Startup Olgi Malinkiewicz coraz bliżej giełdy. Zawarto ważną umowę w sprawie przyszłości Saule

Od lewej - Dawid Zieliński (Columbus Energy), Janu
Od lewej - Dawid Zieliński (Columbus Energy), January Ciszewski, Artur Kupczunas (Saule), Olga Malinkiewicz (Saule), Piotr Krych (Saule)
Przedstawiciele Saule, polskiego startupu tworzącego perowskity zawarli umowę z firmą Columbus Elite Global w sprawie warunków nabycia akcji Saule przez Columbus Elite Global. Dzięki tej transakcji możliwy będzie giełdowy debiut Saule.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Dzięki transakcji Saule wejdzie w strukturę grupy kapitałowej CEG, notowanej na rynku NewConnect. Akcjonariuszom Saule, w zamian za przeniesienie prawa własności akcji na Columbus Elite Global, zostaną przyznane akcje w podwyższonym kapitale zakładowym CEG.

- Cieszę się, że Saule nie tylko dynamicznie rozwija produkcję i komercjalizację ogniw perowskitowych, ale także, że mogliśmy zrobić dzisiaj kolejny formalny krok w stronę notowania Saule na NewConnect. Jestem przekonany, że Saule ze swoim innowacyjnym na skalę światową produktem będzie prawdziwą perełką tego rynku - komentuje January Ciszewski, inwestor, prezes JR Holding ASI.

– Wiemy, jak wiele korzyści nasza firma może zyskać dzięki obecności na giełdzie – twierdzi Olga Malinkiewicz, współzałożycielka i CTO Saule.

– Jesteśmy w doskonałym momencie rozwoju Saule, nasze ogniwa perowskitowe weszły już w fazę komercjalizacji i jesteśmy gotowi, aby zwiększyć skalę naszej działalności. Chcemy budować fabryki o znacznie wyższych zdolnościach produkcyjnych na całym świecie. Obecność na rynku kapitałowym z pewnością wzmocni naszą transparentność i wiarygodność w oczach potencjalnych inwestorów, a tym samym umożliwi pozyskanie środków na realizację naszych ambitnych planów - dodaje.

W sierpniu Saule dokonało pierwszego komercyjnego wdrożenia technologii

Saule. Kiedy debiut giełdowy?

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Columbus Elite Global, powyższa umowa została zawarta między samą spółką a: Januarym Ciszewskim, Arturem Kupczunasem, Olgą Malinkiewicz, Dariuszem Chrząstowskim, oraz Saule i Columbus Energy. Celem umowy jest ustalenie warunków i terminów realizacji transakcji polegającej na objęciu przez dotychczasowych akcjonariuszy Saule akcji nowej emisji CEG, tj. nie więcej niż prawie 73,27 mln akcji serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, które pokryte zostaną w drodze aportu posiadanymi przez nich akcjami Saule w liczbie 1,3 mln akcji, stanowiącymi 84,40 proc. kapitału zakładowego Saule.

Inwestycja zostanie zrealizowana po spełnieniu następujących warunków: rezygnacji dotychczasowych członków rady nadzorczej CEG, podjęcia przez walne zgromadzenie CEG uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i zmiany statutu CEG zgodnie z ustaleniami stron oraz otrzymania wyceny Saule sporządzonej przez biegłego rewidenta, w oparciu o którą zostanie ustalona cena emisyjna akcji serii E. Strony w umowie ustaliły, że inwestycja winna zostać zrealizowana w dniu podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie CEG, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy inwestycyjnej.

Wśród innych postanowień ustanowiono m.in. zasady ładu korporacyjnego, w tym uprawnienia osobiste Columbus do powoływania i odwoływania nie więcej niż dwóch członków rady nadzorczej CEG i Saule, pięcioletnie ograniczenia w zbywaniu akcji CEG przez obecnych akcjonariuszy Saule czy też prawo pierwszeństwa nabycia akcji CEG w przypadku zamiaru ich sprzedaży przez stronę umowy.

Olga Malinkiewicz w wywiadzie z mycompanypolska.pl o przyszłości perowskitów

Perowskity. Co to za technologia?

Zainteresowanie perowskitowymi urządzeniami fotowoltaicznymi dynamicznie rośnie. Ogniwa firmy Saule mogą służyć za znakomite źródła energii dla sektorów IoT, BIPV, BAPV, e-mobility i wielu innych. Jednym z przykładów komercjalizacji jest rozwiązanie wprowadzane na skalę komercyjną przez firmę Skanska. Obejmuje ono pokrywanie fasad budynków biurowych w Polsce, na wybranych rynkach europejskich, ameryki północnej (Stany Zjednoczone i Kanadzie) ogniwami słonecznymi (przeziernymi lub nieprzeziernymi) na bazie perowskitów dostarczanych przez Saule.

Saule Technologies

Saule Technologies to polska firma, stworzona w 2014 r. przez fizyczkę Olgę Malinkiewicz oraz biznesmenów Piotra Krycha i Artura Kupczunasa. Obecnie firma zatrudnia zespół kilkudziesięciu naukowców, inżynierów i pracowników administracyjnych z blisko 20 krajów, którzy skonstruowali pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych. To rozwiązanie fotowoltaiczne pozwala generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła, dlatego znajduje zastosowanie dosłownie wszędzie – od etykiet cenowych, przez fasady budynków i carporty, tj. wiaty do ładowania samochodów elektrycznych, po satelity w przestrzeni kosmicznej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY