Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Fot. Materiały prasowe Fot. Materiały prasowe
Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek, prezes zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznej, siódmej już Kon

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek, prezes zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznej, siódmej już Konferencji Rada Nadzorcza.

Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń poświęconych tematyce rad nadzorczych w Polsce, miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia Człowiek Corporate Governance. W ubiegłym roku otrzymał je Wiesław Rozłucki – jeden z założycieli i wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a dwa lata temu – Andrzej S. Nartowski – wielki orędownik ładu korporacyjnego w Polsce.

Tegoroczna laureatka, Agnieszka Gontarek, od blisko 20 lat jest związana z rynkiem kapitałowym. W latach 1998–2007 była pracownikiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. W styczniu 2008 r. objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2013 r. kieruje pracami komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Od lipca 2016 r. pełni funkcję prezesa zarządu w BONDSpot SA.

Konferencja Rada Nadzorcza odbyła się po raz siódmy 8 listopada 2017 r. w Dąbrowie Górniczej. To jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego, skierowane do członków rad nadzorczych, ale też do wszystkich, którzy mają świadomość korzyści wynikających ze sprawnie funkcjonującego wewnętrznego organu kontrolnego w ich firmach.

Ideą spotkania jest, by poprzez program konferencji oraz dobór panelistów odpowiedzieć na pytanie, jak w praktyce sprawować skuteczny nadzór właścicielski. W związku z tym w trakcie tegorocznego spotkania wybitni praktycy z dziedziny kontroli i nadzoru nad przedsiębiorstwami dokonali analizy zmian, jakie zachodzą na gruncie legislacji i dobrych praktyk. Program spotkania obejmował zarówno tematy bieżące (komitety audytu czy rola rady nadzorczej w procesie sukcesji), jak i zagadnienia ważne z punktu widzenia budowania prestiżu osoby sprawującej nadzór. Omówione zostały także aktualne problemy podatkowe.

Organizatorem VII Konferencji Rada Nadzorcza był portal NadzórKorporacyjny.pl.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY