"Impactowe" inwestowanie rośnie na znaczeniu?

Dawid Wesołowski
Dawid Wesołowski, fot. mat. prasowe
Carlson ASI Evig Alfa, fundusz venture capital z Grupy Carlson, dokonał analizy swojego portfolio pod kątem określonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. Na podstawie przeprowadzonego badania, ponad 95 proc. spółek portfelowych ma w swoich założeniach realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Z każdym rokiem świadomość społeczna impact investingu jest coraz większa, bo chcemy wiedzieć, jak działają firmy wokół nas i jak ich działania przekładają się na planetę i jakość naszego życia. Konsumenci chętniej kupują produkty i usługi firm, które działają przejrzyście i odpowiedzialnie. Są też bardziej lojalni wobec organizacji, które pomagają w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych.

Carlson Asi Evig Alfa w najnowszym raporcie „Impact investing” pokazuje potencjał wpływu  społecznego jego portfela inwestycyjnego oraz opisuje działania biznesu, które prowadzą do pozytywnych zmian. W dobie dzisiejszych wyzwań temat ten jest szczególnie ważny, co podkreśla też Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF). Swoim działaniem EIF zapewnia silne wsparcie dla swoich partnerów, którzy koncentrują swoją działalność inwestycyjną na osiąganiu wpływu społecznego i tym samym starają się sprostać rosnącym wyzwaniom dla spójności społecznej Europy i całego świata. Celem jest generowanie wymiernych korzyści społecznych w połączeniu z dodatnimi stopami zwrotu z  inwestycji.

Inwestowanie "impactowe"

- Kiedy uruchomiliśmy fundusz nie braliśmy pod uwagę czynników społecznych czy środowiskowych - nie było to nasze kryterium inwestycyjne. Natomiast z czasem zaobserwowaliśmy, że większość spółek portfelowych koncentruje się  w swoich działaniach nie tylko na osiąganiu zysków, ale też na wpływaniu na otoczenie. W rezultacie generują one dodatkowe korzyści dla społeczeństwa, środowiska naturalnego i ekosystemu, w którym działają. Warto przypomnieć, że w 2020 roku zidentyfikowano na świecie blisko 300 podmiotów, które inwestują w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju (impact investing). Dzisiaj, w pewien sposób, można do tej grupy zakwalifikować również nasz fundusz - mówi Dawid Wesołowski, partner zarządzający Carlson ASI Evig Alfa.

Carlson ASI EVIG ALFA jest funduszem venture Capital z grupy Carlson i koncentruje się na kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy branżach, ze szczególnym naciskiem na projektu wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji (AI) wykorzystywane w takich branżach jak: Fintech, MedTech, IoT oraz CleanTech. Warto podkreślić, że w skład portfela inwestycyjnego, wchodzi 28 spółek objętych raportem i spełniają one 6 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wśród startupów wartych uwagi i mających realny wpływ na otoczenie należy wymienić przede wszystkim:

  • Nutrix

Celem firmy jest niesienie pomocy w codziennych zmaganiach osób chorych na cukrzycę typu 2. Innowacyjny system Nutrixa składa się z uniwersalnego urządzenia, o nazwie gSense, które może analizować krew lub ślinę w celu pomiaru glukozy, oraz aplikacji mobilne, która umożliwia integrację z systemami publicznej służby zdrowia, instytucjami opieki zdrowotnej, lekarzami  i pacjentami, w celu poprawy jakości usług medycznych.

  • Braight Technologies:

Firma ma na celu uczynienie usług finansowych bardziej dostępnych dla osób z niską lub żadną historią kredytową. Osoby takie mają często  trudności z dostęp do usług finansowych. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu technologii startupu, możliwe będzie m.in. dostosowanie oferty z korzyścią dla kredytobiorcy/pożyczkobiorcy. Firma stworzyła algorytm oparty na sztucznej inteligencji do analizy aktywności online użytkowników w celu oceny ich scoringu kredytowego.

  • AutonomyNow:

Celem firmy jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez wdrożenie autonomicznych systemów nowej generacji, który przede wszystkim wdrażany ma być w takich pojazdach jak:  autobusy oraz autokary. 

Prócz wyszczególnionych wyżej projektów, warto także zwrócić uwagę na: Terrabio, Pelvifly, ENForce Medical Technologies, Seemore, Hiter.ai oraz NTW Wind Systems i Whirla.

- Inwestujemy w projekty, które są wynikiem wnikliwych badań naukowych. Startupy, wchodzące w skład naszego portfolio są zróżnicowane i zajmują się opracowaniem rozwiązań, które mają ogromny wpływ zarówno na ludzkie życie i ich normalne, codzienne funkcjonowanie, ale także na naszą planetę. Dzisiaj dzięki przeprowadzonemu przez nas badaniu, uświadomiliśmy sobie, że przeznaczany przez nas kapitał inwestycyjny pozytywnie wpływa na nasze otoczenie. Natomiast nasz portfolio projektów stanowi swego rodzaju kolejny ewolucyjny krok w globalnym rozwoju technologicznym – dodaje Łukasz Marczuk, wiceprezes zarządu Carlson ASI Evig Alfa.

Do końca tego roku Carlson ASI Evig Alfa planuje zainwestować w co najmniej kilkanaście nowych projektów. Najważniejszym celem jest, aby startup znajdował się na wczesnym etapie rozwoju (faza pre-seed / projekt B+R w fazie PoC i PoP), prowadził działalność badawczo-rozwojową w Polsce i opracowywał innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które odpowiada na rzeczywiste problemy i posiada potencjał do komercjalizacji oraz szybkiego skalowania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ