Amerykanie zainwestowali w polski lek na depresję

Amerykanie zainwestowali w polski lek na depresję
Po latach starań polska firma farmaceutyczna – Celon Pharma, znalazła inwestora. Amerykański fundusz Tang Capital obejmie 2,7 mln akcji Celon Pharmy za 40,5 mln zł. Partnerzy wspólnie będą dalej pracować nad lekiem Falkieri poprzez realizację globalnego badania klinicznego III fazy w leczeniu depresji dwubiegunowej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Poza kapitałem Celon pozyskał zasoby zarządcze oraz eksperckie by uzupełnić najważniejszą potrzebę firmy.

Nowa spółka

Obie strony umowy zamierzają również powołać Novohale Therapeutics, LLC, spółkę z siedzibą w stanie Delaware, USA, będącą wspólną własnością Celon i Tang Capital. Kevin Tang obejmie stanowisko prezesa (CEO) Novohale, a nadzór nad spółką będzie sprawowany przez radę składającą się z przedstawicieli zarówno Celon, jak i Tang Capital.

Początkowy kapitał zakładowy Novohale wyniesie 30 mln dolarów, z czego Celon wniesie 20 mln dolarów, a Tang Capital pozostałe 10 mln dolarów. Środki te będą wpłacane przez obu partnerów na przestrzeni 2 lat.

Dodatkowo Celon zobowiązał się do przeniesienia na Novohale posiadanych przez siebie praw własności intelektualnej do Falkieri na całym świecie, z wyłączeniem Polski, co umożliwi Novohale dalszy rozwój Falkieri.

80% udziałów dla Celon Pharmy

Celon będzie posiadał około 80% udziału w zyskach, stratach oraz aktywach netto (udział ekonomiczny) w Novohale, jednocześnie zachowując około 20% udziału w głosach. Dzięki temu Novohale będzie mogło niezależnie rozwijać Falkieri oraz prowadzić badania kliniczne, przy jednoczesnym utrzymaniu większościowego udziału ekonomicznego przez Celon.

- W praktyce wpłacimy 10 mln USD z własnych pieniędzy, bo resztę otrzymamy od Tang Capital dzięki emisji. Szacuję, że te pieniądze wystarczą na pokrycie 40-50 proc. kosztów trzeciej fazy badań klinicznych. Scenariuszy na pozyskanie reszty jest kilka. Możemy w każdym momencie sprzedać prawa partnerowi z big pharmy. Novohale może też pozyskać kolejnych inwestorów finansowych na rynku prywatnym lub przeprowadzając ofertę publiczną w USA – powiedział w rozmowie z Pulsem Biznesu Maciej Wieczorek, założyciel i prezes Celon Pharmy.

Pozytywne wyniki II fazy klinicznej

W 2021. spółka przekazała informacje, że II faza kliniczna badań na lekiem Falkieri zakończyła się sukcesem. W wyniku tego Falkieri może stać się obiecującą terapią dla pacjentów z oporną na leczenie depresją dwubiegunową, chorobą z bardzo małą liczbą zarejestrowanych opcji terapeutycznych.

Pacjenci otrzymujący Falkieri wykazali znaczącą poprawę w drugiej używanej w badaniu skali depresji, skali HDRS we wszystkich testowanych dawkach.

Zaobserwowano również pozytywne rezultaty w zakresie drugorzędowych punktów końcowych mierzących efektywność leku. Odpowiedz na leczenie zdefiniowaną, jako większa bądź równa 50% redukcja w skali MADRS w dniu 14 stwierdzono u 48%, 52% i 68% pacjentów w dawkach 24, 36 i 48 mg odpowiednio vs 23% u pacjentów otrzymujących placebo. Remisja, definiowaną jako osiągnięcie w dniu 14 wartości mniejszej bądź równej 10 punktów w skali MADRS stwierdzono u 44%, 43% i 46% w dawkach 24, 36 i 48 mg odpowiednio vs. 9% u pacjentów otrzymujących placebo.

Nie zanotowano ciężkich działań niepożądanych. Nie zanotowano zgonów ani prób samobójczych. Nie stwierdzono również indukcji manii u pacjentów przyjmujących Falkieri. Ryzyko to jest bardzo dobrze rozpoznanym czynnikiem towarzyszącym stosowaniu leków antydepresyjnych w terapii depresji dwubiegunowej.

Dysocjacja po podaniu leku miała krótkotrwały, łagodny wymiar, który ulegał spontanicznemu samoograniczeniu w okresie do 90 minut po podaniu leku. Nie stwierdzono sedacji po przyjmowaniu leku.


Przeczytaj także: Polskie startupy, które szukają specjalistów. Zobacz, kto teraz zatrudnia

ZOBACZ RÓWNIEŻ