Parkowanie staje się inteligentne

Zielone miasta
fot. Jan Rusek/Polska Unia Mobilności Aktywnej
Idea „smart city” rozwijana jest od wielu lat, ale jej doraźne efekty widzimy dopiero od niedawna. Metropolie zdają sobie sprawę, że w dobie coraz szybszego zaludniania terenów miejskich, jedynie kompleksowe działania poprawią komfort życia mieszkańców. Strategia dotycząca parkowania powinna stawać się w tych działaniach coraz istotniejsza.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Świadomość dotycząca elektromobilności rośnie w Polsce w bardzo szybkim tempie. Następuje nie tylko duża zmiana społeczna – wszelkie badania wskazują, że przestaliśmy bać się „elektryków” i wciąż funkcjonujących ograniczeń (związanych chociażby z dostępem do stacji ładowania) – ale także włodarze miast zaczynają dostrzegać konieczność konkretniejszych działań w tym zakresie.

Zdaniem większości ekspertów, równie istotny staje się obszar związany z mikromobilnością. W skład rozwiązań mikromobilnych wchodzą nie tylko hulajnogi elektryczne, skutery elektryczne i rowery elektryczne, ale również wszystkie specjalne pojazdy, które pozwalają na małym dystansie przejechać z punktu A do punktu B, wykorzystując mniejsze zasoby energii. I szczególnie w tym aspekcie – gdyż rynek mikromobilności jest relatywnie młodszy - Polska ma szansę uzyskać przewagę na tle innych krajów.

Jednak rozwój poszczególnych rozwiązań nie sprawi, że wszelkie problemy i trudności od razu znikną. By skutecznie mierzyć się z wciąż licznymi wyzwaniami, niezbędne jest zastosowanie nowatorskich rozwiązań z zakresu technologii - to nie jest tak, że zamiana samochodów spalinowych na elektryczne rozwiąże problem korków czy utrudnionej dostępności miejsc parkingowych. Zwłaszcza ten drugi obszar – związany z szeroko rozumianymi inteligentnymi strefami parkowania – to szansa dla młodych startupowców, programistów i planistów miejskich na wdrażenie innowacji, która faktycznie może poprawić komfort życia mieszkańców największych miast. W 2010 roku miasto Helsinki wprowadziło elektroniczny system opłat za parkowanie. Obecnie za pomocą smartfona uiszcza płatność ponad 80 proc. kierowców, unikając poszukiwania parkometru, ale również dzieląc się w ten sposób dodatkową informacją z innymi użytkownikami o zajętości miejsca parkingowego.

Tego typu innowacje są tym bardziej potrzebne, że coraz odważniej mówi się o idei „smart cities” czy „miast 15-minutowych”. Bez rozwijania inteligentnych systemów parkowania, nie będziemy mogli mówić o w pełni inteligentnym mieście. ONZ szacuje, że do 2050 roku blisko 70 proc. ludności świata będzie mieszkać na obszarach miejskich. Jedynie odpowiednia strategia logistyczna sprawi, że uporamy się z wyzwaniami, jakie postawi przed nami przyszłość.

Znajdź mi miejsce, pomóż zaparkować

Jak może działać system związany z inteligentnym parkowaniem? Oczywiście nie tylko wpływa na obłożenie poszczególnych miejsc, ale również jest doskonałym źródłem danych dla władz miejskich - to chociażby bardzo dokładne informacje dotyczące czasu parkowania o poszczególnych porach. Kierowcy instalują np. aplikację mobilną, dzięki której na bieżąco mogą kontrolować dostępność wolnych miejsc w interesującym ich obszarze. Informacje są dostarczane dzięki zainstalowanym w odpowiednich miejscach kamerom oraz algorytmowi – system doprowadza użytkownika do wskazanego miejsca w najkrótszym możliwym czasie.

Fot. Jan Rusek/Polska Unia Mobilności Aktywnej

Tego typu rozwiązania funkcjonują już – w mniejszym bądź większym zakresie – w wielu europejskich miastach. Informacje związane z dostępnością miejsc parkingowych mogą pochodzić również ze specjalnych czujników magnetycznych montowanych w miejscach parkingowych. Miasta te od dawna traktują zarządzanie parkowaniem w kontekście skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej transportu w miastach.

Zarządzanie parkowaniem to z jednej strony narzędzie ułatwiające życie kierowcom, a z drugiej strony szansa na zmianę zachowań transportowych mieszkańców w kierunku zielonych sposobów przemieszczania się – tłumaczy Rafał Glazik, sekretarz generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Najlepsze przykłady pokazują, że dochody z zarządzania parkowaniem wykorzystywane są zarówno do zachęcenia mieszkańców do korzystania z efektywnych energetycznie środków transportu - takich jak jazda rowerem czy transport publiczny - ale również w postaci udogodnień dla kierowców, jakimi są chociażby aplikacje mobilne.

Idea „smart city” zakłada, że mieszkańcy aktywnie biorą udział w rozwoju infrastruktury terenów miejskich. Sposobów na aktywizację jest mnóstwo, a jednym z nich może być hackathon organizowany w ramach międzynarodowego projektu Parking gets SMART. Podczas hackathonu projektowane będą rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Dlatego jeśli masz pomysł na rozwiązania w obszarze mobilności i inteligentnego parkowania oraz interesujesz się wykorzystaniem otwartych danych, już dziś zarejestruj się do udziału w hackathonie Parking gets SMART.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę: www.parkinggetssmart.eu

 

Materiał zrealizowany w ramach projektu Parking gets SMART współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

ZOBACZ RÓWNIEŻ