AI kreuje nowe wymagania na rynku pracy: Jakie kompetencje będą potrzebne?

AI
Fot. Shutterstock
Rozwój Sztucznej Inteligencji i fenomen Chat GPT sprawia, że programiści będą musieli zdobywać nową wiedzę w tym zakresie. Jak wynika z badania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka i firmy Antal tylko 20 proc. reprezentantów firm informatycznych i działów IT przedsiębiorstw nieinformatycznych uważa, że obecne kompetencje specjalistów są wystarczające.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Sztuczna inteligencja (SI) to obecnie jeden z najważniejszych trendów technologicznych, którym towarzyszy nie tylko ogromne zainteresowanie, ale także dyskusje na temat ewolucji rynku pracy. Wraz z pojawieniem się technologii takich jak ChatGPT coraz częściej zadajemy sobie pytanie o to, jakie kompetencje będą niezbędne w nowej rzeczywistości.

AI kreuje nowe wymagania na rynku pracy: Jakie kompetencje będą potrzebne?

Sztuczna inteligencja już dziś zyskuje na znaczeniu w wielu obszarach gospodarki. Może ona zautomatyzować powtarzalne i żmudne zadania, co w rezultacie może prowadzić do zmian na rynku pracy. Choć SI potencjalnie może zastąpić ludzi na niektórych stanowiskach, to jednocześnie tworzy nowe możliwości zatrudnienia. Wymusza to na programistach nieustanne podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności.

Badanie "Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT" wykazało, że aż 85 procent respondentów uważa, że związek z rozwojem SI będzie wymagał zdobywania nowych kompetencji. Również 72 procent uważa, że wzrost zapotrzebowania na nowe kwalifikacje będzie wynikać z automatyzacji procesów biznesowych - cytuje Bankier.pl.

Wśród kompetencji, które staną się potrzebne w związku z rozwojem SI, respondenci najczęściej wskazywali na machine learning (68 procent), język Python (61 procent) oraz doświadczenie w pracy z bibliotekami data science i SI (56 procent).

Z badania przeprowadzonego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka oraz firmę Antal wynika, że jedynie 20 procent przedstawicieli firm informatycznych i działów IT firm nieinformatycznych uważa, że kompetencje dostępne na rynku są wystarczające - informuje portal Newseria Biznes.

Sebastian Siemiątkowski: "Stawiamy wszystko na AI" [TYLKO U NAS]

Sztuczna Inteligencja nie zastąpi wszystkiego

Warto zauważyć, że mimo postępującej automatyzacji, wiele kluczowych kompetencji nie straci na znaczeniu. Praca nad projektami programistycznymi nadal będzie wymagała umiejętności analitycznego myślenia, współpracy i rozwiązywania problemów, które nie mogą zostać zautomatyzowane.

Sztuczna inteligencja będzie także wprowadzać zmiany w branżach niezwiązanych bezpośrednio z sektorem IT. Firmy będą musiały położyć większy nacisk na umiejętności cyfrowe i kwalifikacje swoich pracowników.

Wreszcie, jedną z najważniejszych zdolności, które będą istotne w erze sztucznej inteligencji, jest umiejętność perspektywicznego myślenia. W jakich obszarach SI i uczenie maszynowe mogą przynieść korzyści danej firmie? Jakie procesy można zautomatyzować? To pytania, na które odpowiedzi będą kluczowe w kreowaniu przyszłości pracy.

Era sztucznej inteligencji to era zmian i możliwości. Niezależnie od branży, zdobywanie nowych kompetencji i dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych będą kluczem do sukcesu. Sztuczna inteligencja może zautomatyzować wiele zadań, ale to ludzie nadal będą decydować o kierunku rozwoju technologii i wykorzystaniu jej potencjału.

Patent na cyfryzację? Cisco będzie inwestowało w nowatorskie rozwiązania

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X