Wyprzedzić gigantów

Jadwiga Szabat
Jadwiga Szabat
Liderami we wdrażaniu innowacji w branży audytu i księgowości wcale nie muszą być globalne korporacje. Udowadnia to historia firmy Ecovis Poland Audit, Tax and Accounting, kierowanej przez Jadwigę Szabat.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 11/2023 (98)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Mocno uregulowane i obciążone olbrzymią odpowiedzialnością firmy zajmujące się audytem i księgowością rzadko decydują się na odważne wprowadzanie innowacji do biznesu. Nic dziwnego, jakakolwiek poważna pomyłka może  zniszczyć całe firmy. Wszelkie zmiany muszą być dokładnie przemyślane i przetestowane. Można też znaleźć inną drogę…

Rewolucja prosto z Warszawy

Taką decyzję podjęła firma Ecovis Poland Audit, Tax and Accounting. W odpowiedzi na wyzwania rynkowe oraz błyskawicznie zmieniające się otoczenie biznesowe rozpoczęła poszukiwania nowatorskiego rozwiązania, które mogłoby znaleźć zastosowanie w usługach audytu. Tak zrodził się pomysł stworzenia  modelu wczesnego ostrzegania przed upadłością. – Ecovis wraz z profesorem Arturem Hołdą opracował koncepcję będącą rozwinięciem modelu upadłości Holvis z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i samouczenia się modelu, opowiada Jadwiga Szabat. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu Szybka Ścieżka dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Rozwiązanie, w dużym uproszczeniu, pozwoli firmie Ecovis na szybką ocenę, czy konkretna firma jest zagrożona upadłością. Model będzie brał pod uwagę  nie tylko wyniki finansowe, ale również inne czynniki , takie jak otoczenie zewnętrzne, sytuację rynkową firmy, zmiany zarządu, informacje z artykułów z prasy branżowej o danej firmie itp. Wykorzystanie w modelu tak wielu czynników pomoże biegłemu rewidentowi na  sformułowanie obiektywnego osądu o sprawozdaniu finansowym i sytuacji firmy.  

– Nasz system pozwoli także na tworzenie scenariuszy będących kombinacją czerwonych flag, wskaźników finansowych, branżowych, operacyjnych oraz modeli upadłości przedsiębiorstw. 

Na podstawie tych indykatorów można będzie ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka upadłości firmy w przyszłości w skali od 1 do 10, gdzie 1 to minimalne ryzyko upadłości, a 10 to prawdopodobna upadłość – dodaje Szabat.

Najważniejsi są ludzie

Jadwiga Szabat podkreśla, że nowy system, mimo swojej innowacyjności, nie zastąpi pracy biegłych rewidentów. Jego wdrożenie pozwala jednak na znaczącą poprawę jakości ich pracy, zwłaszcza przy wciąż rosnących wymaganiach ze strony organów nadzoru i biznesu. Szabat odwołuje się tu do swoich doświadczeń związanych z branżą audytu. Funkcję prezesa Ecovisu sprawuje od początku istnienia firmy, a to już ponad 28 lat, i podkreśla, że  sukces na tak wymagającym rynku nie byłby możliwy do osiągnięcia bez wsparcia pracowników.

– Obecnie Ecovis zatrudnia  ponad 100 pracowników, w tym biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz doświadczonych księgowych. Pracę pracowników merytorycznych wspiera własny  zespół IT, który pracuje nad rozwojem innowacji – podkreśla.  Zawsze stawialiśmy na rozwój kadry, która ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania uprawnień. W poszukiwaniu nowych wyzwań nasi byli już pracownicy znajdowali nowe zatrudnienie w bardzo znanych firmach globalnych, dlatego często nazywani jesteśmy kuźnią talentów – tłumaczy.

Jadwiga Szabat zwraca szczególną uwagę na konieczność dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. Jako przykład można podać rok 2007, kiedy to podjęła decyzję o dołączeniu do globalnej, międzynarodowej sieci Ecovis. Pozwoliło to na zdobycie nowych kompetencji i kontaktów na całym świecie, szczególnie dzięki udziałowi w licznych konferencjach organizowanych przez sieć. Ecovis od lat współpracuje też z naukowcami, z którymi zrealizowano m.in. projekty związane z rozwojem kompetencji pracowników.

– Jestem bardzo otwarta na różnego rodzaju innowacje i kreatywne podejście do tematu audytu i doradztwa podatkowego. Czasy się zmieniają i ten, kto nie potrafi dostosować się do nowej rzeczywistości, po prostu nie przetrwa. A ja chcę dalej rozwijać Ecovis i krok po kroku budować znaczenie naszej marki. Także obecnie realizowany projekt, poprzez współpracę z AI, staje się szansą dla biegłych rewidentów, analityków i księgowych na odciążenie ich od zadań rutynowych i budowanie nowych, cyfrowych kompetencji – podkreśla.

My Company Polska wydanie 11/2023 (98)

Więcej możesz przeczytać w 11/2023 (98) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ