Polska awansowała na 41. miejsce w Globalnym Rankingu Konkurencyjności

fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER
Polska awansowała na 41. miejsce w Globalnym Rankingu Konkurencyjności z 43. miejsca przed rokiem - wynika z raportu przygotowanego przez Światowe Forum Gospodarcze we współpracy z NBP.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Polska awansowała na 41. miejsce w Globalnym Rankingu Konkurencyjności z 43. miejsca przed rokiem - wynika z raportu przygotowanego przez Światowe Forum Gospodarcze we współpracy z NBP. Pozytywnie ocenia się polską edukację i duży potencjał rynkowy, negatywnie efektyność rynku pracy.

"Po kilku latach niewielkich spadków, Polska zaczęła piąć się w górę w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego (WEF) i zajmuje 41. miejsce wśród 140 państw" - napisano w komentarzu.

Raport wskazuje, że polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych wśród krajów postkomunistycznych.

"Jednak wyraźnie wyprzedza nas Estonia (30. miejsce w rankingu), Czechy (31. miejsce) oraz Litwa (36. miejsce)" - napisano.

"Dodatkowo zmniejsza się dystans między większością państw regionu a Polską. W 2015 roku w ocenach bezwzględnych tzw. scoringu Polska poprawiła się o 0,1 punktu i jest to trzeci z kolei rok wzrostu wartości indeksu. W ciągu ostatnich 10 lat Polska poprawiła w samym rankingu swoją pozycję o 6 miejsc" - dodano.

Zdaniem autorów raportu, słabo została oceniona efektywność polskiego rynku pracy.

"Ankietowani przedsiębiorcy zwracali uwagę na nieoptymalne relacje pracodawcy-pracobiorcy, negatywny wpływ systemu podatkowego na motywację pracowników oraz odpływ netto kapitału ludzkiego. Natomiast bardzo wysoko w rankingu oceniono elastyczność kształtowania płac. Przedsiębiorcy skarżą się ponadto na nadmiar obciążeń regulacyjnych, w tym czasochłonność procedur związanych z uruchomieniem biznesu. W ostatnich latach dostrzegalna jest jednak pewna poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz etyki pracy" - napisano.

Mocnymi stronami polskiej gospodarki pozostają natomiast edukacja oraz duży potencjał rynkowy.

"W porównaniu z innymi krajami postsocjalistycznymi bariera kosztu finansowania działalności gospodarczej jest niska, przy czym jest ona jeszcze niższa jedynie w krajach, które przyjęły już euro oraz w Czechach" - dodano.

Czołówka rankingu nie zmieniła się w ciągu ostatniego roku – do najlepszej trójki wciąż zaliczają się po kolei: Szwajcaria, Singapur i Stany Zjednoczone.

Globalny raport konkurencyjności prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez World Economic Forum. W tym roku bierze w nich udział około 14 000 firm ze 140 państw świata. W badaniu bierze udział 214 polskich firm.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY