Podatek od handlu został przerzucony na klientów. Raport Konfederacji Lewiatan

Świeże warzywa
Świeże warzywa, fot. Shutterstock
Minęły dwa lata od wprowadzenia podatku od handlu, czyli jednego z pomysłów rządu zaproponowanego jeszcze w 2016 roku. - W praktyce podatek ten został przerzucony na nabywców poprzez wzrost cen sprzedawanych towarów - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Podatek od sprzedaży detalicznej dołożył swoją „cegiełkę” do rozpędzającej się inflacji, w szczególności, że objęta nim była także sprzedaż paliwa - twierdzi Konfederacja Lewiatan. W praktyce został przerzucony na konsumentów poprzez wzrost cen sprzedawanych towarów.

Podatek od handlu. Co to jest i jak wpłynął na inflację

Podatek od handlu, a dokładniej podatek od sprzedaży detalicznej miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. jednak z powodu licznych wątpliwości dotyczących tego, czy zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej Polska jest uprawniona do jego wprowadzenia, wejście w życie zostało odroczone do 1 stycznia 2021 r. Uzasadnieniem wprowadzenia podatku było uzyskanie dodatkowych środków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie wydatków państwa. 

- Konstrukcja podatku, polegająca na opodatkowaniu przychodów, a nie dochodów, jest szczególnie dotkliwa dla firm, które dynamicznie się rozwijają i otwierają nowe sklepy. Firmy, które inwestują w rozwój, często nie osiągają zysków, które pozwoliłyby sfinansować podatek naliczany od przychodu. W praktyce podatek ten został przerzucony na nabywców poprzez wzrost cen sprzedawanych towarów. Dołożył swoją „cegiełkę” do rozpędzającej się inflacji, w szczególności, że objęta nim była także sprzedaż paliwa – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Podatek od sprzedaży detalicznej to ok 4 mld zł dodatkowych wpływów budżetowych. Obliczają go i wpłacają duże sieci handlowe, jednak faktycznie, jego koszty ponoszą klienci sklepów, ponieważ podatek ten ze względu na swoją konstrukcję, jest wliczony w cenę nabywanych przez konsumenta towarów. 

Podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność handlową polegającą na zbywaniu towarów konsumentom. 

Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.

Stawka podatku wynosi:

- 0,8% przychodów przekraczających w danym miesiącu kwotę 17 mln zł i nie przekraczających kwoty 170 mln zł 

- 1,4% - od przychodów przekraczających 170 mln zł

Przeczytaj także: Envirly rozpoczyna współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju

Ile wynosi podatek handlowy

Podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej zobowiązani są do składania naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz obliczania i wpłacania podatku w okresach miesięcznych do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Zgodnie z wyliczeniami, oto wpływy budżetowe z podatku: 

- 2021 - 2,632 mld zł

- 2022 - 2,7 mld zł (wg ustawy budżetowej na 2022 r.)

- 2023 - 3,873 mld zł (wg ustawy budżetowej na 2023 r.)

ZOBACZ RÓWNIEŻ