Płaca minimalna w 2023 to 3490 zł. Od lipca jeszcze wzrośnie

Dowiedz się ile wynosi minimalna krajowa / Fot. Jo
Dowiedz się ile wynosi minimalna krajowa / Fot. John Kehly, Shutterstock.com
Płaca minimalna to najniższa stawka wynagrodzenia, jaką pracodawca może zapłacić swojemu pracownikowi za wykonaną pracę. Jest to uregulowane przez ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i określa minimalną wysokość wynagrodzenia, która musi być wypłacana za godzinę pracy lub miesiąc pracy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wysokość płacy minimalnej jest ustalana przez rząd w porozumieniu z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Zazwyczaj jest to kwota ustalana na rok i podlega okresowym zmianom w zależności od sytuacji na rynku pracy i poziomu inflacji.

Płaca minimalna w 2023 r.

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3490 zł, a stawka godzinowa to 22,80 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 3600 zł, minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 23,50 zł.

Płaca minimalna jest ważna, ponieważ gwarantuje minimalną ochronę pracowników przed wykorzystywaniem i niskimi zarobkami, a także wpływa na kształtowanie ogólnego poziomu wynagrodzeń na rynku pracy. 

Sprawdź: Średnia krajowa

Dzięki płacy minimalnej pracownicy mogą oczekiwać wynagrodzenia na poziomie wystarczającym do pokrycia podstawowych kosztów życia, takich jak rachunki za mieszkanie, jedzenie, ubrania i opiekę zdrowotną.

Minimalna krajowa - komentarz ministerstwa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że płaca minimalna odgrywa ważną rolę w walce z ubóstwem i nierównościami dochodowymi oraz chroni pracowników przed pracą na niższych stawkach. 

Według szefowej resortu Marleny Maląg, znacząca podwyżka płacy minimalnej jest konieczna, aby pomóc ubogim warstwom społeczeństwa przetrwać trudną sytuację ekonomiczną.

Zobacz: Najniższa krajowa w Niemczech

Według Ministerstwa, od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,3% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na 2023 rok, a od lipca 2023 r. - 51,9%. 

W porównaniu do najniższej płacy obowiązującej w 2022 r., płaca minimalna wzrośnie o 19,6% od lipca 2023 r. i o 105,7% w porównaniu z rokiem 2015, kiedy wynosiła ona 1750 złotych.

Wraz z podwyżką płacy minimalnej, od nowego roku wzrosną także inne świadczenia, takie jak dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych, które są obliczane na podstawie płacy minimalnej.

X