Morawiecki zablokował ustawę wprowadzającą tantiemy dla filmowców po spotkaniu z szefem Netfliksa. Jest wniosek do prokuratury

Polska ostatnim krajem bez tantiem z internetu, fot. Michał Żebrowski-East News
Polska ostatnim krajem bez tantiem z internetu, fot. Michał Żebrowski-East News
Mateusz Morawiecki w grudniu 2022 roku spotkał się na nieprotokołowanym spotkaniu z szefem Netfliksa, a po trzech dniach zablokował ustawę wprowadzającą tantiemy z internetu dla filmowców - poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Sprawa trafia do prokuratury.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak poinformowano podczas konferencji prasowej SFP, Polska jest już ostatnim krajem w całej Unii Europejskiej, w którym nie wdrożono jeszcze unijnej dyrektywy ws. prawa autorskiego i tym samym nie uregulowano kwestii tantiem z internetu dla filmowców. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są liczne uchybienia i zaniechania, jakich dopuściła się poprzednia ekipa rządząca.

Mateusz Morawiecki i spotkanie z szefem Netfliksa

Stowarzyszenie Filmowców Polskich poinformowało, że złożyło dziś zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na zaniechaniu przyjęcia dyrektywy unijnej wprowadzającej tantiemy z internetu.

- Obecnie obowiązujące prawo dopuszczające wyzysk twórców filmowych bez adekwatnego wynagrodzenia to wielka społeczna i ekonomiczna niesprawiedliwość - brzmi fragment komunikatu.

Prawo unijne zobowiązywało Polskę do wprowadzenia przepisów zapewniających twórcom odpowiednie i proporcjonalne wynagrodzenie od serwisów streamingowych. Termin na implementację dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym upłynął 7 czerwca 2021 r. W 2024 roku Polska jest już ostatnim krajem w całej Unii Europejskiej, w którym nie wdrożono dyrektywy.

Projekt polskiego przepisu zapewniającego – zgodnie z wymogami prawa UE – twórcom filmowym tantiemy z internetu został przygotowany w czerwcu 2022 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace nad projektem ustawy, który rząd miał wnieść do sejmu szły naprzód.

Co wydarzyło się w 2022 roku

Jak informuje SFP, w dniu 5 grudnia 2022 r. premier spotkał się z ówczesnym szefem platformy Netflix na nieprotokołowanym spotkaniu, z którego nie sporządzonego żadnych notatek. 3 dni później Minister Cyfryzacji, a funkcję tę pełnił wówczas Premier, wniósł o zrezygnowanie z projektu przepisu, który państwo polskie było zobowiązane wprowadzić na podstawie przepisów prawa UE i który chroniłyby twórców przed wyzyskiem serwisów streamingowych, takich jak m.in. Netflix. W styczniu sprzeciw zgłosił także Minister Finansów. W obu przypadkach Ministrowie ci nie zgłaszali wcześniej tego rodzaju uwag do projektu, który był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych od czerwca 2022 r.

- Rząd – mimo wniosków o udostępnienie informacji publicznej – nie chciał ujawnić żadnych informacji dotyczących spotkania z szefem Netfliksa. W zawiadomieniu prosimy prokuratora by zebrał dowody i ocenił, czy samo odstąpienie od wprowadzenia zmian, wymaganych przez prawo UE, nie stanowi przestępstwa urzędniczego - poinformowano.

Jak tłumaczą przedstawiciele SFP, wysokość tantiem należnych twórcom filmowym, gdyby dyrektywa została wdrożona w przewidzianym w niej terminie, sięga już ponad 75 mln zł i kwota ta stale rośnie. Równocześnie Polsce grozi kara za niewdrożenie dyrektywy, która na dzień dzisiejszy sięga już ponad 13 mln EUR (57 mln zł) i z każdym kolejnym dniem opóźnienia kwota ta ulega zwiększeniu (Komisja Europejska wniosła skargę do TSUE).

Stowarzyszenie Filmowców Polskich prosi prokuratora by zbadał przebieg spotkania Premiera Morawieckiego z ówczesnym szefem platformy Netlix i jego związek z tym, że natychmiast po spotkaniu zrezygnowano z wprowadzenia tak ważnych dla twórców przepisów realizujących prawo UE.

ZOBACZ RÓWNIEŻ