Santander Leasing - podsumowanie odroczeń rat leasingowych

Fot. Pixabay.com
Fot. Pixabay.com
Od marca do sierpnia Santander Leasing w ramach oferowanej karencji spłat rat leasingowych zatwierdził aneksy dla prawie 22 tysięcy umów. Głównymi sektorami wnioskującymi o odroczenie był transport, przetwórstwo przemysłowe i handel.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W drugiej połowie marca br. Santander Leasing wprowadził możliwość szybkiej zmiany harmonogramu i odroczenia rat o nawet sześć miesięcy. - Po danych z sierpnia, a więc po ponad 4 miesiącach, widać wyraźnie że ten element wsparcia przedsiębiorców był kluczowy w celu zmniejszenia obciążenia finansowego i w utrzymaniu płynności – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing.

Z analiz Santander Leasing wynika, że w okresie ostatnich 5 miesięcy głównymi sektorami wnioskującymi o odroczenie był transport, przetwórstwo przemysłowe oraz handel. Na kolejnych pozycjach uplasowała się działalność naukowa, hotelarstwo oraz budownictwo. Najmniejsza liczba wniosków została zarejestrowana w edukacji, górnictwie oraz energetyce. Jednocześnie zaobserwowano - począwszy od maja - systematyczny spadek rejestrowanych wniosków. W sierpniu ich liczba była praktycznie znikoma, co wynika z faktu, że polscy przedsiębiorcy w coraz większym stopniu wracają do realizacji inwestycji.

Według danych Santander Leasing, kluczowymi segmentami, które utrzymują podobny jak w pierwszym półroczu poziom inwestycji są rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz działalność naukowa. Zdecydowane odbicie i wzrost wniosków o finansowanie nowych inwestycji zarejestrowano w handlu, budownictwie i transporcie. - Od zawsze branża leasingowa jest ściśle powiązana z nastrojami i skłonnością inwestycyjną przedsiębiorstw. Najnowsze dane nie świadczą o zdecydowanym ożywieniu, ale na pewno dają podstawy do umiarkowanego optymizmu co do kolejnych miesięcy – podsumowuje Mariusz Włodarczyk.

ZOBACZ RÓWNIEŻ