Spółka Bioceltix SA złożyła prospekt do KNF w związku z przejściem na GPW i emisją akcji

Bioceltix
Bioceltix, fot. materiały prasowe
Na początku lutego spółka Bioceltix SA przedstawiła główne założenia zaktualizowanej strategii, zakładającej m.in. wprowadzenie akcji na rynek regulowany GPW. Na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze podjęli decyzję, że przeniesieniu notowań będzie towarzyszyć emisja akcji. 25 marca spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu przez KNF.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

– Decyzja walnego zgromadzenia ułatwi pozyskanie środków na realizację nowej, wieloletniej strategii rozwoju. Chcemy maksymalnie wykorzystać naszą platformę technologiczną, która daje duże możliwości w zakresie projektowania i rozwoju nowych produktów leczniczych. Cieszy mnie, że zaktualizowana strategia uzyskała poparcie wszystkich obecnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – mówi dr inż. Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix.

Spółka szacuje, że jej całkowite koszty działalności do końca 2024 r. wyniosą do ok. 67 mln zł, z czego ok. 7 mln zł Bioceltix ma zabezpieczone w postaci środków na rachunku bankowym oraz w formie przyznanych dotacji. Z kolei kwotę do ok. 60 mln zł spółka będzie musiała pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

W przypadku pozyskania środków w zakładanej kwocie pozwolą one doprowadzić trzy dotychczas rozwijane produkty do etapu złożenia wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, a także sfinansować rozpoczęcie nowych projektów dotyczących leczenia ochwatu u koni, nieswoistego zapalenia jelit u psów oraz atopowego zapalenia skóry u psów z wykorzystaniem tzw. sekretomu. Z pozyskanych środków spółka sfinansuje również prace w obszarze kocich komórek macierzystych, które do tej pory w ogóle nie były reprezentowane w jej lejku produktowym. Bioceltix planuje także eksperymentalną weryfikację możliwości wykorzystania sekretomu pochodzenia zwierzęcego do leczenia atopowego zapalenia skóry u ludzi.

Inspiracje: Najlepsze polskie startupy

25 marca spółka złożyła prospekt, który – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia – obejmuje wprowadzenie na rynek regulowany wszystkich akcji Biocelitx oraz zakłada emisję do 1 mln nowych akcji. Spółka zamierza przeprowadzić ofertę akcji i przenieść notowania na GPW prawdopodobnie w III kwartale tego roku - oczywiście z uwzględnieniem warunków rynkowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ