Wzrost wynagrodzeń w polsce bije rekordy: Płace rosną najszybciej od 25 lat!

Według danych GUS mamy do czynienia z najwyższym wzrostem płac od 25 lat.
Według danych GUS mamy do czynienia z najwyższym wzrostem płac od 25 lat. / Fot. shutterstock.
Z najświeższego raportu GUS wynika, że średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło w pierwszych miesiącach 2024 roku poziom niemal 8 tys. zł, co stanowi rekordowy wzrost rok do roku o 12,9%

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) rzucają nowe światło na dynamikę polskiego rynku pracy, prezentując obraz sektora, w którym wzrost wynagrodzeń przełamuje dotychczasowe prognozy ekonomistów. Wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dobił niemal do 8 tys. zł. Polski rynek pracy jest gorący jak nigdy, a pracownicy cieszą się realnym wzrostem płac, najwyższym od blisko ćwierćwiecza - można wywnioskować z danych dostarczonych przez GUS.

Wynagrodzenia przebijają prognozy

W lutym 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 7 978,99 zł, co oznacza wzrost o 12,9% w porównaniu z poprzednim rokiem. Taki wynik znacząco przewyższył oczekiwania analityków, którzy przewidywali wzrost na poziomie "tylko" 11,3%. Z kolei miesięczny wzrost płac o 2,7% również okazał się zaskoczeniem dla rynku, bijąc prognozy spodziewające się zwiększenia o 1,4%.

GUS wskazuje, że za wzrostem płac stoi między innymi podwyżka wynagrodzeń, wypłaty premii, w tym rocznych, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Warto podkreślić, że omawiane statystyki dotyczą sektora przedsiębiorstw, obejmującego firmy zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników, co odpowiada za około 40% zatrudnionych w polskiej gospodarce.

Pilne: Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu? "Wniosek to kwestia godzin"

Realny wzrost płac: Najwyższy od dekad

Luty 2024 roku odnotował realny wzrost średnich wynagrodzeń na poziomie około 10% rok do roku, co stanowi niebywały rezultat, nieobserwowany od końca XX wieku. Jest to efekt nie tylko dynamicznie rosnących płac nominalnych, ale także spadku inflacji konsumenckiej, która według danych GUS w lutym wyniosła 2,8% - wyjaśnia portal Business Insider.

Mimo pozytywnych danych o wynagrodzeniach, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw lekko spadło miesiąc do miesiąca o 0,1%, osiągając poziom 6 510,9 tys. etatów. Jednocześnie stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się na niskim poziomie 5,4%, co wskazuje na stabilność na rynku pracy, choć pojawiają się sygnały schłodzenia gospodarki.

Nasz news: Zapłać za skorzystanie z kasy samoobsługowej. Nowy trend w marketach?

Wzrost płac a inflacja: potencjalne wyzwanie dla RPP

Niewątpliwie, dynamiczny wzrost wynagrodzeń w Polsce może generować dodatkową presję inflacyjną, co stawia przed RPP wyzwanie utrzymania równowagi między stymulowaniem wzrostu gospodarczego a kontrolą poziomu cen. Eksperci z ING Banku Śląskiego zwracają uwagę, że nadchodzące mies

ZOBACZ RÓWNIEŻ