Orlen postawi na nowe technologie! Znamy wytyczne nowej strategii - będzie okazja dla startupów

Daniel Obajtek,
Daniel Obajtek, fot. mat. prasowe
Podczas oficjalnej konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, opowiedział o założeniach nowej strategii w horyzoncie 2030 roku. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą nawet 320 mld złotych, ale część tej kwoty będzie mogła trafić do firm tworzących zaawansowane technologie - m.in. polskie startupy. Sprawdziliśmy, co szykuje pod tym kątem Orlen.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak zapewnił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen , głównym celem połączonych firm: PKN Orlen , Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG, będzie zapewnienie stabilnych dostaw energii, paliw i gazu z przyjaznych środowisku źródeł. Nowa strategia została przyjęta do 2030 roku, a jej fundamentami są: 

 • inwestycje w energetykę odnawialną,
 • wydobycie oraz rozwój projektów napędzających zielony kierunek Grupy, m.in. w obszarze biogazu i biopaliw,
 • rozwój technologii wodorowych,
 • nowoczesna petrochemia,
 • bezpieczna energetyka jądrowa.

Firma chce przeznaczyć na realizację tych celów docelowo 320 mld złotych w perspektywie 2030 roku. Jak wynika z analiz wewnętrznych firmy, inwestycje wygenerują w ostatecznym rozrachunku do 2030 r. ponad 400 mld zł EBITDA LIFO. Około 40% wartości nakładów inwestycyjnych, czyli 120 mld zł, zostanie przeznaczone na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Na dotychczasowe - tradycyjne i przejściowe obszary biznesowe, takie jak wydobycie gazu, rafineria, petrochemia, energetyka konwencjonalna i zintegrowany detal wydatki będą stanowiły 60%.

Okazja dla startupów

Poniżej opisujemy szczegółowo najważniejsze punkty zaktualizowanej strategii. W tym miejscu poświęćmy jednak chwilę na okazję dla rozwoju nowoczesnych technologii - także w skali całego kraju. PKN Orlen w szczegółowym raporcie ujawnia kluczowe obszary biznesowe, w których chce budować kompetencje w związku z wejściem firmy na nowe obszary. To:

 • Zarządzanie projektami
 • Partnerstwa strategiczne
 • Digitalizacja
 • Optymalizacja kosztów
 • Zarządzanie alokacją kapitału
 • Zaawansowana analityka
 • Weryfikacja portfolio aktywów

Szczegółów w oficjalnym dokumencie nie ma. Należy jednak pamiętać, że zaledwie kilkanaście tygodni temu PKN Orlen mocno promował m.in. swój fundusz Orlen VC. - My staramy się tak ustawić proces inwestycyjny oraz wykorzystać potencjał zespołu ORLEN VC – którego połowa to osoby z rynku, a połowa wywodzi się z PKN ORLEN i ma doświadczenie inwestycyjne, żeby współpraca była owocna dla obu stron. Świetnym przykładem jest nasza inwestycja w austriacką spółkę Eologix – produkującą sensory dla turbin wiatrowych – której czujniki już zostały pilotażowo wdrożone w jednym z naszych parków - mówiła w wywiadzie z portalem mycompanypolska.pl Magdalena Olczak-Nowicka z Orlen VC.

Przeczytaj cały wywiad z Orlen VC

Fundusz ma odgrywać znaczącą rolę m.in. w budowie rozwoju całej Grupy Orlen. - Zanim zainwestujemy w spółkę, sprawdzamy jej potencjalne możliwości wykorzystania w Grupie. Z drugiej strony, jeśli znajdziemy wyjątkowo ciekawy startup – np. w obszarze automatyzacji przemysłu – który nie spełni tego kryterium, to i tak zapewne zastanowimy się nad taką inwestycją - dodała.

W całej strategii PKN Orlen zadeklarowano, że firma chce wydać 3 mld złotych na działania badawczo-rozwojowe. Tu największy potencjał ma rozwój technologii wodorowych, zaawansowana petrochemia i nowe materiały, a także "Zielony Orlen", czyli niskoemisyjne produkty i technologie.

Orlen posiada także Skylight accelerator, czyli projekt przeznaczony na wyszukiwanie "perełek" dla grupy. Firma planuje uruchomienie kolejnego naboru w I kwartale br. Do tej pory poszukiwane był biznesy z następujących obszarów: 

 • Przemysł 4.0 oraz bezpieczna organizacja
 • Cyfrowa organizacja
 • Nowoczesna stacja i klient przyszłości
 • Woda w procesach przemysłowych
 • Efektywna i niskoemisyjna energetyka

PKN Orlen: Szykujemy progresywną politykę dywidendową

Spółka mimo, że posiada kluczowy udział skarbu państwa, pozostaje na Giełdzie Papierów Wartościowych, a co za tym idzie częściowo należy do inwestorów prywatnych - zarówno dużych funduszy, jak i inwestorów indywidualnych. By zadowolić ich potrzeby, w 2022 roku zarząd PKN Orlen zaproponował dywidendę wynoszącą 5,5 zł na akcje - to najwyższy poziom w historii. Finalna rekomendacja, potwierdzająca ten poziom, zostanie wydana zaraz po zatwierdzeniu przez zarząd i radę nadzorczą zaudytowanego jednostkowego raportu rocznego PKN Orlen za 2022 rok..

Jak zapewnił Obajtek, inwestycje w rozwój firmy doprowadzą do "większych możliwości dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, w oparciu o atrakcyjną, progresywną politykę dywidendową". 

Szczegóły? Oto one. Zgodnie z nowymi zasadami, PKN Orlen będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez Grupę Orlen w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4 zł na jedną akcję dla 2022 roku i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,2 zł na jedną akcję w 2030 roku. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady aż o 49%.

Ważne! 

Nowa strategia została dobrze przyjęta przez inwestorów. Kurs akcji PKN Orlen gwałtownie skoczył z 63 do 66 zł po jej ogłoszeniu i na takim poziomie utrzymał się do końca sesji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Koncern po połączeniu

– Połączenie PKN Orlen , Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG w jeden, silny koncern otwiera przed nami nowe, ogromne możliwości rozwoju i pozwala jeszcze szybciej dokonywać zmian, na których skorzystają wszyscy Polacy. Kryzys energetyczny, jeszcze przed wojną w Ukrainie, pokazał, że od transformacji nie ma odwrotu, a rosyjska inwazja tylko potwierdziła, że odejście od paliw kopalnych jest koniecznością. Dlatego zaktualizowaliśmy nasze cele. Teraz przyspieszamy. Zainwestujemy około 320 mld zł, w tym w zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla Polski i regionu Europy Środkowej. Na zielone inwestycje, które zmniejszą uzależnienie od paliw kopalnych, przeznaczymy aż 40% planowanych nakładów. Realizacja tych ambitnych, ale realnych celów zapewni stabilne zyski Grupie Orlen , którymi chcemy dzielić się z akcjonariuszami. Efektem naszych działań będzie też wzrost gospodarczy i powstawanie tysięcy nowych miejsc pracy. Będziemy działać międzynarodowo, jednak nie tracąc z oczu Polski lokalnej. Wykorzystamy duży potencjał polskiego rolnictwa, zacieśniając współpracę z rolnikami w zakresie produkcji biogazu. Efektem zrealizowanej strategii będą stabilne dostawy czystej energii w akceptowalnych dla Polaków cenach – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen .

Strategia Orlen 2030 zakłada realizację korzyści wynikających z przeprowadzonych fuzji. Synergie z połączenia PKN Orlen , PGNiG i Grupy Lotos przekroczą, jak wynika z analiz firmy, 10 mld zł.    

Miliardy na cyfryzację

Kluczowe dla wzmacniania pozycji i dalszego rozwoju działalności są innowacje oraz nowe technologie. Do 2030 roku Grupa Orlen przeznaczy ok. 3 mld zł na badania i rozwój oraz innowacje, w szczególności w obszarze technologii wodorowych, zaawansowanej petrochemii i nowych materiałów oraz zero- i niskoemisyjnych produktów i technologii. Ważnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie efektywności produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz budowę relacji z klientami. Grupa Orlen wdroży również nowy model zarządzania, dostosowany do zwiększonej skali działania. 

Jak deklaruje Obajtek, Orlen w 2030 roku będzie organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.

Nowoczesna energetyka. Co to oznacza?

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy Orlen w tej dekadzie będzie nowoczesna energetyka, oparta przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii i wspierana mocami gazowymi. Orlen zamierza zwiększyć czterokrotnie, w stosunku do planów ogłoszonych dwa lata temu, moce w OZE, które wyniosą 9 GW. Rozwijane będą projekty wiatrowe na lądzie i morzu, fotowoltaika, a także magazyny energii. Aspiracje w tym obszarze Grupa będzie realizować nie tylko w Polsce, ale też za granicą, inwestując m.in. w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Grupa Orlen do 2030 roku chce zbudować pozycję lidera produkcji biogazu i biometanu w Europie Środkowej. Ten cel zrealizuje wytwarzając 1 mld m3 biogazu (to ekwiwalent ok. 0,65 mld m3 biometanu) w nowoczesnych biogazowniach. Budowa biogazowni i biometanowni jest szansą na rozwój obszarów wiejskich. Orlen będzie wspierać budowę lokalnego łańcucha wartości poprzez zarządzanie centralną bazą surowcową i integrację rozproszonych aktywów.

Zieloną energetykę będą wspierały inwestycje w aktywa gazowe. W ramach Grupy Orlen elektrownie gazowe CCGT w krótkim terminie zastąpią najstarsze, najbardziej emisyjne i najmniej efektywne elektrownie i elektrociepłownie węglowe, a w dłuższej perspektywie będą stabilizowały pracę systemu opartego na OZE. Zrealizowane zostaną projekty w Ostrołęce i Grudziądzu, analizowane są także dodatkowe przedsięwzięcia w Czechach i Polsce. Do 2030 roku Grupa Orlen będzie posiadała ok. 4 GW mocy zainstalowanej w CCGT.

Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie sieć dystrybucyjna energii elektrycznej Grupy Orlen. W tym obszarze modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej będzie pracować na rzecz transformacji energetycznej Polski i zapewniać ciągłość i niezawodność dostaw energii. W zakresie dystrybucji gazu Koncern będzie koncentrować się na modernizacji sieci gazowej oraz na optymalnej kosztowo rozbudowie przyłączeń źródeł gazu - w tym biometanowni.

Gwarantem stabilnych dostaw energii będą też inwestycje w technologię SMR, czyli małych reaktorów jądrowych. Technologia SMR pozwala również na transformację dużego i bardzo istotnego sektora, jakim jest ciepłownictwo. Odbiorcą ciepła może być także przemysł. Grupa Orlen do 2030 roku będzie posiadała 1-2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach.

Przeczytaj więcej o zielonej transformacji w naszym specjalnym dziale

Inwestycje nie tylko w Polsce

Duże znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski będzie miało wzmocnienie pozycji Grupy Orlen w sektorze wydobycia gazu w Europie. W perspektywie 2030 roku wolumen wydobycia gazu w Polsce i za granicą przekroczy 12 mld m3 rocznie, czyli o około połowę więcej niż obecnie. Ten cel będzie możliwy do uzyskania dzięki utrzymaniu poszukiwań oraz optymalizacji wydobycia w Polsce, a także inwestycjom realizowanym w Norwegii. Grupa Orlen będzie umacniała swoją pozycję sprawdzonego dostawcy gazu w regionie poprzez zabezpieczenie nowych kontraktów na dostawy LNG do Polski, które w 2030 roku pozwolą osiągnąć ok. 15 mld m3 LNG na rok, a także poprzez rozwój floty statków gazowych.

Orlen nie pozbędzie się biznesu rafineryjnego

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym obszarem działalności połączonej Grupy Orlen , z mocami przerobu ponad 40 mln ton ropy pochodzącej z kierunków alternatywnych wobec rosyjskiego. Podstawą transformacji segmentu rafinerii będzie ciągłe udoskonalanie aktywów poprzez: pogłębienie przerobu surowca, zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisyjności. Ważnym celem jest również osiągnięcie maksymalnych synergii z szerokiego portfela aktywów, zapewniając efektywny kosztowo surowiec dla petrochemii.

W odpowiedzi na zmieniające się trendy zwiększy się znacznie produkcja biopaliw i paliw wodorowych. Koncern do 2030 roku chce osiągnąć pozycję lidera w segmencie biopaliw w Europie Środkowej, zwiększając ich produkcję do 3 mln ton rocznie. Już obecnie, w celu realizacji tego założenia w Płocku powstaje instalacja HVO, która pozwoli wytwarzać zrównoważone paliwo lotnicze ze zużytego oleju posmażalniczego. Natomiast w Jedliczu budowana jest instalacja, która będzie produkować bioetanolu drugiej generacji ze słomy dostarczanej przez lokalnych rolników.

Grupa będzie dążyć do zbudowania pozycji regionalnego lidera także w produkcji i dystrybucji odnawialnego wodoru, wykorzystywanego w przemyśle i transporcie. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 roku wynosi około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

Ponadto koncern będzie testował pilotażowe rozwiązania w zakresie paliw syntetycznych, stanowiących w przyszłości alternatywę dla benzyny i oleju napędowego.

Współpraca z Saudi Aramco

Dodatkowo Orlen chce rozbudowywać mocy olefin oraz uruchomić nowych projektów, mających na celu zwiększenie udziału zaawansowanych i specjalistycznych produktów w portfolio koncernu. Rozwój w tym kierunku będzie możliwy m.in. dzięki budowie trwałych partnerstw biznesowych. W tym kontekście, Grupa Orlen w porozumieniu z Saudi Aramco i jej spółką zależną SABIC analizuje możliwości współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku. Nowymi gałęziami obszaru petrochemii będą biomateriały i recykling, w którym moc zainstalowana w 2030 roku osiągnie ponad 300 tys. ton.

Sieć stacji benzynowych - będzie 10 tys. nowych ładowarek

Aktualizacja strategii Grupy Orlen do 2030 zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i integrację oferty produktów energetycznych i gazowych. Do 2030 roku w Europie Środkowej pod polską marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji. Sieć Grupy Orlen będzie rozwijała się przede wszystkim za granicą – co miało miejsce już w ciągu ostatnich dwóch lat poprzez rozwój obecności na Węgrzech i w Słowacji.

Obecnie PKN Orlen ma około 600 stacji ładowania. Na ekspansję wyda nawet 3 mld złotych.

Największe przyspieszenie zakładane jest w aktualizacji strategii w zakresie paliw alternatywnych. Grupa Orlen będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych poprzez budowę 10 tys. ładowarek elektrycznych głównie w Polsce, Niemczech i Czechach. Jest to ponad 10-krotny wzrost w stosunku do planów zakładanych dwa lata temu. Dodatkowo, strategia zakłada także rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG. Orlen będzie konsekwentnie pozyskiwał nowe grupy klientów, którym zaoferuje zintegrowaną ofertę produktową.

Skąd pieniądze na rozwój?

Grupa planuje utrzymanie wskaźnika długu netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2-2,5x, dostosowując plany inwestycyjne do możliwości finansowania. Grupa Orlen będzie wykorzystywać alternatywne źródła finansowania, takie jak project finance, finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną oraz współfinansowanie wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych. Inwestycje bezpośrednio wpisujące się w cel neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym.

Efektem finansowym realizacji strategii Orlen 2030 będzie podwojenie wyniku EBITDA do ponad 60 mld zł w 2030 roku, z czego ok. 20 mld zł będą generowały obszary „zielone”, czyli odnawialne źródła energii, elektromobilność, biopaliwa oraz biogaz i biometan. Skumulowana EBITDA w latach 2023-2030 przekroczy 400 mld zł, z czego 110-120 mld zł będzie pochodziło z wydobycia i obrotu gazem, 80-90 mld zł z rafinerii, 30-40 mld zł z petrochemii, 80-90 mld zł z energetyki konwencjonalnej i sieci, 50-60 mld zł z zielonej energetyki, a 40-50 mld zł ze integrowanego detalu.

Dążenie do neutralności emisyjnej

Grupa Orlen , jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. W zaktualizowanej strategii podtrzymuje ten cel. Jednak dzięki nowym inwestycjom możliwe będzie przyspieszenie tego procesu. Grupa Orlen do 2030 roku obniży o 25% (w stosunku do poziomu z 2019 r.) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40% w obszarze energetyki. Ponadto aż o 15% zmniejszy się współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę Orlen . Osiągnięcie założonych celów będzie realizowane przede wszystkim przez przyspieszenie inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze, poprawę efektywności obecnie funkcjonujących aktywów oraz inwestycje w budowę infrastruktury do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (pozwoli ona na wychwyt nawet 3 mln t CO2 rocznie). Z kolei do 2035 roku Grupa planuje zakończyć produkcję energii w aktywach węglowych, w dużej mierze zastępując je nowoczesnymi technologiami, przykładowo SMR. Podejmowane działania znacząco przybliżą Grupę Orlen do osiągnięcia zeroemisyjności w 2050 roku.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ