Ikea angażuje się w pomoc uchodźcom: szkoli i zatrudnia tysiące imigrantów

uchodźcy
Fot. shutterstock.
Ikea, we współpracy z UNHCR - agencją ONZ ds. uchodźców, realizuje długoterminowe działania mające na celu zmienianie negatywnej narracji towarzyszącej uchodźcom oraz zwalczanie uprzedzeń wobec nich.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W ostatnich latach problem migracji stał się jednym z najważniejszych wyzwań społecznych na świecie. Miliony ludzi zmuszonych jest opuścić swoje domy i szukać schronienia w obcych krajach. W obliczu tej trudnej sytuacji wiele organizacji i firm podejmuje działania mające na celu wsparcie tych osób. Jedną z firm, która wyróżnia się w tym obszarze, jest Ikea.

Ikea pomaga uchodźcom

Jesper Brodin, CEO Ingka Group i Ikea, podkreśla zaangażowanie firmy w pomoc uchodźcom. Firma wierzy, że  stanowią wartość dodaną dla społeczeństwa, a nie zagrożenie, jak próbują wmówić Europejczykom skrajnie prawicowi politycy. Dlatego Ikea angażuje się w szkolenie i zatrudnianie uchodźców w firmach należących do grupy. Brodin podkreśla, że wszyscy mają prawo czuć się jak w domu, bez względu na to, skąd pochodzą.

Zmiana narracji pełnej uprzedzeń

Ikea, we współpracy z UNHCR - agencją ONZ ds. uchodźców, realizuje długoterminowe działania mające na celu zmienianie negatywnej narracji towarzyszącej uchodźcom oraz zwalczanie uprzedzeń wobec nich. Jednym z kluczowych elementów tego programu jest inicjatywa pod nazwą „Liczą się umiejętności!" (angielska nazwa: Skills for Employment). Program ten został stworzony w celu wspierania procesu społecznej adaptacji uchodźców poprzez zdobywanie kwalifikacji i zatrudnienie.

Dzięki programowi „Liczą się umiejętności!" Ikea pomogła już ponad 2,4 tysiącom uchodźców w 22 krajach na całym świecie. Program ten umożliwia tym osobom zdobycie nowych umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Uczestnicy otrzymują wsparcie w procesie szkolenia i poszukiwania pracy w sieci Ikea lub innych spółkach należących do grupy. To ważny krok w kierunku integracji uchodźców i umożliwienia im samodzielnego funkcjonowania w nowym środowisku.

Działania Ikei w zakresie wsparcia uchodźców nie tylko przynoszą korzyści migrantom, ale także mają pozytywny wpływ na społeczeństwo. Przeciwdziałają uprzedzeniom i promują wartości tolerancji, równości i szacunku dla innych kultur. Zaangażowanie firmy w ten obszar pokazuje, że biznes może odgrywać ważną rolę społeczną i przyczyniać się do rozwiązywania globalnych problemów.

Ikea: program Kwalifikacje do zdobycia pracy dla uchodźców

Inicjatywy takie jak „Liczą się umiejętności!" są niezwykle istotne w obliczu rosnącego kryzysu migracyjnego. Wiele osób zmuszonych jest opuścić swoje kraje z powodu konfliktów, prześladowań lub trudnych warunków życia. Dając szansę zdobycia nowych kwalifikacji i zatrudnienia, Ikea pomaga im zbudować lepszą przyszłość dla siebie i swoich rodzin. To także inwestycja w społeczeństwo, które staje się bardziej różnorodne i otwarte na przyjmowanie różnych kultur i doświadczeń.

Jesper Brodin i Ikea udowadniają, że można efektywnie łączyć biznes z działaniami społecznymi. Poprzez angażowanie się w pomoc uchodźcom, firma nie tylko realizuje swoje wartości, ale również tworzy pozytywny wizerunek i zyskuje zaufanie konsumentów. Dzięki takim inicjatywom Ikea staje się nie tylko sklepem z meblami, ale również symbolem społecznej odpowiedzialności i zaangażowania.

Firmy przeciwko narracji antyuchodźczej

W obecnych czasach, gdy migracja i kryzysy uchodźcze są wykorzystywane przez polityków do sterowania nastrojami wyborców, ważne jest, aby więcej firm podjęło działania na rzecz wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym.

Wartość dodana, jaką uchodźcy mogą wnosić do społeczeństwa, jest nieoceniona. Potrzebują oni jednak wsparcia i szansy na nowy początek. Inicjatywy takie jak „Liczą się umiejętności!" pokazują, że możliwe jest stworzenie inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na rozwój i spełnienie.

----------

Redakcja My Company Polska promuje różnorodność, jako jedną z ważniejszych wartości współczesnego świata. Redakcja wręcza Polskie Nagrody Różnorodności - a główną nagrodę w kategorii Inicjatywa Społeczna otrzymała Fundacja Ocalenie - udzielająca pomocy migrantom. 

Sprawdź nowy numer magazynu My Company Polska: Różnorodność jest piękna

ZOBACZ RÓWNIEŻ