Powołanie Rady ds. Innowacyjności

Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Fot. REPORTER Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Fot. REPORTER
„Polska gospodarka będzie albo innowacyjna, albo będzie byle jaka. Innowacyjność jest absolutnie kluczowa” – powiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas konferencji inaugurującej działalność Rady ds. Innowacyjności

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W skład powołanej właśnie Rady weszli: Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju (przewodniczący Rady), prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz, minister skarbu. Gremium to będzie inicjować działania oraz proponować rozwiązania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki. 

„Prawdziwie innowacyjne gospodarki zakładają znakomitą współpracę między biznesem, nauką i państwem. Wierzymy, że państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę” – powiedział wicepremier Morawiecki. Dlatego też wszystkie planowane przez Radę działania będą konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i samorządami. 

Rada ds. Innowacyjności ma być najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd, wpisanym na stałe w system administracji publicznej. Jednym z jej pierwszych zadań będzie opracowanie systemu zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Pierwsze efekty pracy zostaną przedstawione za sto dni. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY