Spinaker Alfa inwestuje w HRobots

Spinaker Alfa inwestuje w HRobots
Fundusz Spinaker Alfa zainwestował w startup z branży ICT. To FOB Doc Robot. Firma stworzyła system HCM (Human Capital Management), który opiera się na zaawansowanych algorytmach, wspierających przede wszystkim procesy związane z obsługą pracowników, a więc szeroko pojęty dział kadr i płac.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowopowstała spółka HRobots w ramach projektu B+R rozwija narzędzie dostępne w modelu chmury, wspierające utrzymanie i rozwój kapitału ludzkiego, w tym administrację kadrami i payroll (listy płac). Inwestycja została przeprowadzona w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

- Na rynku obecnie brakuje rozwiązań zawierających zestaw funkcjonalności porównywalny z FOB Doc Robot. Oferowane na rynku rozwiązania zostały zaprojektowane do obsługi i adresowane są do dużych firm. Natomiast są nieosiągalne dla firm z segmentu małych i średnich ze względu na wysokie koszty implementacji. Wymagają też indywidualnych integracji z systemami kadrowo-płacowymi. Brakuje rozwiązań wspierających małe i średnie firmy używające oprogramowania od lokalnych dostawców - mówi Tomasz Marczuk, członek zarządu funduszu Spinaker Alfa.

- Wdrożenie FOB Doc Robot może znacznie poprawić zarządzanie kadrami oraz płacami w przedsiębiorstwie, przynosząc korzyści w postaci optymalizacji procesów, oszczędności czasu oraz eliminacji pomyłek i błędów ludzkich. Jego użycie w firmach może spowodować popularyzację wdrożenia e-Akt pracowniczych. System ten może być również uzupełnieniem podstawowych modułów kadrowych systemów zarządzających zasobami przedsiębiorstwa - podsumowuje Andrzej Żurawski, członek zarządu funduszu Spinaker Alfa.

Przeczytaj także: Rola HR w firmach 

HR w firmach. Narzędzie dla biznesu

Przetwarzanie dokumentów jest kluczowym narzędziem pracy menedżerów oraz działów kadr i płac/HR, zarówno w działach wewnętrznych, jak i w modelu outsourcing. Jest ono szczególnie istotne w pracy firm oferujących elastyczny czas pracy w rozproszonych lokalizacjach (m.in. agencje pracy tymczasowej), gdzie oprócz znaczącej liczby wystawianych dokumentów pracowniczych, ważne jest również bieżące rozliczanie czasu pracy, niezbędne do poprawnego naliczania płac. Z wielu powodów m.in. prawnych, czy regulacji wewnętrznych w/w procesy nadal są prowadzone w wielu firmach w formie papierowej. 

- Forma ta jest nie tylko nieefektywna, jak też i podatna na błędy, zarówno ludzkie jak i systemowe. Istnieje wiele firm oferujących usługi przejścia na procesy w pełni cyfrowe, jednak niewiele z tych produktów wspiera płynne współistnienie obydwu światów papierowego i cyfrowego. Zwykle też są to produkty dostosowane do konkretnej specyfiki i narzędzi stosowanych w dużych firmach (np. systemy SAP) – mówi prezes HRobots, Tomasz Drzewiecki.

Często wykorzystywane są także bardzo drogie licencyjne narzędzia Robotics Process Automation, wymagające dedykowanych zasobów IT. Istnieją również produkty wbudowane w aktualne narzędzia kadrowo płacowe, np. moduły e-teczek pracownika, jednak ich wykorzystanie oznacza konieczność mało efektywnego ręcznego katalogowania i czasochłonnego znakowania dokumentów pracowniczych. Natomiast FOB Doc Robots ma na celu opracowanie algorytmów do automatycznego pozyskiwania informacji z dokumentów pracowniczych. Zastosowanie metod uczenia maszynowego pozwoli na klasyfikowanie dokumentów, podział dokumentów zbiorczych ze sprawdzaniem ich kompletności oraz odczyt pól dokumentów zawierających dane pracownika. Narzędzie pozwoli na samodzielne ewidencjonowanie i gromadzenie wszystkich dokumentów o danym pracowniku (w tym badania lekarskie, zwolnienia czy umowy) w jednym miejscu.

- Dzięki dostępności i wykorzystaniu najnowszych technologii rozpoznawania znaków (OCR) oraz Sztucznej Inteligencji w zakresie modeli Machine Learning, nasze rozwiązanie samodzielnie zewidencjonuje dokumenty pracownika, co w rezultacie pozwoli na relatywnie dużą oszczędność czasu na ich tworzenie i spójne utrzymywanie. Przykładowo wypracowane algorytmy zautomatyzują tworzenie e-teczki pracownika, w tym podział zbiorczych dokumentów z różnych typów danych – dodaje prezes HRobots, Tomasz Drzewiecki.

Potencjał rynku HCM

Globalna wartość rynku sprzedaży systemów HCM w 2020 roku kształtowała się na poziomie 16,7 mld USD i według prognoz, dynamicznie wzrasta średniorocznie w tempie 6,7%, a w 2026 roku ma osiągnąć wielkość 24,6 mld USD.

Według raportu KPMG International, działy HR planują szerokie inwestycje w analitykę predykcyjną, automatyzację procesów i sztuczną inteligencję. Cyfrowa transformacja firm zmusiła działy HR do konieczności zredefiniowania swojej funkcji i zakresu działania uwzględniając przy tym elastyczne podejście do nowych wyzwań. Według badania KPMG, obszar HR jest zaraz po działach księgowości i finansów najszerzej wykorzystującym, wśród funkcji wsparcia, korzyści płynące z automatyzacji procesów biznesowych (ang. Robotics Process Automation).

Już 32% inwestycji działań HR w ostatnich 2 latach dotyczyło rozwiązań chmurowych. Model chmurowy i model udostępniania oprogramowania jako usługi (SaaS) stają się nowym standardem dla technologii typu Human Capital Management. Podejście oparte na modelu chmurowym przyspiesza wdrażanie, zamienia zmienne nakłady inwestycyjne w stałe i przejrzyste koszty operacyjne, obniża koszty IT i w dużym stopniu zwiększa sprawność działania poprzez przyspieszenie i upraszczanie ścieżek uaktualniania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ