratę kapitału,  co może mieć miejsce  np. na rynku akcji czy obligacji. Kierowanie posiadanego kapitału w kierunku nieruchomości gruntowych jest sprawdzonym mechanizmem powszechnie uznanym i stosowanym na całym świecie. Jest często rekomendowane z punktu widzenia podniesienia bezpieczeństwa portfela jako całości.  

Inwestycja w ziemię daje bowiem gwarancję własności nabytego gruntu i korzystania z niego, nie tylko w celach inwestycyjnych, ale również do celów rekreacyjnych, wypoczynkowych, budowlanych lub mieszkaniowych. Uniwersytet Inwestycji Ziemskich ma służyć przełamaniu stereotypów dotyczących konieczności dysponowania dużą ilością kapitału do wejścia w inwestycję. Eksperci wyjaśnią możliwość nabycia gruntu na zasadzie współwłasności, tym samym otwierając rynek dla portfela przeciętnego Polaka.  

Przedsiębiorcy, doradcy gospodarczy, prawnicy i ekonomiści będą mieli niepowtarzalną okazję poznać najnowsze prognozy i trendy inwestycyjne, praktyczne metody biznesowe i formy współpracy. Konferencja ta ma stworzyć forum współpracy dla ludzi z różnych branż, których łączy chęć czerpania zysków z lokowania oszczędności w ziemię. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zarejestrować się na stronie internetowej.  

  Na konferencji poruszone zostaną istotne dla inwestorów zagadnienia, takie jak:

• programy rozwoju inwestycji   

• najbardziej opłacalne propozycje inwestycyjne

• formy finansowania projektów inwestycyjnych 

• metody minimalizacji kosztów i maksymalizacji zysków

Goście honorowi: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i prof. Marek Belka. 

Na program Uniwersytetu Inwestycji Ziemskich składa się szereg wystąpień ekspertów o wieloletnim doświadczeniu inwestycyjnym i wiedzy praktycznej, do których zaliczają się: Maciej Kawecki, Joanna Czekaj, Bogdan Paterek, Paweł Ziółkowski, Dariusz Seges.    

Prelekcje podzielone będą na cztery części tematyczne z przerwą na lunch, po których odbędzie się kolacja z losowaniem nagród. Goście będą mogli porozmawiać na niej ze znamienitymi ekspertami, wymienić się spostrzeżeniami i uwagami.  

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ